Der er grøde i foråret 2017 – Dorte Grenaas 1. maj tale i Fælledparken København

View1_3

Den røde Plads i Fælledparken 2017

APKs formand Dorte Grenaa tale. Denne skrevne version  adskiller sig en del fra den talte.

Det er herligt at stå her i Fælledparken 1. maj og høre de røde flag smelde på arbejdernes internationale kampdag! Arbejderklassen findes – selv man påstår den i al fald er skindød. Den er rigtig levende. Den slås verden over.

I Brasilien er der generalstrejke. Der er ikke et eneste land, hvor arbejderne ikke er på barrikaderne for at slå kapitalismens og imperialismens angreb tilbage. Der er ikke et eneste land, hvor der ikke sættes en ny dagsorden. Kampen for et andet og bedre samfund er i fuld gang. For en socialistisk fremtid – for arbejderklassens og flertallets system for demokrati og velfærd.

Dorte_Grenaa_2017 (3)Der er grøde i dette forår – både på arbejdspladserne og overalt i samfundet. Vi går til modstand. For tingene går den gale vej. Eller rettere sagt: De styres bevidst den gale vej. Sådan at de rige bliver rigere og de fattige bliver flere. Mere krig, mere EU, flere minusreformer, flere ulykker.

Nej’et til den dårlige OK-aftale 2017 fra 3F, fra arbejderne i byggeriet og på slagterierne viser, at tiden er ved at være passé for klassesamarbejdet og klassesamarbejdsfolkene. Arbejdsgiverne skal ikke tækkes. Arbejdstiden skal ikke op på 42 timer, når de vil have det. Strejkerne og aktionerne og den fortsatte kamp oven på det manipulerede og sammenkædede resultat vidner om, at en ny tid med skærpet klassekamp og forstærket modstand er i gang.

Det ses også af de mange og mangeartede protester og initiativer imod hele striben af nyliberale nedskæringsreformer der er gennemført af skiftende regeringer med EU i ryggen. Stop fattigdom NU, Næstehjælperne, Folkebevægelsen for social retfærdighed – der er mange over hele landet, og de slås godt.

Nedskæringsreformerne skal skrottes, hele striben. Pensionsalderen skal ned og ikke op. Dagpengene skal opjusteres igen. Sygedagpenge skal være til at lave af, så længe man er syg. Kontanthjælpsloftet skal væk. Nyttejobs og fleksjob og uværdige arbejdsprøvninger skal væk. Alle skal have mulighed for en anstændig tilværelse. Alle skal have mulighed for et rigtigt job på overenskomstvilkår, hvis man kan arbejde.

Der er skabt en stor, udbyttet og jagtet underklasse af almindelige mennesker, der er havnet i et socialt system, der producerer nød og fattigdom og sociale tragedier. Arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere uden rettigheder. De kan også bruges til at sætte andre arbejdere på gaden.

I stedet for at skabe jobs, vender Løkke-regeringen – og også de socialdemokratiske – tingene på hovedet: De skaber flere sultne arbejdssøgende i stedet for nye jobs. Tag ikke fejl: Det sker helt bevidst. Allerede i 2011 erklærede Lars Løkke: ’Vi skal have sulten tilbage’.  Det kapitalistiske velfærdssamfund, som eksisterede i nogle årtier, er ved at være helt væk i Danmark og i EU-land.

Fremtidens velfærdssamfund kan kun være et socialistisk samfund. Et samfund der ikke styres af profit og en styrtende rig overklasse og dens regeringer. Et samfund uden udbytning. Et samfund for rigtige mennesker, der får mulighed for at leve rigtige liv.

Løkke og Co. ved selvfølgelig, hvad de gør. Fattigdommen og sulten er ikke noget tilfælde. Krigene er ikke bare ulykkelige hændelser. Det er en rådden og kynisk politik. Danmark har ingen selvstændig politik – men stiller op hver gang USA kalder. Uanset om præsidenten hedder Obama eller Trump, der sender missiler mod Syrien og truer Nordkorea med atomkrig. Og resten af selvbestemmelsen er pantsat i EU og Schengen.

Danmark fortjener bedre. Arbejderpartiet Kommunisterne er med i spidsen i kampen for et bedre Danmark uden kapitalister og uden klassesamarbejdsfolk i den politiske og faglige top.

SOCIALISMEN ER FREMTIDEN!

Video fra Den røde plads i Fælledparken: Se og hør hele Dorte Grenaas tale samt  Næstehjælperne Carsten Larsen og Gitte Wisdahl Christensen

En 1. maj med strålende sol over landet og fornyet kampvilje
Reportage og billeder fra 1. maj landet rundt

Se også

1.maj platform – Arbejderpartiet Kommunisterne

APKs 1. maj avis i pdf

1. maj 2017: Socialismen er fremtiden

KPnet 1. maj 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater