EU ‘State of the Union’ tale: Juncker tegner ambitionen om en EU-verdensmagt uafhængig af USA

Med EU-kommissions formand, Jean-Claude Juncker, ”State of the union” tale i denne uge blev det gang på gang fremhævet at EU skal udnytte situationen til at styrke sig selv og sin selvstændige uafhængige rolle i verden. Det virker som om stormagterne, og de mange forskellige politiske interesser og magtcentre i EU er blevet enige om at sætte en retning væk fra USA.

En EU-stat med ambitioner om erobringer og verdensmagt

Der løber hele tiden en intern debat i EU’s magtcirkler om hvor tæt de skal stå sammen med storebror USA. I lang tid blev der arbejdet på en meget tæt relation, med forhandlinger om en TTIP handelsaftale og en militær alliance underordnet NATO, men på det seneste har EU justeret deres propaganda til at fremhæve deres egne fortræffeligheder, og NATO blev end ikke nævnt i Jean-Claude Junckers årlige tale.

Det er både det britiske Exit fra EU og det begyndende skift i den internationale økonomiske balance der er med til at sætte baggrunden, på den anden side har det også hele tiden været en klar ambition fra de europæiske stormagter. De ønsker sig ”De forenede europæiske stater” en EU-stat som en selvstændig stormagt, der kan hævde sig globalt overfor alle andre.

I følge Juncker skal de næste skridt være at sikre endnu mere centralisering af magten hos EU. Det gælder både de indre og de ydre anliggender.

Centralisering opnås ved at gå fra enstemmighed til flertalsafgørelser i rådet. På udenrigspolitiske spørgsmål handler det om at EU skal kunne tale med én stemme, og alle de små lande skal altså lære at holde deres bøtte når de store taler.

Flertalsafgørelse skal også gælde når det handler om militær intervention – de såkaldte fredsbevarende missioner. Og sanktioner mod tredjelande.

”Det er det notoriske behov for enstemmighed, som afholder os fra at kunne opføre os troværdigt på verdensscenen,” forklarede Juncker.

Citat:

Mine damer og herrer

Verden i dag har brug for et stærkt og forenet Europa.

Et Europa, der arbejder for fred, handelsaftaler og stabile valutaforhold, også selv om andre undertiden er tilbøjelige til at vælge handelskrig eller endog valutakrig. Faktisk kan jeg ikke lide unilateralismen, der ikke tager hensyn til de andres håb og forventninger.

Jeg vil altid forblive multilateralist.

Hvis Europa i højere grad gjorde sig klart, hvor stor politisk, økonomisk og militær magt dets nationer har, kunne vi holde op med udelukkende at påtage os rollen som global betaler (noget som vi alligevel vil forblive). Vi skal i højere grad til at være en global aktør”.

Fælles militær styrke – EU-hær på vej

Tidligere i år kom EU-Kommissionen op med et forslag om en fællesgrænsekontrol. Det er nu meget mere konkret, og skal bestå af et stående korps på 10.000 til grænse- og kystbevogtning. Fuldt udbygget i 2027, bliver de 10.000 sammensat af 3000 direkte EU fastansatte, og 3000 nationalt fastansatte og 4000 nationalt kontraktansatte. Alle aflønnet gennem EU.

Det er et gigantisk projekt, der vil koste op mod 100 mia. kr. at få sat i søen med egne våben og udstyr og baser. Formanden gjorde meget ud af, at det ikke ville tage noget fra medlemslandene og det slet ikke var et militær osv. Det bare ligner, lugter og smager ret meget af en militær styrke. Og der blev også gjort meget ud af at forklare at landene skam selv har fuld suverænitet over deres egne grænser, men i praksis skal unionen bare hjælpe med til at sikre solidariteten.

Newspeak fra ende til anden.

Dette grænsekontrolorgan får fulde beføjelser til at skyde folk, og tilbageholde og sende mennesker på flugt tilbage til opmagasinering i lejre der bliver opbygget et sted nede i Sahara, langt ude af syne.

Og med ord som solidaritet mellem medlemslandene til at hjælpe hinanden med at holde ubudne gæster ude, så kan det næste komme til at lyde som et tilforladeligt naboværn. EU vil så også bestemme hvem der skal være velkomne, og hvor de må bosætte sig i unionens område. De enkelte lande der er med i Schengen, som betragtes som en central del af det indre marked, skal åbne deres grænser for fri bevægelighed for alle.

En anden central pointe fra EU-kommisionsformanden handlede om euroen som international reserve valuta.

Her ligger et frontal angreb på dollaren som international valuta, og et krav til handelspartnere om at skifte til euroen. Men for at det kan ske, skal EU valutalen have styrket sine institutioner, så centralbanken skal have yderligere mulighed for at sælger EU-stats obligationer og medlemslandene skal aflevere nøglerne til finansministeriet hos kommissionen. Og de nationale banktilsyn skal lukkes til fordel for et overnationalt tilsyn.

En fuldt udbygget økonomisk og monetær union er også hovedellementerne i en kommende traktatændring, der sammen med det fælles militær, er nøglen til EU’s internationale magtambitioner.

Citat:

“De seneste begivenheder har gjort behovet for at udbygge vores Økonomiske og Monetære Union og opbygge dyb og likvid kapital endnu mere relevant. Kommissionen har med netop det sigte fremsat en række forslag, hvoraf de fleste nu afventer Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse.

Vi kan og skal dog gå endnu længere. Det er absurd, at Europa betaler 80 % af vores energiimport til en årlig værdi af 300 mia. EUR i amerikanske dollar, når kun ca. 2 % af vores olieimport kommer fra USA. Det er absurd, når europæiske virksomheder køber europæiske fly i dollar frem for i euro.

Derfor vil Kommissionen inden årets udgang fremsætte initiativer til at styrke euroens internationale rolle. Det nye, mere suveræne Europa skal have euroen som sit ansigt og instrument. Det forudsætter, at vi først får styr på vores eget bagland ved at styrke vores Økonomiske og Monetære Union, hvilket vi allerede er begyndt på. Ellers vil vi mangle midlerne til at styrke euroens internationale rolle. Vi må fuldføre vores Økonomiske og Monetære Union, så Europa og euroen kan stå stærkere”.

Noter:
Pressemeddelelse om forslag om grænse og kystvagt på 10.000 mand

Samlet hjemmeside med dokumenter relateret til State of the Union tale:

Læs også

EU’s nye rolle i den globale magtbalance
KPnet 23. juli 2018

NEJ til NATO’s og EU’s krigspolitik – Af de europæiske partier i CIPOML
KPnet 10. juli 2018

Regeringen skal ikke liste EU-hæren ind af bagvejen – Af Arbejderpartiet Kommunisterne
KPnet 26. juni 2018

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  14. september 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater