OK2017: ’Banebrydende dårlige’ aftaler – Stem Nej!

Fagtoppens forhandlere roser OK-aftalerne og betegner dem som skridt væk fra de elendige kriseoverenskomster siden 2008. Nogle betegnes tilmed som ’banebrydende’. Men er de noget, er de ’banebrydende dårlige’.
Mandag demonstrerede utilfredse reddere mod deres aftale foran 3F’s hovedkontor i København – og opfordringerne til at Stemme Nej ved urafstemningerne bliver stadig kraftigere.

OK_forlig_superDe aftaler som er indgået med arbejdsgiverne på det private områder, møder stadig større kritik i baglandet. Repræsentanter for de 4000 reddere i 3F demonstrerede mandag foran 3Fs hovedkontor mod aftalen, som fagforbundets forhandlere kalder ’banebrydende’.

Se https://fagbladet3f.dk/artikel/banebrydende-reform-af-redderes-doegnvagter

Reddernes talsmand, Jørgen Knudsen, siger derimod i en pressemeddelelse:
– Hovedparten af reddergruppen er stærkt utilfredse med resultatet og føler ikke, at 3F har formået at varetage medlemmernes interesser.

Jørgen Knudsen er tillidsrepræsentant i Holbæk, og han konstaterer, at reddernes vilkår er blevet stadig mere pressede og forringet på en række områder.

Det er ikke mindst overenskomstens nye døgnvagtsmodel, som har gjort redderne rasende. Jørgen Knudsen:
– Det vil i princippet betyde, at vi kan blive kaldt ud en time, være hjemme på stationen en time og så skal ud igen – bare det rammer 13 timer på et døgn. Det gør fuldstændigt op med hviletid, og det holder man ikke til i længden.

Se  http://sn.dk/Roskilde/Sjaellandske-reddere-i-oproer-truer-med-at-forlade-3F/artikel/642557


Banebrydende’ eller ’Banebrydende dårlige’

Det skal medlemmerne tage stilling til ved de kommende urafstemninger. Nu er 90 pct. af overenskomsterne på det private arbejdsmarked underskrevet.

Senest har FOA og Dansk Industri indgået aftale om en ny treårig overenskomstaftale for omsorg og pleje. Den følger linjerne fra forliget med Dansk Erhverv om ‘frit valg’ i ældreplejen.

I løbet af få dage ventes et mæglingsforslag fra forligsmanden – og derefter skal aftalerne til urafstemning blandt medlemmerne.

Selvom der vil komme et Nej fra forskellige arbejdergrupper, vil sammenkædningsreglerne alligevel kunne presse f.eks. de utilfredse redderes aftale nedover hovedet på dem, hvis det bliver et generelt Ja ved urafstemningen.

En Nej-kampagne er vokset frem og er blevet stadig kraftigere, selvom fagtoppen forsøger at forvandle banebrydende dårligt til noget godt, og selvom medierne gør deres for at usynliggøre arbejdernes modstand.

Generelt retter OK-aftalerne ikke op på reallønsfald, social dumping eller sikrer kortere arbejdstid. Tværtimod kan de forlænge arbejdstiden op til 42 timer om ugen. Også det er ’banebrydende’ – den modsatte vej. De spiller med på den nyliberale dagsorden for Danmark.

Værn mod nedslidning opgives

Et folketingsflertal og de skiftende regeringer har igennem en årrække vedtaget en lang række arbejderfjendske reformer – herunder en pensionsreform, der gør arbejdslivet uendeligt langt og surt. Fuldt implementeret skal man arbejde til et stykke op i 70erne.

Kortere arbejdstid har været et værn mod nedslidning – men med de nye overenskomsters mulighed for at forlænge arbejdstiden til 42 timer om ugen uden overtidsbetaling er tingene igen vendt om og går den modsatte vej.

Klaus Jensen, formand for murerklubben, 3F Randers, siger i et indlæg i Kristeligt Dagblad:

“I nærmeste fremtid skal arbejderen ud at stemme om en overenskomst, der tildeler arbejdsgiveren ret til systematisk overarbejde i op til fem timer om ugen, fordelt med én time om dagen. En direkte forringelse af reglen om otte timers arbejdsdag, som kom i vore overenskomster fra 1919, og som vore kolleger dengang ofrede alt på med deres arbejdskampe.

Desuden beskriver arbejdsmiljøregulativer, hvordan øget arbejdstid giver langt større risiko for arbejdsulykker og øger nedslidningen, hvilket skal sættes op mod vore liberale politikeres ønske om, og allerede gennemførte, lovgivning vedrørende højere pensionsalder.

Skønt en overenskomst er en forhandling mellem parterne, må spørgsmålet alligevel være: Kan vi som arbejdere acceptere, at vore hundredårige rettigheder, som blev skabt i hårde arbejderkampe som værn mod nedslidningen, nu skal ændres til skade for både arbejderne, deres børn og resten af samfundet?”

Nedslidning og længere ugentlig arbejdstid  er bare nogle af de vigtige spørgsmål, der skal siges klart Nej til ved urafstemningerne.

Der skal samtidig sendes et klart signal til fagtoppen om, at det ikke vil blive tolereret, at de spiller med på de nyliberale EU- og krigsregeringers dagsorden.

Følg  Nej-kampagnen på facebook

Nej til 42 timer OK17

Se også APKs udtalelse

Vi fortjener bedre end den ny OK-aftale – Sig Nej ved urafstemningen
KPnet 14. februar 2017

KPnet 21. marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater