DR-besparelser sigter mod politisk kontrol og privatisering

Borgerlige vil have tættere snor i DR og vil promovere borgerlig dagspresse

Af Henrik Herløv Lund, økonom og samfundsdebattør

Anført af DF har de borgerlige i længere tid løbet storm mod DR. Desværre hjulpet af institutionens ledelse gennem fejldispositioner har man hetzet DR for ”at sløse med pengene”. Med afsæt heri har DF ved det kommende medieforlig krævet DR ́s budget nedskåret med 25 pct. fra 2019 til 2022, hvilket svarer til en besparelse på 950 mio. kr ud af et samlet budget på 3,7 mia. kr.

VLAK–regeringen HAR for længst købt det og tilbød som en del af de strandede skatteforhandlinger bl.a. DF at spare 12,5 pct. på DR.

Sparekravet motiveres med , at DR er blevet for ”stor og dominerende i det danskemedielandskab”. Ved at DR reduceres, skal der opnås ”et mere mangfoldigt medielandskab og DR skal blive mere fokuseret på sine Public Service -opgaver”.

Dette dækker for det første over en hjælpende hånd til de private medier. Aviserne er trængt af medieudviklingen og har raset mod konkurrencen fra DR. De har krævet en del af DRs midler flyttet ud fra DR til den såkaldte ”Public Service pulje”, så de kan søges af private medier. Dette ville VLAK– regeringen også imødekomme, idet der ud over besparelser på 12½ pct. skulle flyttes 3-400 mio. kr. ud af DR ́s budget til denne pulje.

Endvidere ligger der for det andet i sparekravet, at de af DRs programmer, som lige så godt kan udføres af private medier, skal skæres væk, fx DR Ultra, P3, Ramasjang og DR3.

Sparekravet handler altså reelt om privatisering af dele af DR til fordel for de borgerlige partiers politisk allierede i den borgerlige dagspresse og på de private TV-kanaler. En økonomisk vennetjeneste for politisk støtte.

Det andet hovedpunkt i den borgerlige kampagne mod DR har været, at de borgerlige ønskerDR ́s særlige  4-årige finansiering i form af licensen erstattet med skattefinansiering, fordi det er ”mere socialt retfærdigt”.

Det må også anerkendes, at fordi licensen betales pr husstand, betaler enlige forholdsmæssigt mere, men omvendt betaler pensionister lavere licens. Den reelle begrundelse for forslaget er imidlertid noget andet.

DF har selvfølgelig officielt benægtet, at der skulle ligge ideologiske motiver bag,  men DFs Morten Messerschmidt har i Berlingske 22.08.17 åbent vedgået, at det egentlige motiv fra DFs side handler om at ved at få DR ind i de årlige finanslovsforhandlinger (mellem de borgerlige) vil man opnå et tættere kontrol med DR, sådan at man straks kan straffe, hvis DR gør sig ud til bens fx med kritik af DF i serien ”1864”.

Det borgerlige felttog mod DR handler altså om øget politisk kontrol med og ensretning af medielandskabet i Danmark. I den forbindelse forekommer det besynderligt, at flere centrumvenstre partier allerede inden medieforhandlingerne er startet er gået i seng med  fjenden og har åbnet op for både licensafskaffelse og DR-sparekrav.

Originalartikel i pdf med noter her

 

 

Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 27.  januar 2018

.

Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater