Kamp mod kommunale besparelser og for anstændig behandling af syge: Vigtig demonstration i Grenå tirsdag d. 21. august

Norddjurs Kommune skal spare 460 millioner over de næste 4 år. Mere eller mindre direkte lægges skylden på stigningen i antallet af førtidspensioner, som kommunen har bevilget i de senere år. Den sociale modstandsbevægelse indkalder til landsdækkende demonstration i Grenå d. 21. august kl. 15-16.30: Støtte aktion til Norddjurs og Ulf Baldrian Kudsk Harbo

Demonstrationen retter sig mod det groteske refusionssystem, som belønner kommunerne for at fastholde syge og ledige i systemet og straffer dem for en anstændig sagsbehandling og hurtigere afklaring.

Den holdes også som støtte for Ulf Harboe, der sidder i byrådet i Norddjurs for Enhedslisten og har været særdeles aktiv i at samle et pres på kommunen for syges rettigheder, med praktisk hjælp som bisidder mm. Tilkendelsen af førtidspensioner har været stigende i Norddjurs, hvilket både et udtryk for at kommunen havde samlet en kæmpe pukkel af sager der havde været trukket i langdrag, som man ser det over hele landet efter førtidspensionsreformen, hvor syge holdes på kontanthjælp eller i årelang udredning for at spare penge – og udtryk for presset på kommunen og jobcenteret for en anstændig behandling af de syge.

Læs om demonstrationen her
Støtte aktion til Norddjurs og Ulf Baldrian Kudsk Harbo

Hele 15 organisationer står sammen bag demonstrationen, og sagen er i allerhøjeste grad landsdækkende.

Se eksempel på pressens forsøg på fordrejning af de faktiske forhold her

Refusionsregler udsulter kommunernes behandling af syge

Fra central politisk side er det helt bevidst, at bevilling af førtidspensioner og fleksjob ikke skal følge behovet, men styres økonomisk. Med førtidspensionsreformen er refusionsreglerne ændret, så kommunerne kun får 20 % modregnet mod tidligere 35 %. Den direkte besked fra staten lyder således: Hold syge mennesker fast på kontanthjælp og ressourceforløb i årevis. Gerne livet ud.

Se tallene for Norddjurs her

Sparekatalog på vej i Norddjurs

Kommunen er nu i gang med skrappe spareplaner på hele velfærdsområdet.

Tidligere på måneden blev der demonstreret mod truslen om lukning af Nordlyset. En helt ny daginstitution i Vivild. Den demonstrerede kampvilje gav pote. I det efterfølgende sparekatalog (9. august) gik Nordlyset fri og besparelsen lagt over på andre institutioner.

– De kan desværre ikke vide sig sikre. Jeg vil opfordre dem, som har kæmpet, til at sove med støvlerne på. For vi skal lave endnu en sparerunde, udtalte udvalgsformand Mads Nikolajsen herefter.

Over en bred kam vil besparelserne ramme ældre, syge, skoler og daginstitutioner – alle de sociale områder skal skæres ned, og der bliver ansættelsesstop og anlægsstop. Skærer kommunen ikke selv ned, vil den blive sat under administration.

EU udsulter kommuner og velfærd

Kommunerne er sat i en hård sparespændetrøje, og et af de overordnede instrumenter er EU. Danmark er underlagt EU’s finanspagt, som begrænser, hvor store underskud medlemslandene på have på deres offentlige budgetter. For kommunerne er finanspagten udmøntet i budgetloven. Den betyder, at regeringen kan reducere bloktilskuddet til kommuner og regioner og foretage modregning, hvis budgetter og regnskaber ikke ligger inden for de fastlagte rammer.

Læs mere om EU’s rolle i nedskæringspolitikken hos Folkebevægelsen mod EU

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 17. august 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater