OK2018: Lønnen skal op – klækkeligt og i kroner og øre

Hvad der i den borgerlige presse kaldes ‘det store overenskomstdrama’ fortsatte i påsken og til langt ud på natten til første dag efter påske. Der blev forhandlet løn – og man er ikke blevet enige.

De offentligt ansattes forhandlere kommer både med et stærkt mandat og er under stærkt pres fra deres medlemmer. De er klar til at aktionere og besvare en eventuel lockout på en måde, deres arbejdsgivere (politikerne i stat, amter og kommuner) ikke vil glemme.

De har ikke glemt, hvordan de sidste gang blev taget ved næsen af arbejdsgiverne ved at gå ind på en aftale om, at det offentlige ikke måtte være lønførende i forhold til det private arbejdsmarked og på en beregningsmodel, skruet sammen af regnedrengene i indenrigsministeriet til at snyde de offentligt ansatte.

Det er en fuldstændig gal ide – alene fordi de offentligt ansatte ikke er og ikke har været lønførende, men altid halter bagud bevægelserne i den private sektor. Men også fordi det simpelthen er en smart beregningsmodel til at suge penge ud af de offentligt ansattes lønkonto.

Men arbejdsgiverne (regeringen og politikerne) spiller også med en skjult makker: Det er EU. Forringelsen af den offentlige sektor generelt og ideen om at det offentlige ikke må være lønførende er også et EU-påfund. Danmark skrev under på det i 2011 med tilslutningen til europlus-pagten. Den skal sørge for, at de offentligt ansattes lønninger holdes så lave, at de private ikke stiger mere end arbejdsgiverne vil have. Det gælder ‘virksomhedernes konkurrenceevne  og profit på EU-plan’. De offentligt ansatte skal bruges til at holde de privatansattes lønninger nede!

Uanset hvorfor de lod sig snyde sidste gang vil et råddent kompromis ikke blive accepteret nu. Kravene er ganske enkle: De offentligt ansattes løn skal klækkeligt op – i retning af ligeløn. Det betyder også – og ikke mindst – klækkelige lønstigninger til de lavtlønnede, hvor der er en overvægt af kvinder.

Se også
OK18: Reel ligeløn NU! Decentrale forhandlinger giver uligeløn
KPnet 26. marts 2018

Og lønstigningerne skal være konkrete, kontante og i kroner og øre. Ikke i procenter til glæde for de i forvejen højest lønnede. Det er lavtlønnen, der er faldet langt tilbage i en lang række kriseår, og som nu for alvor skal op. Arbejdsgiverne (politikerne) er løbet tør for undskyldninger: Der er et økonomisk opsving i gang, og det private arbejdsmarked kører hurtigt derudaf. Regeringen praler af den sunde økonomi og overskud i statskassen – som ikke mindst er skabt af løntilbageholdenhed.

Nu er tiden kommet til at få noget igen. Og de offentligt ansatte er klar til at slås for det – og har den brede befolknings støtte.

Samtidig er lønkravet kun en del af de offentligt ansattes krav. Det er et af tre hovedkrav, som hænger sammen, og som ikke kan og skal skilles ad, selvom arbejdsgiverne forsøger.

Det andet er spørgsmålet om arbejdstid – om retning mod lavere arbejdstid og ikke i retning af afskaffelse af betalt frokostpause, afskaffelse af seniordage og indførelse af en masse knapper, arbejdsgiverne kan bruge til at omlægge arbejdstiden og presse de ansatte yderligere.

Det tredie ultimative spørgsmål er at få ændret det lovdiktat, som påtvang lærerne arbejdsgivernes (læs kommunernes og regeringens) diktat i form af et lovindgreb. Det skal væk, det har betydet både en voldsom forringelse af folkeskolen og af lærernes arbejdsforhold. Hovedindholdet skal ikke bare skrives over i en overenskomstaftale i stedet for en lov – der fuldstændig tilsidesatte og reelt set fjernede den så berømmede ‘danske model’.

Regeringen og de offentlige arbejdsgivere er under pres fra en stærk folkelig opinion og fra mobiliseringen af de offentlige ansatte. Men det er de offentlige forhandlere også. De skal vide at en gentagelse af en lang årrækkes dårlige OK-resultater ikke vil blive godkendt. At 2018 skal råde bod på nogle af fortidens synder og giver et solidt ryk den modsatte vej.

Se også

Alle OK-kravene skal opfyldes – ingen rådne kompromiser
Arbejderpartiet Kommunisterne

OK-kamp mod EU’s plan: Udradering af en offentlig sektor og afskaffelse af de kollektive overenskomster
KPnet 28. febuar 2018

OK18: EU – den usynlige passager
Af Anette Lind, Folkeskolen

Europlus pagten (dansk)

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 KPnet 3. april 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater