OK2018: Forhandlinger i gang – men centrale krav er forsvundet

Ved OK18 for de offentligt ansatte har forhandling om en arbejdstidsaftale for lærerne været en vigtig forudsætning for, at forhandlingerne overhovedet kom i gang. På et arbejdsmarked, hvor lav løn og stress gør sig mere og mere gældende, må arbejdstidskrav og lønkrav i centrum.

Af Kommunistisk Politik

Efter fem ugers blokade af reelle forhandlinger fra statens, regionernes og kommunernes side er forhandlingerne om OK2018 for omkring 550.000 offentligt ansatte for alvor i gang.
Men helt centrale krav fra arbejdspladserne om nedsat arbejdstid og reel ligeløn NU er på forhånd sorteret fra af fagtoppen.

De 51 faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet (for kommuner og regioner) og de statsansattes fagforeninger CFU havde stillet een betingelse for at indlede Ok-forhandlingerne: Spørgsmålet om lærernes arbejdstid, der blev dikteret som lov af politikere fra begge blokke efter den brutale lockout mod lærerne i 2013, skal tages op i denne overenskomst.

Efter lang tids negativ holdning og belært af en flugt fra folkeskolen uden sidestykke, der har skabt lærermangel over hele landet, er arbejdsgiversiden gået ind på realitetsdrøftelser med lærerne. Det er et signal til en lang række forhandlinger i den kommende måneds tid frem til sidste uge i februar – med mulighed for forlængelse.

At arbejder/lønmodtager-siden stiller samlet op er ikke set i lange tider. Denne gang har de 51 fagforeninger indgået en ‘fælles musketered’, også betegnet som en ‘solidaritetspagt’.

Formanden for FOA og næstformand i Forhandlingsfællesskabet Dennis Kristensen siger herom:

– Afsættet for den såkaldte fælles musketered blandt alle organisationer på det offentlige område er, at underviserorganisationerne med lovindgrebet i lockouten ved OK13 i form af lov 409 blev frataget den inderste kerne i overenskomsten, nemlig aftalte bestemmelser om arbejdstid. Lærerne forsøgte uden held ved OK15 at opnå en aftale om arbejdstid. På det offentlige arbejdsmarked har vi en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst og en aftale om arbejdstid. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model, og det skal selvfølgelig også være gældende for lærerne.

Blandt de vigtigste krav til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner fra Forhandlingsfællesskabet er udover en arbejdstidsaftale for lærerne

– To ekstra puljer penge, den ene til at løfte de lavtlønnede og den anden til specifikt at løfte kvindefagene

– Den betalte frokostpause skal, hvor den findes, ind i overenskomsterne

– Reallønsfremgang for alle

Det er krav med massiv opbakning fra de offentligt ansatte. Men helt centrale krav er på forhånd sorteret ud af Forhandlingsfællesskabets udspil. Kravet om reel nedsat arbejdstid – til en 35 timers og på sigt 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation – er væk. Det samme er kravet om Reel ligeløn NU. Det er erstattet af ‘en pulje med penge’.

Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer alle offentligt ansatte til at gå ind i kampen for solide resultater ved OK2018. Det må ikke overlades til en snæver fagtop alene. Der må mobiliseres på arbejdspladserne. Det må signaleres til politikerne og de statslige og kommunale arbejdsgivere, at mere end en halv million er klar til at gå i kamp – med opbakning fra resten af arbejderklassen.

Reelle fremgange kommer af kamp og solidaritet – ikke af god vilje fra forhandlere, der på forhånd har sorteret ud i kravene og er villige til at kompromisser på resten.

Se også

FOA-formænd: Kommunerne har som Titanic kurs direkte mod isbjerget

Otte fagforeninger for offentligt ansatte: Indfør 30 timers arbejdsuge i København
KPnet 17. oktober 2017

 

Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 24. januar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater