Socialdemokratiet og OK 18

Lige nu ved vi ikke, hvor forhandlingerne i forligsinstitutionen ender. Råddent forlig, strejke og masselockout eller udsættelse.

Kommentar
Kommunistisk Politik

Imens føres der en intens politisk kamp fra magthavernes og politikernes side for at splitte OK-bevægelsen med udsagn som ”Skal de lavtlønnede sosu’er virkelig betale for akademikernes frokostpause”, eller ”Skal lærerne kaste landet ud i masselockout”.

FOA-fagtoppen bidrager til spekulationerne med udtalelser om at musketer-eden kan begrænse sig til det kommunale område.

Blå og ‘rød’ bloks ledere prøver at holde mund og være usynlige i håbet om, at vi skal tro, at de intet har med angrebne på de offentlige ansatte og OK-18 at gøre. Færrest mulige stemmer skal gå tabt ved næste valg.

– Politikerne bør blande sig uden om de verserende overenskomstforhandlinger og i stedet kæmpe de offentligt ansattes sag i Folketinget.
Det sagde socialdemokratiets formand Mette Frederiksen i et interview i Moderne Tider.

Men socialdemokratiet har en rigtig dårlig sag. Tilliden til Lars Løkke-regeringen er på et nulpunkt. Innovationsminister Sofie Løhde har som statens chefforhandler ved OK-18 kun gjort det værre. Og socialdemokratiet er så dybt fedtet ind i det, at Mette Frederiksen ikke kan tage afstand fra et kommende regeringens indgreb eller fra masselockouten.

Socialdemokratiet har stemt for og tilsluttet sig lockouten i KLs bestyrelse.

De er en del af de offentlige arbejdsgivernes angreb og plan. Nogen siger, at det er svært at kende forskel på socialdemokratiet som politikere og som offentlige arbejdsgivere. Klart nok. Der er ingen forskel. De skifter bare kasketter.

Socialdemokratiet ved regeringsmagten gennemførte lærerlockouten i 2013? Og efterfølgende et regeringsindgreb, der fjernede arbejdstiden fra overenskomsten. Og som brugte lærernes forringelser til at finansiere den fuldstændig forfejlede folkeskolereform, som selvsamme regering havde bikset sammen.

Nu gentager historien sig. Forløbet fra regeringen og de offentlige arbejdsgivere ved OK-18 følger nærmest den famøse drejebog, som Thorning regeringen med Mette Frederiksen  havde designet op til lærerlockouten. Dengang var det forhåndsaftalt med DF, at de bakkede op. Hvem Løkke og Løhde har aftaler med denne gang, kan vi kun gætte på.

Men der er den store forskel, at det forventede kollektive hukommelsestab er udeblevet. Svigtet huskes, vreden og frustrationen er vokset fra flere og flere grupper, og en fælles solidaritet er opbygget. Det står klart for mange, at der står store principielle spørgsmål omkring arbejdstiden og overenskomstrettigheder på spil denne gang. Viljen til at gå imod arbejdsgiverne og et regeringsindgreb er stor.

Og så forsøger Mette Frederiksen at luske udenom som en tyv om natten. Intet under hun ikke er velkommen som 1. maj taler.

De der siger, at det er et helt nyt socialdemokrati efter Thorning og Corydon er ude glemmer, at Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister og Henrik Sass Larsen var erhvervs-og vækstminister i samme regering. Og allermest lukker de øjnene for socialdemokratiets politik i dag.

Lige meget hvor OK-18 kampen ender vil vreden mod socialdemokratiets misgerninger ikke blive glemt.

Se også

SRSF-regeringen afsløret: Lærerlockouten var en planlagt forbrydelse
KPnet 28. september 2017

Aftalt spil: Folketingsindgreb mod lærerne
KPnet 25. april 2013

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  17. april 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater