Folketinget sagde ja til en ufærdig CETA-aftale: Storkapitalen vil fastlægge og fortolke indholdet

D. 1. juni vedtog det danske folketing at godkende handelsaftalen CETA mellem EU og Canada. Det er en ufærdig aftale, hvor principperne i praksis vil blive fastlagt af multinational kapital.

CETA træder på demokratiet - aktion Stop CETA 1 juni 2017 copySTOP CETA aktionerede mens Folketinget uden skrupler vedtog den vidtrækkende aftale

I et indlæg på Altinget slår Nanna Clifforth fra NOAH fast, at CETA er en såkaldt ‘levende aftale’. Det vil sige, at ingen i princippet kender til det endelig indhold – eller de præcise  konsekvenser. Men ét står fast, aftalen er skabt af og for multinationale firmaer, og det bliver også disse kræfter der kommer til at færdiggøre, fortolke og bruge aftalen.

Bliver CETA endeligt godkendt i alle EU-lande bliver den et yderst vigtigt redskab for kapitalens bestræbelser på at lovgive ud fra rene profitinteresser og tilsidesætte både tilkæmpede rettigheder og muligheden for at få gennemført forbedrede regler til forsvar for folkesundheden, bevarelse af et offentligt sundhedsvæsen, råderet over energi- og naturressourcerne og meget mere.

Der har været snakket meget om moderationer af aftalen, bl.a. da flere af de belgiske regionale parlamenter i første omgang sagde Nej til at lade CETA gå i gennem i EU-Parlamentet. Reelt har de kosmetiske ændringer og ændringsforslag ingen betydning, da CETA ikke ligger fast i sin udformning, og under alle omstændigheder vil fastholde sit formål: Kapitalens mulighed for at kunne overtrumfe de enkelte landes politiske beslutninger og styre beslutningsprocessen i EU og sætte standarderne.

‘Reguleringssamarbejde’ – kapitalen får ret til at forhåndsgodkende og styre lovgivningen

I CETA aftalen indgår det centrale princip kaldet reguleringssamarbejde. Dvs at der nedsættes institutioner, der skal forhåndsvurdere ny lovgivning og ensrette den eksisterende.

Princippet slår allerede igennem i EU. Nanna Clifforth skriver:

“I perioden 2014-2017 er der blevet godkendt højere maksimalgrænseværdier for 31 pesticider, hvoraf næsten halvdelen indeholder hormonforstyrrende stoffer. Argumentet, som det ses i høringer og andre officielle dokumenter, har i flere tilfælde været, at de tidligere grænseværdier forhindrede handel med tredjelande”.

I forbindelse med identifikation af hormonforstyrrende stoffer, der er et større og større problem har EU sat en proces i gang i 2009. Men denne er sat i stå, da virksomheder fra pesticidindustrien har bedt om en konsekvensanalyse af hvad en sådan lovgivning vil betyde i nedsat profit. Som Nanna Clifforth nævner, sidder Bayer for eksempel i  EU’s ekspertråd, der behandler hormonforstyrrende stoffer. Effektiviseringen af kapitalens hånd og halsret over lovgivningen er det meningen at CETA skal sætte på plads.

TTIP lurer i baggrunden – modstand mod begge aftaler må fortsætte

TTIP-forhandlingerne er i øjeblikket lagt diskret til side, og fra kommentatorernes side er de fremstillet som umulige med Trump som præsident – og nærmest opgivede. Men dette kan ligeså vel være spil for galleriet, i den kritiske periode, hvor EU skal lirke CETA igennem trods den voksende modstand.

Både CETA og TTIP kan væltes hvis modstanden holder fast.

Se Nanna Clifforths indlæg her
Debatten om CETA er kun lige begyndt

Følg STOP CETA her

Læs mere på KPnets tema
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

KPnet 16. juni 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater