Irak-Afghanistan-Tribunalet undersøger Danmarks krige

Tribunalforeningen meddeler, at det nu er lykkedes, at få nedsat “Irak-Afghanistan-Tribunalet”, der straks vil gå i gang med at undersøge omstændighederne omkring Danmarks krige i Irak og Afghanistan. Hvem havde ansvaret og på hvilket grundlag blev krigene startet? I Tribunalet sidder advokat Bjørn Elmquist, overlæge Ole Hartling, speciallæge Bente Rich, jurist Preben Søegaard Hansen og professor Christen Sørensen.


Danske politikere har hidtil sikret, at krigsforbrydere, som daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen har kunnet gøre Danmark til krigsførende nation baseret på løgne og juridiske fiksfakserier helt uden efterfølgende ransagelser eller ansvar. I 2015 nedlagde regeringen den nedsatte Irak- og Afghanistankommission, og siden har Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige arbejdet på at nedsætte et undersøgende tribunal uden om Folketinget. Dette er nu lykkedes.

Tribunalforeningen skriver:

IRAK-AFGHANISTAN-TRIBUNALET UNDERSØGER KRIGENE

Tribunalforeningen præsenterer medlemmerne af det tribunal, der i løbet af 2018 undersøger Danmarks krige i Irak og Afghanistan – uden om Folketinget.

Tribunalets medlemmer er advokat Bjørn Elmquist, overlæge Ole Hartling, speciallæge Bente Rich, jurist Preben Søegaard Hansen og professor Christen Sørensen, der alle bidrager med solide erfaringer til opgaven.
Tribunalet arbejder uafhængigt, men understøttes af Tribunalforeningen.

Tribunalet arbejder uafhængigt, men understøttes af Tribunalforeningen.

Advokat Bjørn Elmquist fortæller om opgaven:

”Hvis ikke vi kan få troværdig information, mens krigen raser, må vi kræve dette, når krigen er afsluttet. Vi skylder krigens direkte og indirekte ofre at få afklaret, hvad der gik galt. Med nedlæggelsen af den officielle kommission forhindrede man en reel efterforskning og svigtede dermed et frihedsfremmende og demokratisk princip om gennemsigtighed i regeringsforvaltningen.”

Den officielle Irak- og Afghanistankommission efterlod en række overordnede spørgsmål ubesvarede, som tribunalet vil finde svar på. De kan opsummeres således:

  • Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold til international og national lovgivning?
  • Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens love i Irak og Afghanistan?
  • Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser for danske ministre, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre?

Tribunalforeningens formand Helge Ratzer præsenterede tribunalet på foreningens generalforsamling den 3. februar med ordene:

”Siden stiftelsen i 2016 har foreningen arbejdet på at få samlet en gruppe med lige præcis den relevante faglige tyngde og personlige integritet, der skal til for at gennemføre en undersøgelse af krigene.”.

Tribunalets medlemmer er ulønnede, og Tribunalforeningen har udover kontingenter og støttebidrag fået god hjælp fra diverse fonde. For at kunne understøtte tribunalet, skal foreningen nu skaffe yderligere
100.000 kroner til arbejdet med vidner, systematisering af kildemateriale og den offentlige høring til efteråret.

Tribunalet er allerede i gang med at arbejde sig igennem det tilgængelige materiale med henblik på afholdelse af en to dages høring i begyndelsen af november måned, og vil kunne offentliggøre sine konklusioner inden udgangen af året.

TRIBUNALETS MEDLEMMER

Bjørn Elmquist er advokat og journalist samt tidligere folketingsmedlem og har formandserfaring fra bl.a. Amnesty International, Center for Menneskerettigheder og Europarådets parlamentariske forsamling, samt har været med i to andre tribunaler.

Ole Hartling er overlæge, dr.med. og tidligere formand for Etisk Råd. Han har siddet i bestyrelsen for Rehabiliteringscentret for Torturofre og Røde Kors samt som formand for Institut for Menneskerettigheder og i Amnesty Internationals lægegruppe.

Bente Rich er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med fokus på flygtninges helbred, tidligere overlæge. Har arbejdet nationalt og internationalt for Røde Kors og Rehabiliteringscentret for Torturofre, samt har deltaget i et tidligere tribunal.

Preben Søegaard Hansen er jurist med fokus på humanitær folkeret og menneskeret. Har national og international erfaring fra statsforvaltning, forsvaret, Røde Kors og Amnesty International og var med til at oprette Center for Menneskerettigheder.

Christen Sørensen er professor i nationaløkonomi og tidligere overvismand (formand for Det Økonomiske Råd). Har desuden formandserfaring fra Støtteforeningen for Irakiske Torturofre og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt diverse rådgivende udvalg.

Kontaktoplysninger

Helge Ratzer, Tribunalforeningen
Mobil: 2047 9699
helgeratzer@outlook.dk

Bjørn Elmquist, Tribunalet
Mobil: 3332 1433
bjorn.elmquist@advokatelmquist.dk

Pressemeddelelse i pdf

Læs også

Tribunalforeningen: ‘En historisk udredning af Danmarks krige er langt fra nok’
KPnet 27. maj 2016

Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan er stiftet
KPnet 1. februar 2016

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 19. februar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne