David Rockefellers afskyelige eftermæle – Af F. William Engdahl

Verdens dominerende imperialistiske magt USA gennemfører sin politik på basis af en økonomisk, politisk og militær strategi, der bæres frem af en lille elite fra finanskapital, multinationale virksomheder samt deres politikere og medier. David Rockefeller, der døde den 20. marts i en alder af 101 år var blandt de mest indflydelsesrige i denne gruppe af dødsens farlige magthavere.

David Rockefeller
Af F. William Engdahl

David Rockefeller var det amerikanske magtcentrums de facto patriark, og ved hans død i en alder af 101 år bliver han hyldet af magtens medier, der priser hans påståede godgørenhed. Jeg vil her bidrage til et mere ærligt billede af hans person.

Det amerikanske Rockefeller-århundrede

I 1939 finansierede David Rockefeller sammen med sine 3 brødre og deres fond det tophemmelige ’War and Peace Studie” under ”New York Council on Foreign Relations”, der er den mest indflydelsesrige private tænketank for udenrigspolitik og ligeledes kontrolleret af Rockefeller-familien.

Et udsnit af amerikanske akademikere samledes allerede inden udbruddet af Anden Verdenskrig for at planlægge et efterkrigens verdensimperium, det som Time-Life insideren Henry Luce senere kaldte ’Det amerikanske århundrede’. De lavede et blueprint til overtagelse af et verdensimperie fra de fallerede briter, men undlod omhyggeligt at kalde det et imperium. De foretrak at kalde det ”at sprede demokrati og frihed – den amerikanske frihed for handel og investering”.

I deres projekt betragtede de verdens geopolitiske kort og lagde planen for hvordan USA kunne overtage Storbritanniens de facto verdensdominans. Skabelsen af FN var et nøglepunkt. Rockefeller brødrene donerede grunden på Manhatten til FN’s hovedkvarter (og tjente i processen milliarder på de stigende priser på de omkringliggende ejendomme, som de også ejede). Dette er den ’filantropiske’ Rockefeller-metode. Hver en krone doneres ud fra en kalkulation af forøgelse af familiens rigdom og magt.

Efter krigen dominerede David Rockefeller den amerikanske udenrigspolitik og de utallige krige i Afrika, Latinamerika og Asien. Rockefeller fraktionen skabte både den kolde krig mod Sovjetunionen og NATO med det formål, at holde et genopbygget Vesteuropa i vasal status under USA. Hvordan de gjorde dette har jeg dokumenteret i detaljer i min bog ”The Gods of Money”. Her fremlægger jeg adskillige eksempler på David Rockefellers forbrydelser mod menneskeheden.

Rockefellers biologiske research: ’Kontroller folket…’

Hvis filantropi skulle være motiveret af kærlighed til andre mennesker, falder donationerne fra Rockefeller Fonden ikke i denne kategori. Tag f.eks. den medicinske forskning. I perioden frem til 1939 og krigen finansierede Rockefeller Fonden biologisk forskning på Kejser Wilhelm Instituttet i Berlin. Der var her tale om nazistisk genetisk forskning – hvordan man avler en højerestående race, og hvordan man dræber eller steriliserer dem der dømmes til at være ’laverestående’.

Rockefeller finansierede den nazistiske racehygiejne. Rockefellers Standard Oil forbrød sig ligeledes mod amerikansk lov ved i hemmelighed at støtte det nazistiske flyvevåben med  brændstof under krigen. Efter krigen sørgede Rockefeller brødrene for, at ledende nazi- videnskabsfolk, der var involveret i gruopvækkende eksperimenter på mennesker blev bragt til USA og Canada under ny identitet for at fortsætte deres forskning indenfor racehygiejne. Mange af dem arbejdede under CIA’s tophemmelige MK-Ultra program.

I 1950’erne grundlagde Rockefeller brødrene ”The Population Council” for at fremme racehygiejne under dække af forskning i fødselskontrol. Rockefeller brødrene havde i 1970’erne ansvaret for den amerikanske regerings tophemmelige projekt under ledelse af Rockefellers nationale sikkerhedsrådgiver Henry Kissinger under NSSM-200 med navnet “Problemstillingerne ved befolkningstilvæksten for USA’s sikkerhedsinteresser og oversøiske interesser”.

Projektet argumenterede for at en høj befolkningstilvækst i udviklingslande der besad råmaterialer af strategisk betydning, som olie eller mineraler var en ”national sikkerhedstrussel” mod USA, eftersom en voksende befolkning kræver en national økonomisk vækst, som vil forbruge disse ressourcer internt i landet (sic!)

NSSM-200 gjorde børnebegrænsingsprogrammer til en betingelse for hjælp til udviklingslandene. I 1970’erne finansierede Rockefeller Fonden, sammen med WHO også udviklingen af en særlig stivkrampevaccine der sænkede befolkningstilvæksten ved at forhindre kvinder i at gennemføre et svangerskab. Helt bogstaveligt rettede det sig mod selve den reproduktive proces.

Rockefeller Fonden skabte den genetiske manipulation gennem ejerskabet over Monsanto Corporation og ved at finansiere universiteternes biologiske forskning for at skabe ”gen-kanonen” og andre teknikker til kunstigt at ændre genernes udtryk i en given plante. Målet med GMO har lige siden Rockefeller sponsorerede det katastrofale ”gyldne ris-projekt” været, at bruge GMO til at kontrollere menneskers og dyrs fødekæde. I dag er mere end 90 % af alle sojabønner og mere end 80 % af al majs og bomuld, der dyrkes i USA genmanipuleret. Alligevel er det ikke varedeklareret som sådan.

’Kontroller olien…’

Rockefeller formuen er baseret på olie gennem firmaer som ExxonMobil, Chevron og andre. Henry Kissinger, der har været Rockefellers politiske rådgiver siden 1954 var involveret i alle Rockefellers mere betydningsfulde projekter. Kissinger manipulerede i hemmelighed det mellemøstlige diplomati til i 1973 at fremprovokere en arabisk OPEC olieembargo.

Oliechokket 1973-74 var orkestreret af en hemmelig organisation som David Rockefeller skabte i 1950’erne ved navn Bilderberg gruppen. I maj 1973 mødtes David Rockefeller og de øverste fra de største amerikanske og britiske oliefirmaer i Saltsoebaden i Sverige på det årlige Bilderberg-møde for at planlægge oliekrisen. De ’grådige arabiske oliesheiker’ ville få skylden. Krisen reddede den faldende US dollar og gjorde Wall Streets banker, herunder David Rockefellers Chase Manhatten til verdens største. Denne forfatter er i besiddelse af den ’fortrolige’ protokol fra dette møde, hvor strategien for prisflugten bliver beskrevet 6 måneder før den arabisk-israelske krig. For dokumentation se mere i min bog ”A Century of War”. I 1970’erme opsummerede Kissinger David Rockefellers verdensstrategi således:

”Hvis man kontrollerer olien, kontrollerer man hele nationer; hvis man kontrollerer fødeforsyningen, kontrollerer man folket; hvis man kontrollerer pengene kontrollerer man hele verden”.

’Kontroller pengene…’

David Rockefeller var leder af Chase Manhattan Bank, familiebanken. Han skaffede Chase’s underdirektør posten som præsident Carters formand for Federal Reserve, med det formål, at få rentesatsen til at gå i chok, hvad der på samme måde som ved oliechokket reddede den faldende US dollar og Wall Street bankernes profit, inklusive Chase Manhattan – betalt af verdens økonomien.

Volcker’s 1979 rentesats ‘chokterapi’, der var støttet af Rockefeller, skabte 1980’ernes ’tredje verdensomspændende gældskrise’.

Rockefeller og Wall Street udnyttede denne krise til at gennemtvinge privatiseringer og drastiske devalueringer i lande som Argentina, Brasilien og Mexico. Rockefeller og venner som George Soros nappede Argentinas, Brasiliens og Mexicos kronjuveler til en beskidt lav pris.

Modellen var meget lig den de britiske banker brugte under det ottomanske imperium efter 1881, da de de facto tog kontrol over Sultanens finanser ved at kontrollere skatteopkrævningen gennem den ottomanske gældsadministration (OPDA). Rockefeller-interesser benyttede 1980’ernes gældskrise til at plyndre de forgældede latinamerikanske og afrikanske lande ved at bruge IMF (Den internationale Valutafond) som deres politimand.

David Rockefeller var personlig ven af nogle af de mest ondsindede militærdiktatorer i Latinamerika, som general Jorge Videla i Argentina og Pinochet i Chile, som begge havde opnået deres position gennem CIA-kup organiseret af den daværende udenrigsminister Henry Kissinger på vegne af Rockefeller familiens interesser i Latinamerika.

Gennem organisationer som Den Trilaterale Kommission var Rockefeller den mest betydende arkitekt bag destruktionen af nationale økonomier til fremme af den såkaldte globalisering, en politik der hovedsagelig begunstiger Wall Streets største banker og City of London samt udvalgte multinationale virksomheder – de samme som er de indbudte medlemmer af Den Trilaterale Kommission. Rockefeller dannede Den Trilaterale Kommission i 1974 og gav sin gode ven Zbigniew Brzezinski til opgave at udvælge dens medlemmer fra Nordamerika, Japan og Europa.

Hvis vi taler om et ikke-synligt, magtfuldt netværk som nogle kalder Den dybe stat, kan man sige at David Rockefeller så sig selv som patriarken for denne dybe stat. Hans handlinger fortjener at blive betragtet ærligt som det de var – misantropiske – styret af had til menneskeheden – og ikke filantropiske.

Oversat fra D. Rockefeller’s Gruesome Legacy

KPnet 27.marts 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater