Skyderi i gaderne: Et samfundsproblem der udspringer af ulighed

Det er igen det rene wild west i landets storbyer, og det har fået flere partier til at forlange at militæret sættes ind til at overtage terrorberedskabet, så politiet kan få sat en stopper for bandekrigen. Men politiet hverken kan eller vil stoppe for banderne, det er et samfundsproblem, der udspringer af ulighed.

Af Kommunistisk Politik

6122796-loyal-to-familia

Våben og skyderi i bandemiljøet er  langt fra en ny problemstilling, og den eskalering, som man oplever i Danmark, ser man også i andre EU-hovedstæder. Skal det løses, skal man ikke tænke i mere politi og længere fængselsstraffe, men tage fat i årsagerne.

– Det er primært fattigdom og udsigtsløshed, der giver den konstante tilgang til pjalteproletariatet, og det er her, at den organiserede kriminalitet fisker de nye rekrutter. En massiv indsats vil med det samme reducere dette sociale lag af mere eller mindre fortabte. Og her er fængsler eller private institutioner ikke en del af løsningen, men en del af problemet.

Tre ting skal være på plads: meningsfuldt arbejde, god mad og et stoffrit miljø. Det kombineret med undervisning og kultur osv. løfter langt de fleste ind i arbejderklassen. I stedet har vi politikere, der skærer ned og ødelægger mulighederne.

– Undergrundsøkonomien skal begrænses, f.eks. hash bør ikke være kriminelt, men samtidig skal der være en forebyggelse og behandlingsindsats. Stoffer bør i det hele taget ikke være en del af normalen i ungdomsfestmiljøet. Men det er altså oplysning og behandling og ikke politi, der er brug for. Undergrundsøkonomien findes også i gamble-industrien, eller med salg af steroider i dele af fitnessindustrien, eller i smuglerøkonomien, i afpresningssager, salg af våben og biler og tyvekoster, svindel på internettet osv.

Se
Kampen om tronen: De mest magtfulde rockere i Europa

– Skyderierne i det kriminelle miljø kan kun begrænses, hvis man ser nærmere på dens årsager. Og her må det ganske enkelt konstateres – selvom det er ilde hørt af det officielle Danmark – at voldsspiralen først og fremmest skyldes, at Danmark er et land, der har involveret sig i krige langt fra dets egne grænser. Der er en helt lige linje fra de første Balkankrige og så til den store mængde våben, der har floreret i EU’s underverden. I kølvandet på hver eneste krig har der fulgt flere og støre våben med, og med åbne grænser er det ingen sag af smugle skidtet rundt i hele EU.

Det er også helt klart, at den kriminelle verden og militæret på mange måder har været tæt vævet sammen og har givet en vækst til produktion af opium og smugleri. Kriminaliteten florerer i krigene – både i den statslige militærmaskine og hos de forskellige lejesoldater og sikkerhedstjenester og oprørsgrupper og terrorister. Det er råddenskaben fra krigene, der på mange måder vender tilbage til de krigsførende nationer.

Og sidst men ikke mindst skal fængselsvæsen og diverse efterretningsvæsner og politiet holde op med at lave særaftaler med nogle bander og bandemedlemmer. Det er en kendsgerning, at myndighederne holder hånden over nogle grupperinger, og at systemet i praksis understøtter, at fængslerne bliver rekrutteringscentraler til organiseret kriminalitet eller terrorisme.

Og militæret skal ikke rodes ind i civile bevogtningsopgaver … Rent bortset fra at rekrutterne er meget unge mennesker, der knap er flyttet hjemmefra og på ingen måde har kompetancer til at løse den type opgave,  så er det altså helt gak at bruge de tilbagevendende bandekonflikter til at forlange militær undtagelsestilstand!

Selvom der intet er kommet frem endnu i denne omgang skyderi, så har der tidligere været PET-agenter involveret i rockeropgør . Der er ingen grund til at tro,  at det er anderledes i dag. Så bliv ikke overrasket,  hvis det viser sig,  at de hemmelige tjenester har en finger med i optrapning af bandekonflikten . . .

Af uransagelige årsager hører det såkaldte Center for Cybersikkerhed hjemme under Forsvarsministeriet, men det varetager et rodsammen af civile og militære opgaver. Centeret ønsker udvidede beføjelser,  så tjenesten kan få adgang til civile systemer såsom patientdata og meget andet. (Natuligvis for at ‘beskytte landet mod udenlandske hackere. Det viser på al mulig måde at Center for Cybersikkerhed bør splittes op i en civil del der kan håndtere kriminalitet og sikkerhed og en militær afdeling, der som del af FE kan tage sig af militær cybersikkerhed.

Se også

Hashhandel flyttes fra Christiania: Bandekrig blusser op i København
KPnet 9. oktober 2016

Bandekrige i København
KPnet 13. marts 2009

KPnet 6. august 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater