USA: Verdensførende i ulighed

Donald Trumps skattereform viderefører den amerikanske overklasses politik, der går ud på at forarme og udsulte de fattige, mens den rigeste procent vælter sig i ufattelig luksus.Den overfører milliarder af dollars fra bund til top, mens mindstelønnen samtidig presses ned.

Millioner af amerikanere vil ikke længere være forsikret og modtage overførselsindkomster fra det offentlige som følge af Trumps nu vedtagne skattereform – som forærer milliarder af dorllars til de rigeste i landet, til virksomhederne og deres direktionsgange.

Det betegnes som Trumps ‘største politiske sejr’ – men det er endnu en pind til det såkaldte amerikanske ‘velfærdssamfunds’ ligkiste. Den amerikansk model er blevet fremhævet som et globalt eksempel. Skattereformen er et nyt storstilet røveri fra arbejderne, de arbejdsløse, de enlige forældre, fra børnene.

Den rammer alle de underste – det vel sige det store flertal – i et brutalt kapitalistisk samfund i stadig krig ude og hjemme, der er ude af stand til at sikre atbejde og et anstændigt liv til alle sine medlemmer.

Samtidig er mindstelønnen (som besluttes politisk) ikke blevet hævet i 10 år.

Amerikansk velfærd skrottes

De amerikanske velfærdsreformer blev først gennemført i 30erne under indtryk af de store sociale reformer i det socialistiske Rusland, der gav arbejderne og den arbejdende befolkning, mænd som kvinder, helt nye rettigheder og muligheder. Der var med til forstærke kampen mod kapitalismen verden over og styrke kravene om reformer. I USA – som i de nordiske lande i Europa – førte det til de kapitalistiske velfærdssamfunds opståen. I Tyskland, Italien m.fl. slog de herskende ind på fascismens vej.

Hvad vi ser i USA og de øvrige kapitaliske lande er en proces med velfærdsreformernes opløsning og tilbagerulning. Den amerikanske revolutionære forsker James Petras konstaterer, at ‘den amerikanske velfærdsstat blev skabt i 1935 og fortsatte med at udvikles til og med 1973. Siden da har kapitalistklassen over en lang periode konstant afviklet velfærdsstaten og dens indhold.’ Det gælder under såval Reagan som Clinton, Bush og Obama.

Se
Rise and Decline of the Welfare State in America
Af James Petras, Global Research

I  2016 var den amerikanske befolkning på 323 millioner. Af dem lever mere end hver tiende en tilværelse hvor basale behov ikke dækkes. Officielt lever 40 millioner amerikanere i fattigdom, 18.5 millioner i dyb fattigdom. Det sidste dække bl.a. over hjemløse – familier indbefattet.

USAs børnedødelighedstal er de højeste i de udviklede kapitalistiske lande. Sult og nød er udbredt i mange fattigkvarterer – med alle deres følgevirkninger af elendighed og kriminalitet. Ubehandlede sygdomme breder sig, folkesundheden forringes, affald og skrald hobes op i mange kvarterer uden at blive fjernet. De offentlige sociale ordninger, herunder offentlige skoler og uddannelse, forringes løbende.

Verdensførende i ulighed

USA ligger som nummer 35 af 37 industrialiserede lande når det gælder fattigdom og ulighed. Verdens førende magt er faktisk verdensførende også på dette område.

En gruppe ledende forskere i ulighed – indbefattet navne som Thomas Piketty, Emmanuel Saez og Gabriel Zucman – har netop udsendt ‘2018 World Inequality Report’.

Den konstaterer at andelen af de 1 procent rigeste i USA voksede fra 10 pct. i 1980 til 20 pct. i 2016. Den underste halvdel af den amerikanske befolknings andel af nationalindkomsten faldt i samme periode fra 20 pct. til 13 pct.

De øverste 10 pct. af befolkningen kontrollerer 73 pct. af værdierne, mens de øvrige 90 pct. i dag råder over 27 pct – mod 40 pct. for tre årtier siden.

Det går simpelthen den gale vej for USA. Bevidst, kalkuleret og hurtigt. Det er kapitalisme uden bremser. De øvrige udviklede kapitalistiske lande går samme vej.

Velfærdstaterne har aftjent deres værnepligt som skjold mod revolution og socialisme og arbejderklassen og befolkningerne tilstrækkeligt demobiliserede til at der nu slagtes igennem. I USA, i EU, i Danmark.

De kapitalistiske velfærdsstaters tid er ved at være forbi. Nu står valget mellem tilbage til det 19. århundrede – eller frem mod socialisme.

Se også

‘Fort USA’: Trumps militærdoktrin for ‘America First’
KPnet 19. december 2016

USA: Middellevealderen falder for første gang i moderne tid
Interpres, KPnet 24. december 2016

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater