Ja til fred og velfærd! Nej til NATO og oprustning! – Gerd Berlev for ‘Tid til Fred’ i Fælledparken

Gerd Berlev åbnede på vegne af Tid til fred/Aktiv mod krig talerrækken på Den røde plads i Fælledparken

Palbod

Velkommen til en fantastisk flot 1. maj!

Et udsagn, der ofte møder os på gaden er: Det nytter ikke noget med de mange små demonstrationer. Vi skal stå sammen om én stor, hvor alle kan være med.

Tid til fred – aktiv mod krig samler netop trådene og tilbyder et netværk, hvor alle der er for fred i verden, kan være med og finde en plads.

Kampen for freden er på verdens dagsorden og burde være en vigtig del af mange flere organisationers grundlag.

Fred og nej til krig er en fællesnævner der rækker ud til flygtninge, asylsøgere og migranter, som drives fra deres hjemland af kaos og krig og mangel på forsørgelsesgrundlag.

Fred og nej til krig er en fællesnævner der rækker ud til sociale bevægelser, som næstehjælpere, venligboere, jobcentrets ofre og mange flere, hvis sociale ydelser beskæres for at få råd til kampfly og oprustning.

Fred og nej til krig er en fællesnævner der rækker ud til klimabevægelserne. Krige har gjort enorme landområder ubeboelige i tusindvis af år, kampfly forurener atmosfæren med uanede mængder CO2, atomoprustningen er i fuld gang, også i Europa.

Fred og nej til krig er en fællesnævner der rækker ud til arbejdspladserne, der kæmper for ’en løn til at leve af’, hvad nytter det, hvis verden er i krig og arbejdspladserne i krigsindustrien?

NATO, USA og EU kan ikke at sikre freden, verden er konstant i gang med nye krige. Krige der skaber voksende terror, både islamistisk og fascistisk. Krigene følges af stadig mere udbredt overvågning og militarisering af samfundslivet.

Hvis vi skulle tro Lars Løkke, socialdemokratiet, den borgerlige presse, milliardærerne og våbenindustrien skal vi først og fremmest frygte terrorister og russere og værne os mod klimatiske skrækscenarier, men i hverdagen for den danske befolkning er der en frygt for sygdom, arbejdsløshed og social nedtur.

Vi skal ikke finde os i, at milliarderne sjakres væk til uduelige kampfly. De er ubrugelige til forsvar af Danmarks grænser. De er til stadighed ramt nye graverende fejl. Leveringen bliver hele tiden udskudt. De støjer og sviner ubeskriveligt meget. De er et led i Europa og NATO’s atomoprustning. En katastrofalt stor fejlinvestering. Kontrakten er ikke skrevet endnu. Vi fortsætter protesterne.

Vi skal ikke finde os i, at den mest fremskredne teknologi udvikles og bruges til krig, når verdens folk har brug for klimavenlig energi, fødevarer nok uden pesticider og GMO, vand der kan drikkes, social sikkerhed, uddannelse, basal sundhed.

Den enorme arbejdsindsats og kapital, der i dag bruges på fremstilling og brug af krigsmateriel kan afskaffe de problemer, der i dag er befolkningerne værste svøbe: hungersnød og arbejdsløshed.

Afskaffes krigene, der føres for magt- og indflydelse og afskaffes våbenproduktionen, kan vi tage fat på det væsentlige: At opbygge en verden i fred med respekt for mennesket og livet på jorden.

I Tid til fred – aktiv mod krig er der plads til alle, der vil kæmpe aktivt imod krigene. Der stilles ikke krav om en fælles forståelse eller en enighed i alle sager. I beslutningerne bliver de aktive inddraget. Ved offentlige protester bliver organisationer og enkeltpersoner inviteret til at deltage.

Den 24. maj er der internationale protester mod NATO’s topmøde. Et topmøde der skal konsolidere aftalen om at medlemslandene skal bruge 2% af BNP til ”forsvaret”. Det betyder for Danmark en forøgelse fra 22 til 40 milliarder. Heraf skal de 8 gå til indkøb af materiel. Og konsolidere aftalen om samarbejdet mellem EU og NATO og oprustning i Norden og de baltiske lande, atomforsvar i Europa mm.

Vær med til at gøre det danske protest-optog i København til en synlig, hørlig og flot markering for fred og velfærd – imod NATO og oprustning. Der er allerede mange organisationer bag, men der er plads til mange flere.

Vi går med trommer og fløjter, med råb og bannere fra Mindeankeret i Nyhavn den 24. maj kl. 16.

Vi ses.

Ja til fred og velfærd – Nej til NATO og oprustning!
Fredsloeb

 Fredsløb 2017: København den 20 maj kl. 12-20 – Kom og vær med!

Optog mod NATOs topmøde
NATO-topmøde: Protest-optog i København 24. maj –
Ja til fred og velfærd – Nej til NATO’s oprustning!

Se også

Reportage fra 1. maj – med links til andre talere og billeder
En 1. maj med strålende sol over landet og fornyet kampvilje

 

 

KPnet 4. maj 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater