Husk at stemme Nej: Sidste dag for akademikerne til at stemme om OK18

I dag er det sidste dag, hvor du kan stemme til urafstemningen om forliget for OK18, hvis du er medlem af en af akademikernes fagforeninger, fx DM eller DJØF.
 
Akademikerne har sammenkædet deres afstemninger, så alle akademikeres stemmer – hvad enten man er ansat i staten, regionalt eller kommunalt – bliver puljet. Det vil sige, at kun hvis et flertal af samtlige offentligt ansatte akademikere stemmer nej, bliver forligsudkastet til OK18 forkastet. Sker det, vil suspenderingen af konfliktvarslet ophøre, og konflikten træder i kraft 5 dage efter offentliggørelsen af resultatet den 4. juni.

Flere af repræsentantskaberne i medlemsforbundene i akademikernes centralorganisation anbefaler medlemmerne at stemme ja, på trods af det end ikke er lykkes at indfri de meget defensive krav, som fagforeningerne stillede til OK18- forhandlingerne.

De forlig akademikerne skal stemme om er de, som blev indgået bededag på statens område, det regionale og det kommunale. De blev indgået få dage før en storkonflikt på hele det offentlige område ville have brudt ud, og i en situation hvor der var en historisk stærk strejkebevægelsen, der stod skulder ved skulder på tværs af forbund for at kæmpe de offentligt ansattes OK18-krav igennem. Og i en situation hvor opbakningen til de offentligt ansattes krav om mere løn og til en konflikt var massiv i hele befolkningen. Men med forligene der nu er sendt til afstemning blev konfliktvarslet midlertidigt suspenderet og kan kun genoptages, hvis forligene forkastes.

For akademikerne er der en række grunde til at stemme nej til forligsudkastet. Der er den åbenlyse, at et af hovedkravene for hele OK18-bevægelsen har været en løsning for alle – også for lærerne, dvs. at lærernes arbejdstid igen skal være overenskomststof. Det krav er ikke blevet indfriet, og i stedet er lærernes arbejdstid blevet parkeret i en syltekrukke kaldet en kommission. Men udover solidaritet med lærerne er der flere grunde til at stemme nej. Et hovedkrav var nemlig mere i løn. Forliget ligger op til en lønstigning på 6,1 % (6,8 % i regioner og kommuner) over de næste 3 år. Fra det skal fratrækkes den generelle inflation, der anslås til at være på omtrent 5 %. Det vil at sige en reallønsfremgang på 1,1 % i en situation, hvor der var massiv opbakning i hele befolkningen til et lønløft til de offentlige ansatte.

Derudover er tillidsrepræsentantsværnet for den såkaldte plustid fjernet. Plustid betyder, at arbejdsgiver kan indgå aftale om at forhøje den ugentlige arbejdstid til 42 timer. Det har tidligere været værnet af tillidsrepræsentanten, men forliget ligger altså op til at arbejdsgiver skal kunne indgå en sådan aftale direkte med den ansatte. Det giver arbejdsgiver flere muligheder for at presse arbejdstiden op.

Alle forlig ligger op til at de ansatte skal betale for den frokostpause de allerede har. Den betalte frokostpause er skrevet ind i OK-forligene for alle akademikerne. Men på det kommunale og regionale område på bekostning af en nedgang i lønstigning på 0,35 % og på det statslige på bekostning af en del af de puljer på 2 % procent der er sat af til forskellige former for individuelle lønstigninger.

Urafstemningerne gennemføres separat i hver af AC-forbundene. De fleste steder slutter afstemningen i dag ved midnat. Alle der er medlem af en AC-fagforening og offentligt ansat er stemmeberettiget. De fleste offentlige forbund har sendt forligene til urafstemning blandt medlemmerne. Fristerne varierer, men samtlige afstemninger skal være afsluttet den 4. juni og ingen resultater må offentliggøres inden da.

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne – FACEBOOK

KPnet 24. maj 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater