Afgørelse om Roundup afventer til sidste øjeblik: Vil EU diktere en ny tilladelse til Monsanto?

Slutdatoen for afgørelsen omkring Monsantos sprøjtegift Roundup nærmer sig. Den 15. december udløber godkendelsen i EU, men gennem seks forsøg over de sidste halvandet år har det ikke været muligt at få en ny aftale på plads. Modstanden er omfattende og sagen meget kilden for EU.

Monsanto-Roundup-590x380
EU-systemet giver reelt Kommissionen retten til det sidste ord, men et diktat vil være alt for afslørende for EU, der gerne vil opbygge en demokratisk facade, mens de på højtryk forbereder deres 2025-plan for en fuldt udbygget EU-stat. Her skal det være helt slut med national indflydelse og enhver mulighed for at gå imod industriens interesser.

Roundup med indholdsstoffet glyphosat er bevisligt kræftfremkaldende hos dyr. Når det af WHO ’kun’ vurderes som ’sandsynligt kræftfremkaldende for mennesker’ skyldes det alene, at man ikke laver kontrollerede forsøg på mennesker.

Industrilandbruget i Europa og USA er i den grad baseret på brugen af Roundup og andre gifte og Monsanto og induatrilandbrugets organisationer kræver en ny 15 års godkendelse. Men den omfattende modstand mod forgiftningen i alle EU’s medlemslande har bevirket at en række lande nu siger fra.

Efter at et forslag om 10 år i “EU’s stående komité om plante, dyr, fødevarer og foder” var faldet tidligere på måneden faldt også forslaget om 5 års godkendelse ved afstemningen d. 9. november. 14 lande stemte ja til forslaget, 10 lande stemte imod, mens 5 undlod. Således var et kvalificeret flertal ikke på plads (det udgøres af mindst 16 lande, der repræsenterer mindst 65 procent af befolkningen i EU).

Nogle af landene stemte Nej fordi de ønskede en endnu længere periode, mens f.eks. Frankrig stemte Nej ud fra et mål om en 3-årig godkendelse. De siger at deres mål er et fuldstændigt forbud, som de herefter vil arbejde for.

Ved en 3-årig godkendelse vil Roundup stadig være i brug, men situationen vil selvfølgelig være mere usikker for Monsanto, der satser på at styrke sin monopolstilling endnu mere gennem fusion med Bayer. I øjeblikket ligger Monsantos profit på Roundup på 4,75 mia. dollar om året. Dertil kommer de enorme summer der tjenes på at kontrollere landbruget gennem GMO afgrøder.

Danmark stemte som sædvanlig uden tøven til fordel for monopolerne og lukkede øjnene for truslen mod mennesker, dyr og planter. Holdningen blandt danskerne er ganske anderledes. Kun 19 % er enige med regeringen, mens 51 % går ind for et stop for Roundup og 30 % er i tvivl. Se Norstat 6.10.17.

Dansk Planteværn under Landbrug og Fødevarer hyler op om, at modstanden mod Roundup er et udtryk for ‘populismens sejr over videnskaben’. De tilhører samme europæiske paraplyorganisation for den agrokemiske industri som Monsanto, ECPA, der på deres ‘vidensbaserede’ hjemmeside viser reklamebilleder af glade og sunde mennesker, der nyder godt af al den dejlige kemi.

Her må man lige huske på, at EU’s såkaldte videnskabelige undersøgelse af giftigheden i store træk viste sig at være en direkte copy-paste af Monsantos egen ansøgning om godkendelse af Roundup, indgivet gennem Glyphosate Task Force (GFT), et brancheorgan, som virksomheden selv står i spidsen for. Se Information.

Monsanto truer nu med sagsanlæg, hvis resultatet ikke går deres vej.

Herhjemme er Roundup og andre sprøjtegifte en af grundpillerne for det ikke-økologiske landbrug, men er i USA og bl.a. lande i Latinamerika endnu mere massivt. Hvor GMO-afgrøderne har vundet majoritet er der dannet en fuldstændig sammenkobling mellem de patenterede afgrøder der er genmodificeret til at tåle Roundup og brugen af gift.

Overalt hvor landbruget baserer sig på sprøjtegift har det været stærkt ødelæggende for naturen, og artsrigdommen blandt planter og dyr er stærkt forringet. Bier og andre insekter er ved at uddø, og på større og større områder overlever kun de særligt sejlivede planter.

I USA ser man hvordan visse ‘ukrudts’planter udvikler resistens mod Roundup og andre midler. Dosis bliver sat op, og nye midler er kommet på banen i kombination med Roundup. Parallelt med dette udvikles også nye GMO-typer, der skal kunne tåle mosten. Senest har det ført til kæmpe skandaler, hvor de nye sprøjtemidler, der er lettere luftbårne spredes til  naturen og til ikke-GMO landbrugere.

De får deres afgrøder ødelagt og mange tvinges simpelthen til at gå over til at købe de modstandsdygtige GMO-er af Monsanto og bruge dem på deres egen jord for at overleve som landbrugere.

Sagen om Roundup er nu sendt i behandling i EU’s appelkomité, og senest d. 15. december vil det vise sig om EU finder en udvej for Monsant medlemslandene imellem – eller griber til et direkte diktat om en ny kortvarig forlængelse.

Uanset udfaldet vil det også fremover være EU’s mål at hjælpe firmaer som Monsanto på deres vej til profit –  trods prisen, den systematiske nedbrydning af mennesker, dyr og planter.

Læs også

EU og Monsanto i tæt samarbejde: Ønsker Roundup godkendt for de næste 10 år
KPnet 25. september 2017

Industrien fik lov at censurere EU’s forskningsrapport – Stop den nye godkendelse af Roundup!
KPnet 15. juli 2017

Forbyd det kræftfremkaldende Roundup! EU og Monsanto forsøger igen at forlænge tilladelsen i 10 år
KPnet 19. juni 2017

KPnet 10. november 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater