Trumps ulovlige trusler mod Nordkorea

Af professor Francis Boyle

De amerikanske bombninger af Nordkoreas hovedstad Pyongyang under Korea-krigen 1950-53 lagde 75 pct. af byen i ruiner – foto af en krigsforbrydelse

1. Den amerikanske regerings trusler om ‘præventiv krig’ mod Den demokratiske folkerepublik Korea DPRK er ulovlige og kriminelle. Nürnberg-domstolen, som USA var med til at organisere fordømte i 1946 ‘præventiv krig’, da nazisternes advokater fremførte dette argument på deres vegne. Det er en ulovlig og kriminel trussel, som strider mod international ret. Ifølge en vejledende tilkendegivelse fra FN’s verdensdomstol fra 1996 om trusler eller brug af atomvåben, står og falder lovligheden af en trussel på samme juridiske basis som hvis truslen faktisk udføres.

2. De gentagne trusler fra den amerikanske regering om at ‘ødelægge’ eller ’tilintetgøre’ DPRK er en international forbrydelse i henhold til Folkedrabskonventionen fra 1948, som USA har underskrevet. Disse folkemorderiske trusler er også ulovlige og kriminelle ifølge den ovennævnte tilkendegivelse fra FN’s verdensdomstol i 1996.

3. USA har en absolut forpligtelse ifølge FN-charterets artikel 2(3) og artikel 33 til at indlede ‘forhandling’ med DPRK i god tro med henblik på at finde en fredelig løsning på denne konflikt. Den amerikanske regering har i stedet gentagne gange afvist disse forpligtelser ifølge FNs charter.

4. Ruslands og Kinas forslag om ‘gensidigt stop’ (“dual-freeze”) er et glimrende udgangspunkt for at tilvejebringe god tro og direkte forhandlinger mellem USA og DPRK som det kræves ifølge FNs charter.

5. USA provokerer bevidst DPRK og lader disse provokationer løbe løbsk i håb om at de vil provokere DPRK til at begå en aggressionshandling mod De Forenede Stater, som så kan benyttets som påskud for krig. I overensstemmelse med provisionerne i deres gensidige selvforsvars-traktat har Kina erklæret, at det vil forsvare DPRK, hvis USA angriber først, men at Kina vil holde sig udenfor al krig, hvis DPRK angriber først. Så USA forsøger at provokere DPRK til at slå først.

6. Det er en ekstremt farlig situation. Det er helt klart op til USA at tage det første skridt ned ad den eskalationsstige, som det har bygget her. I stedet ser det ud som om Trump-administrationen vil eskalere eskalationsstigen yderligere i håb og forventning om, at DPRK vil kapitulere. Dette er hvad videnskabsfolk i international politik kalder et Spil kylling (‘Game of Chicken’) – med kosmiske konsekvenser. Hvem blinker først? Alt kan gå galt.

Tak for at I er her i dag for at forhindre tredie verdenskrig.

Erklæring ved antikrigsdemonstation i Chicago
Oprindeligt offentliggjort af Refuse Fascísm 11. november 2017

Francis Boyle er professor i international ret ved det juridiske fakultet University of Illinois.

Oversat efter
The Illegality of Trump’s Threats Against North Korea – Global Research

 Se også

USA støtter det israelske folkedrab på palæstinenserne
Af Francis Boyle, Stop terrorkrigen 31. oktober 2009

 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 

KPnet 10. februar 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater