Protest mod mere topstyring af universiteterne: Stormøde Århus Universitet tirsdag d. 20. marts

Uddannelses- og forskningsministeriet er barslet med en rapport om ‘bedre universitetsuddannelser’. Men bedre for hvem? Et af de væsentlige forslag drejer sig om at fjerne den sidste rest af indflydelse fra studerende og ansatte.


En række af de 37 forslag i rapporten er henstillinger om almindelige forbedringer som alle kan erklære sig enige i. Blot er sandsynligheden for at de bliver til virkelighed ikke i top, eftersom universitetsuddannelserne er ramt af nedskæringer i milliardklassen.

Kernen i rapporten ligger da også et andet sted, nemlig i et angreb på den sidste rest af de studerendes og ansattes mulighed for indflydelse på studiet. Man vil pille indholdet ud af studienævnene, der i dag består af repræsentanter for studerende og ansatte, og som det fungerer nu, indstiller deres ønske til studieleder, som herefter sendes til godkendelse hos universitetets øverste ledelse.

Det sidste levn fra den demokratiske indflydelse som studenteroprøret i 1960’erne og 70’erne kæmpede i gennem, skulle hermed være fjernet.

Erhvervs- og topstyring

Universiteterne er ved at være gennemreformerede og strømlinede efter erhvervslivets behov.

‘Et andet Universitet’ blokerede i foråret 2015 en række universiteter, og skrev i den forbindelse:

“Vi blokerer i protest mod fremdriftsreformen og dimensioneringensplanen, der er en del af regeringens forsøg på at omdanne universitetet til en fabrik, der uddanner arbejdere til det private erhvervsliv, frem for et sted for fri forskning, kreativ tænkning og frie faglige fællesskaber”.

Universiteterne har været gennem privatiseringsmøllen, hvor bevillinger gives ifht opnåede produktionsmål i en indbyrdes konkurrence. Forskning bevilges og styres af private firmaer, der også har fået en solid indflydelse over universiteternes ledelse.

Aftaler som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) f.eks. udtrykker sin glæde over i 2017:

”I FA har vi længe arbejdet for, at universitetsuddannelserne bliver gjort mere praksisnære i forhold til erhvervslivets behov. Det skyldes, at erhvervslivet i stigende grad har brug for universitetsuddannede, og at langt hovedparten af de studerende på universiteterne skal finde job i den private sektor. Med den politiske aftale har et flertal i Folketinget taget et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

Protestmøde mod topstyring

Studenterrådet ved Århus Universitet indkalder til stormøde i protest mod denne reelle nedlæggelse af studienævnene og indflydelsen fra brugerne af universiteterne. De skriver:

Minister Søren Pind har foreslået at afskaffe studienævnene som vi kender dem.

Det forslag er et opgør med det fagnære demokrati, som Studenteroprøret bragte med sig og som i år kan fejre 50 års jubilæum. Hvilken hyldest.

Men det vil vi arbejde i mod. Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede studerende, undervisere og medarbejdere til stormøde, hvor vi vil diskutere, hvordan vi både sammen og hver for sig kan arbejde for at værne om retten til medindflydelse.

Stormøde tirsdag d. 20. marts kl. 16.15-18
Læs mere her
Stormøde: Bevar studienævnene

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 18. marts 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater