USA’s militær – verdens største forurener

Det amerikanske militær er uden sidestykke verdens største forurener. Det gælder udledningen af CO2 og ikke mindst de livstruende stoffer der anvendes i USA’s krige og spredes uden hensyn til civilbefolkningen og menneskehedens fremtid.

militær affaldsafbrænding
Af Whitney Webb

Minneapolis: I begyndelsen af maj 2017 gav medierne minimal opmærksomhed til nyheden om at den amerikanske flådestation ved Virginia Beach havde udledt omkring 356.000 liter flybrændstof få kilometer fra Atlanterhavet. Selvom udslippet på ingen måder var så katastrofalt som nogle af de tidligere, understreger det et vigtigt og alligevel lidet kendt faktum – at USA’s forsvar både er nationens og verdens største forurener.

Ved at producere mere farligt affald end de fem største kemiproducenter til sammen har det amerikanske militær efterladt sit giftige eftermæle over hele verden bl.a. i form af forarmet uran, flybrændstof, pesticider, afløvningsmidler som Agent Orange og bly.

I 2014 udtalte lederen af Pentagons miljøprogram til Newsweek, at hendes kontor beskæftiger sig med 39.000 forurenede områder fordelt på 19 millioner acres (7,6 millioner hektar) alene i USA.

De amerikanske militærbaser, indenlands som udenlands rangerer overalt som nogle af de mest forurenede steder i verden, hvor perclorat og andre komponenter i fly og raketbrændstof forurener drikkevandsressourcer, grundvandsmagasiner og jord. Hundredvis af militærbaser optræder på miljøagenturets liste over superforekomster, der kvalificerer til oprydningsgaranti fra regeringen.

Næsten 900 af de næsten 1200 superforekomst lokaliteter i USA er forladte militærfaciliteter eller områder der på anden vis understøtter militære behov uden at medregne selve de militære baser.

”Næsten ethvert militært område i landet er alvorligt forurenet” fortalte John D. Dingell, tidligere medlem af Kongressen fra Michigan til Newsweek i 2014.

Camp Lejeune i Jacksonville, North Carolina er en af disse baser. Lejeune’s forurening er vidt udbredt og tilmed dødelig efter at dens grundvand blev forurenet med en betydelig mængde kræftfremkladende stoffer fra 1953 til 1987.

Ikke desto mindre var det først i februar i år at regeringen tillod de der var havde været udsat for kemikalierne at anlægge sag om erstatning. Adskillige baser i udlandet har ligeledes forurenet det lokale drikkevand; mest kendt er Kadena Luftbasen i Okinawa.

Derudover er USA, der har gennemført flere atomprøvesprængninger end alle andre nationer til sammen også ansvarlig for den massive mængde radioaktiv forurening der fortsætter med at forurene mange øer i Stillehavet. Marshall Øerne, hvor USA har kastet mere ned 60 atombomber mellem 1946 og 1958 er et fremtrædende eksempel. Befolkningen på Marshall Øerne og det nært liggende Guam oplever fortsat et overordentligt høj antal af kræfttilfælde.

Det amerikanske sydvest har også været hjemsted for et stort antal atomprøvesprængninger, der har forurenet store landområder. Navajo indianernes reservater er blevet forurenet gennem de forladte uranminer hvor radioaktivt materiale er anvendt af de amerikanske militærfolk.

Et af de seneste af USA’s uhyrlige miljøaftryk er Irak. USA’s militære aktion her har resulteret i ørkendannelse i 90 % af landet, med en forkrøbling af landbruget, der har tvunget landet til at importere 80 procent af dets fødevarer. USA’s brug af forarmet uran i Irak under Golfkrigen var ligeledes skyld i massive miljøbyrder for Irak. Hertil kommer det amerikanske militærpolitis åbne afbrændinger af krigsaffald fra 2003 invasionen, der er skyld i en bølge af kræfttilfælde blandt det militære personel og i civilbefolkningen.

Mens det amerikanske militærs historie viser at den nuværende politik ikke er bæredygtig, har dette på ingen måde afholdt samme fra åbent at planlægge fremtidig forurening af miljøet gennem dårlig affaldshåndtering. I november sidste år annoncerede flåden en plan for at udlede 20.000 tons ”stressfaktorer”, herunder tungmetaller og sprængstoffer til kyststrækningerne i det nordvestlige Stillehav i de kommende år.

Planen der blev fremlagt af flådens nordvestlige trænings- og testcenter (EIS) undlader at nævne at disse ”stressfaktorer’”er beskrevet af EPA som kendte farlige stoffer, mange af dem ekstremt giftige både med akut og på længere sigt.

De 20.000 tons ”stressfaktorer” der nævnes i EIS dækker ikke de øvrige 4,7 til 14 tons ”metal med mulig giftvirkning” som flåden planlægger årligt at udlede fremover til fjordene i Puget Sound i staten Washington.

Som svar på bekymringen over disse planer udtalte en talsmand for flåden, at tungmetaller, og selv forarmet uran ikke er mere farligt end ethvert andet metal, en udtalelse der afslører en klar afvisning af videnskabelige fakta. Det virker som om enhver operation der er beregnet til at ”skabe sikkerhed for amerikanerne” sker med højere omkostninger end hvad der er almindeligt kendt – en omkostning der vil føles af de kommende generationer både indenfor USA og udenfor.

Se den originale tekst med links til yderligere data

U.S. Military World’s Largest Polluter – Hundreds Of Bases Gravely Contaminated
Mint Press News

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater