Benthe Østrup Madsen 1931-2017: Mindeord fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag

Arbejderforfatteren Benthe Østrup Madsen skildrede arbejdernes liv og kamp. Også kampen mod fascisme og nazisme var en rød tråd for hende. Hun blev ung under besættelsen, det var en del af baggrunden for hendes liv og forfatterskab. Vi bringer det antifascistiske blad Håndslags mindeord til Benthe Østrup Madsen, der blev 86 år.

Af Håndslags redaktion

Benthe hørte ikke til de forfattere, der lader fantasien spille i alle retninger. Tværtimod: For hende gjaldt det om at få det virkelige liv ind i sine bøger. Og det virkelige liv er for de fleste en tilværelse som arbejdskraft for andre, i kapitalens tjeneste. Arbejderliv, arbejderkvindeliv.
Det skrives der ikke meget om i skønlitteraturen. Det er for kedeligt. Det rummer ikke de store drømme eller indlysende mulighed for identifikation. Film om arbejdertilværelser er socialrealistisk gråt i gråt.

Benthe viste i sine bøger, hvad der løfter arbejderlivet: Fælleskampen, kolleger og kammerater, og ikke mindst i kamp mod udnyttelse og grådig profitjagt.
Hun skrev ikke bare om arbejdere og arbejdspladser fordi det var noget hun brændte for – hun skrev med selvoplevelsens styrke om kampe og konflikter, der faktisk foregik, og om virkelige mennesker, som man kan møde på enhver arbejdsplads.

Hvor den beundrede forfatterkollega og ven Ditte Cederstrand besad et stort historisk overblik over arbejderklassens kampe i det meste af det 20. århundrede, var det dette intime kendskab til forholdene på arbejdspladserne og den præcise sanddruhed i detaljen, som karakteriserede Benthe. Ikke bare i bøgerne, også i mange artikler i aviser og tidsskrifter, blandt andet Dagbladet Arbejderen og tidsskriftet Kulturkampen, som hun sad i redaktionen af. Hun så det som en opgave ikke bare at give arbejderne stemme gennem sit eget forfatterskab, men også at fremme og organisere skrivende arbejdere og udvikle arbejderlitteraturen henimod stadig større relevans for klassens kamp.

Hendes første bog var ‘Konflikt’ – om plattedamernes store kamp på Den kgl. Porcelænsfabrik i 1972-73. Hun var var den rette til at fortælle historien. Hun var porcelænsmaler og tillidskvinde på fabrikken, da kvinderne rejste sig imod den uforskammet lave løn, som dette præcisionsarbejde blev udført for. Kvindefag var dengang som nu lavtlønsfag.
Det betød fyring – men også begyndelsen på et forfatterskab i arbejderklassens og ikke mindst de kvindelige arbejderes tjeneste. Det fortsatte med en række romaner, fortællinger og erindringer – med titler som ‘Du er ikke alene kammerat’, ‘Bittersøde beretninger’, ‘Røde tråde’ og ‘Spor på jord’. Hele vejen igennem skrev hun også digte. Et fint udvalg kom i samlingen ‘Håndsrækning’.

For Benthe var også kampen mod fascisme og nazisme en rød tråd. Hun blev ung under besættelsen, det var en del af baggrunden for hendes liv og forfatterskab. Gennem årene var hun en trofast støtte af dette blad.

Hun efterlader med sine bøger, artikler og digte vigtige bidrag til forståelsen af udviklingen ikke mindst af de kvindelige arbejderes klassebevidsthed og af hele klassens kamp fra 70erne og frem. Hendes indsats vil ikke blive glemt.

Fred

“Fred på jorden”
sir de –
alle dem, som
bruger vore penge
til at opkøbe forældede kampfly!

“Fred for enhver pris”,
sir de –
alle dem, som
tjener millioner på
at investere i oprustning!

Men
for at vinde fred
må vi udfordre netop dem til kamp.
For freden har sin pris,
og den må de betale!

“Fredelig sameksistens”,
sir de
– alle dem, som
bare tænker på
deres egen fredelige eksistens!

“Lad os være i fred”,
sir de –
alle dem, som
hver dag blir mindet om
arbejdsløshed og verdenskrise!

“Lad os dog få fred”,
sir de
– alle dem, som
er medansvarlige for,
at der stadig er krige i verden!

Men
kun ved
ikke at lade dem være i fred
vil vi få den rigtige
fred på jorden!

Fra digtsamlingen Håndsrækning, Nexø Forlag 1981

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

Bestil eller afbestil det på mail kpnet.dk/kontakt/

 

KPnet 13. december 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater