Arbejderklassens parti i går, i dag og i fremtiden: Novemberkonferencen 2018

Novemberkonference 2018

ARBEJDERKLASSENS PARTI –
I GÅR, I DAG OG I FREMTIDEN

Karl Marx 200 år

 

Lørdag den 10. november 11-16

Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Plads 3
1359 København K

Temaer, oplæg, diskussion

Dagskampen og socialismen
v. Jonas Ørting

40 året for stiftelsen af DKP/ML
v. Klaus Riis, tdl. formand for DKP/ML

Revolution, reaktion og krigsforberedelser
Internationale tendenser

Det kommunistiske parti i dag og i fremtiden
v. Dorte Grenaa, forkvinde for APK

 

Kommunisternes umiddelbare mål er: proletariatets organisering som klasse, bourgeoisiherredømmets fald og proletariatets erobring af den politiske magt.

Det kommunistiske partis manifest
1848

 

Alle interesserede er velkomne. Entré 60 kr.

Arr. Arbejderpartiet Kommunisterne
Foreningen Oktober

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 5. oktober 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater