Læger for et bedre sundhedsvæsen: #detkuhaværetmig demonstrerer og afleverer underskrifter

Den 1. december er der kl. 9.15 indkaldt til demonstration foran Sundhedsministeriet. Lægerne bag bevægelsen #detkuhaværetmig afleverer omkring 14.000 underskrifter og har opfordret til bred deltagelse. Protesten retter sig mod et nedskåret sundhedsvæsen, hvor politikerne forsøger at tørre manglerne af på sundhedspersonalet og styre alt gennem kontrol og registrering.


Dommen fra Østre Landsret i den såkaldte ‘Svendborgsag’, lagde et juridisk ansvar på en læge, der ved retten blev dømt for ‘grov forsømmelse’. Forsømmelsen bestod i manglende skriftlig journalføring, hvor en mundtlig instruks til en sygeplejerske ikke blev fulgt.

Problemet er, at dette er dagligdag på hospitalerne, hvor der ikke er tid til det omfattende registreringsarbejde der forlanges. Læger og andet sundhedspersonale står hver dag i dilemmaet – hvor kan de knappe ressourcer bruges bedst. At stoppe op og nedfælde alt på skrift, som ville være den ‘korrekte’ fremgangsmåde ville betyde at andre patienter simpelthen ikke blev behandlet.

Det sker overalt – ‘det kunne have været mig’.

Underskriftsindsamlerne kræver sagen prøvet ved højesteret, hvad der nu er givet tilladelse til. For problemet er, at det danske sundhedsvæsen ikke har ressourcer til den pålagte kontrol, og lægerne frygter en kultur med amerikanske tilstande, hvor det at holde sin ryg fri sættes over at løse opgaverne bedst muligt. Hvor fejl ikke kan opsummeres, så man kan lære af dem, men vil føre til afstraffelse ved domstolene.

Lægerne skriver i et åbent brev til sundhedsminister Elle Trane Nørby:

-Implementering af hundrede procent korrekt og tidstro registrering vil medføre endnu flere lægetimer brugt foran skærmen og mindre tid til patienterne. Det vil kræve langt flere ressourcer og medføre et betydeligt mindre effektivt sundhedsvæsen. Desuden er der en risiko for at lægefagligt vigtige oplysninger drukner i journaler fyldt med lægefaglige selvfølgeligheder, og journalen bliver derved et dårligere arbejdsredskab.

Læs mere om demonstrationen og baggrunden her

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

 

KPnet 1. december 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater