Til borgmester Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune – Åbent brev fra Systemets ofre og Jobcentrets ofre

Skive Kommune vil starte en ulovlig praksis, hvor syge og ledige kontanthjælpsmodtagere skal møde op til kontrol på kommunens sundhedsklinik, hvis de har meldt sig syge. Møder den sygemeldte ikke op, falder straffen. Systemets ofre og Jobcentrets ofre har taget kontakt til den samlede sociale modstandsbevægelse og samler til landsdækkende kamp mod dette nye angreb og et sygt system.
Onsdag er der indkaldt til demonstration i Skive.

Af Systemets ofre og Jobcentrets ofre


ÅBENT BREV TIL BORGMESTER PEDER CHRISTIAN KIRKEGAARD, SKIVE KOMMUNE

Det er med stor bekymring at Systemets ofre og Jobcentrets ofre følger den samfundsudvikling som betyder at kommunerne behandler deres syge og sårbare borgere dårligere og dårligere i disse år. Det virker mest som om at kommunerne, der i blandt Skive kommune, nærmest konkurrerer på hvem der kan behandle borgerne mest uanstændigt, hvis de er så uheldige at være syge.

Det er derfor med stor sorg og bekymring at vi ser i dagspressen at Skive kommune har taget helt uhørte metoder i brug over for syge og ledige kontanthjælpsmodtagere. Syge borgere skal nu indfinde sig hos en sygeplejerske på sundhedsklinikken i kommunen når de melder sig syge i deres aktivering eller arbejdsprøvning.

Beslutningen om at indføre tjek hos sygeplejersken for borgere i aktivering, bunder i,

1: At man har oplevet højt sygefravær blandt disse borgere.

2: Man har nedbragt sygefravær hos 46 flygtninge fra 126 dage til 24 dages fravær i 2016. Dette ser man som den helt store sejr og vil overføre den til kontanthjælpsområdet.

Hvis ikke den syge vil møde op hos denne sygeplejerske, er det det samme som at afvise tilbuddet med risiko for sanktioner til følge. Arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum lader os i Avisen.dk forstå, at det er for de syges bedste at man laver dette tiltag. Man ønsker at understøtte dem og hjælpe dem i beskæftigelse. Det handler om råd og vejledning og ikke kontrol.

Vi gør opmærksom på at ved sygdom har vi frit lægevalg. Vi gør samtidig opmærksom på at kommunen ikke kan tiltvinge sig adgang til de syge borgeres boliger.

Ordningen er ikke i overensstemmelse med lovgivning og bekendtgørelser på beskæftigelsesområdet, og vi vil derfor kontakte syge borgere ved Sundhedshuset og hjælpe dem med at klage til rette myndighed over Skive kommunes nye tiltag overfor syge arbejdsløse borgere

Syge og ledige kontanthjælpsmodtagere som har sluttet sig sammen i Systemets ofre og Jobcentrets Ofre er rasende og frustrerede over atter engang at blive mødt med mistro og kontrol, og vi er alvorligt bange for at jeres tiltag vil brede sig ud i andre kommuner. Vi protesterer mod at blive set som andenrangs borgere som bare er dovne, grådige og vil snylte på systemet. Faktisk forholder det sig sådan, at rigtigt mange syge har arbejdet i fuld beskæftigelse og er blevet syge af deres arbejde, efter at have betalt deres skat et helt liv.

Takken de får er, at blive kørt ud på kontanthjælp, i et system der gør dem mere syge fordi det jagter dem nådesløst rundt i forløb efter forløb. Det er som om at kommunernes kreativitet ingen ende vil tage når det handler om at udsætte disse mennesker for nedværdigende behandling og mistro. Man kan læse i dagspressen om sengepraktik, blinde som må sætte prismærkater på varer, tørlagte alkoholikere som sættes i praktik på værtshuse. For ikke at tale om hvordan sagsbehandlere nidkært stalker syge på Facebook, for derefter at fastslå, at kan man skrive en opdatering eller bage en bolle og gå på kaffeslabberas kan du også arbejde. Mange er døde, fordi de ikke længere kunne leve med ydmygelsen og skammen og har taget deres eget liv. Vi har altså fået nok nu! Jeres tiltag er bare det sidste i en lang række som håner og stigmatiserer os.

Det kan ikke være rigtigt at man skal behandles som dyr. Højt sygefravær blandt syge borgere. Kan du selv se paradokset. Selvfølgelig er der sygdom blandt syge, sådan ca. 100 procent skulle man mene. Alene sætningen, at der er for højt sygefravær blandt syge giver ikke mening. Det er da kun hos ansatte i stat og kommune man kan se sådan en sætning. Allerede her ser vi et menneskesyn som fortæller at syge er dovne og ugidelige. Hvad med at lave den regel hos samtlige kommunalt ansatte og politikere, så skulle du se fagforeningen komme på gaden. Vi har bare ingen som taler vores sag, og gør vi det selv ser I det som en arbejdsevne og udsætter os for sanktioner.

I gør det for vores eget bedste siger I .. hvordan kan det blive for vores eget bedste at vi skal slæbe os ud i busser med feber og sygdomme der smitter resten af bussen. For ikke at tale om stærke smerter, brækkede ben samt diverse psykoser som angst og vrangforestillinger. I vil råde og vejlede os så vi kommer i job. Vi er SYGE vi er blevet FYRET fra et job, som vi ikke kunne varetage på grund af vores sygedomme. Og vi kan ikke få nogen arbejdsgivere til at ansætte os med skånehensyn fordi vi er SYGE. Jeres råd og vejledning kunne I passende sende til de arbejdsgivere som ikke vil ansætte syge og ledige på ordinære jobs. Hele jeres tiltag oser langt væk af kontrol, mistro, spareplan, afstumpet menneskesyn og vi vil ikke finde os i det længere.

Jeres anden påstand om at det sætter sygefravær ned vil vi godt sætte en pæl igennem. At sygefravær går ned er udtryk for, at i nægter folk at være syge. At vi sidder snottet med influenza, brækket ben, psykiske sygdomme i en eller anden aktivering ser måske godt ud i jeres statistik på papir, men det gør os altså ikke raske, men blot mere syge. Vi er ikke regneark vi er MENNESKER med følelser, sårbarhed og familieliv der skal hænge sammen. Vi er rasende og angste for kommunerne. Mange af os er blevet mere syge og angste for fremtiden som ser håbløs ud. Vi befinder os i et hamsterhjul og hele beskæftigelsesindsatsen går ud på at fastholde så mange som muligt på kontanthjælp for derved at spare på pensionen. Man bruger en masse penge på lægeerklæringer og konsulenter som kunne være gået til at give befolkningen en anstændig behandling. Det er ren kafkask, og befolkningen betaler en høj pris ved tab af værdighed og livskvalitet.

Systemets ofre og Jobcentrets Ofre har i dag taget kontakt til den øvrige sociale modstandsbevægelse og og vil bekæmpe disse syge ideer med næb og kløer. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at disse syge tanker ikke breder sig til andre kommuner med menneskelige ofre til følge. Vi har opfordret syge og ledige på kontanthjælp til at blive hjemme mandag morgen i protest. Vi vil arbejde videre for at syge står sammen mod et sygt system.

I vil høre fra os

På vegne af

Systemets ofre Lisbeth Sand – Marianne Grann

Jobcentrets ofre Kim Madsen

DEMONSTRATION I SKIVE ONSDAG D. 24. JANUAR

Giv Skive kommune ren besked. Alle har ret til at være syge

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 22. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne