Murernes Landsklubs landsmøde: Nedsat arbejdstid som samlende krav ved OK2020?

Landsklubben for murer-, stenhugger-og stukkatørsvende og arbejdsmænd har holdt landsmøde og kridter allerede nu banen op til forberedelse af en aktiv overenskomstkamp og med tanker om, om muligt at gøre arbejdstidsnedsættelse til det fælles samlende krav for de industriansatte ved OK2020.


Ved den sidste overenskomst i 2017 gik de faglige topforhandlere med til – ikke nedsat arbejdstid – men tværtimod som en tyv om natten med til en historisk udvidelse af arbejdstiden til 42 timer.   Et resultat der blev massivt stemt ned med 60% af 3F´s medlemmer, som Murernes brancheklub er medlem af og fik under stor harme resultatet trukket ned over hovedet ved hjælp af udemokratiske sammenkædningsregler.

Det blev på landsmødet konstateret at arbejdstid  har stået i centrum ved de seneste overenskomst forhandlinger både for industriens ansatte i 2017 og i 2018 for de offentligt ansatte hvor der blev udviklet en omfattende solidaritet blandt de offentligt ansatte der mødte opbakning og solidaritet fra industriens arbejdspladser.

Vigtige tanker på et landsmøde om i det kommende år at få skabt fodslag for hele industriens område med fælles krav om arbejdstidsnedsættelse i centrum. Et fælles krav som ikke blot dumper ned men må have et aktivt udgangspunkt i arbejdspladsers, klubbers og fagforeningers generalforsamlings tanker og krav til en sådan overenskomst.

Selve Ok forhandlingerne for OK2020 starter op umiddelbart i starten af 2020.  Men der er ingen tvivl om, at for at præge overenskomstkravene op til forhandlingerne er det vigtigt allerede nu med en øget målrettet aktivitet som murernes landsklub lægger op til.

På sit landsmøde besluttede landsklubben at afsætte op til 250.000 kr. til kampagner ved OK 2020 efter forslag fra medlem af Murersvendenes Brancheklub i København som fik fuld opbakning og en vigtig tilføjelse: Landsklubben nedsætter et overenskomstudvalg der er sammensat af dels udearbejdende murere fra samtlige 15 afdelinger og dels forhandlingsudvalget.

“Det bliver overenskomstudvalget, der skal planlægge kampagnen.

– Det er utrolig vigtigt, at udvalget er sammensat på denne måde. Det sikrer, at udearbejdende murersvende får stor indflydelse. Både på kampagneaktiviteter og på overenskomstforhandlingerne, udtaler formand Morten Rasmussen.

– Kan vi som murersvende, -arbejdsmænd m.fl. holde til 45+ år på arbejdsmarkedet, hvis ikke arbejdstiden bliver sat ned? Kan nedsat arbejdstid blive dét krav, der samler fagbevægelsen fra industri til byggeri, når der igen skal forhandles overenskomst i 2020?

– Vi skal ikke glemme, at da der var konflikt om overenskomsten i ’85, drejede det sig om arbejdstid. I ’98 handlede det også om arbejdstid. Ved OK2020 kan det være arbejdstid, der måske kan være det samlende krav på tværs af fag, sagde formand Morten Rasmussen under landsmødets debat om OK2020.”

Læs mere om Murernes landsklubs landsmøde her:
Kvart mio til OK-kampagne

Følg også med på
Nej til 42 timer – VORES OK20

Læs mere om OK2017 fra KPnet her:

OK2017: ’Banebrydende dårlige’ aftaler – Stem Nej!

Efter OK2017: ‘Den danske model’ er grundlæggende udemokratisk

Fælles kamp mod kapitalen og overenskomst forræderiet!


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 16. oktober 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater