Friplejehjem blomstrer frem: Velfærdsrettigheder kun til de bedrestillede

Friplejehjem, friskoler, fribørnehaver og privathospitaler myldrer frem. Når velfærden systematisk afskaffes som en rettighed skaber overklassens politikere de muligheder der skal sikre at de bedrestillede beholder de rettigheder som flertallet bliver frataget. Og de decideret rige har deres helt egne ordninger og muligheder.

 Sjov-paa-plejehjemmet‘Det er sjovt at være på plejehjem’. I virkelighedens verden er maden ofte forfabrikeret og de fleste beboere stærkt svækkede før de bevilges en plads

Siden 2009 har det været muligt at skabe såkaldte frie plejehjem. I dag findes der 843 pladser på friplejehjemmene og flere er på vej. Der er lige nu givet tilladelse til 423 yderligere pladser fordelt på 19 friplejehjem, der venter på at blive opført eller taget i brug.

De første 6 år havde de endda en absolut økonomisk fordel, idet tilskuddet fulgte landets gennemsnit, hvad der mange steder betød et mertilskud fra det offentlige. Det højt besungne plejehjem ‘Lotte’ under ledelse af Thyra Franck var et eksempel på dette.

Nu er denne regel lavet om, men fidusen ved friplejehjem er stadig, at der her er mulighed for særbehandling, idet der for brugerbetaling kan gives ekstra ydelser og dermed naturligvis langt bedre forhold end der er på de hårdt barberede kommunale plejehjem. Her underbyder private firmaer – ramt af utallige konkurser – og de plejehjem der stadig kører i det offentlige regi presses mod bunden af mangel på midler.

Enhver ældre, der bliver visiteret til en plejebolig eller et plejehjem af kommunen, kan efter loven ‘frit’ vælge et friplejehjem i stedet for det kommunale tilbud. Men skal der virkelig være en forskel skal der også betales mere for opholdet. Udskillelsesløbet er i gang – plejehjemsbeboere inddeles i A og B-hold.

Den lille gruppe af egentlig rige har naturligvis helt andre muligheder med private luksusplejehjem eller hjælp og pleje i eget hjem, mens de frie plejehjem deler den brede befolkning op i dem der har råd til det ekstra der sikrer tålelige rammer – eller hvis familie kan spæde til – og i de ældre der er overladt til den hensygnende velfærd som samfundet kan tilbyde.

Alle disse ‘fri’ordninger er en måde at skabe smuthuller for dem der kan betale, når velfærden fjernes for det brede flertal. Der skabes mulighed for individuelle løsninger, der igen gør det sværere at samle til protest mod raseringen af velfærden.

Se

Flere frie plejehjem på vej
DR 27. februar 2017

Læs også

Pensionsalder og massivt svigt – Af Poul Andersen
KPnetBlogs 8. februar 2017

Når der skæres i velfærdsstaten, får kvinderne trippelarbejde: lønjob, husholdning og pasning af de ældre – Af Linda Bruun Villadsen
KPnet 1. februar 2017

A og B-hold fra vuggestuen: Private børneinstitutioner vinder frem
KPnet 26.juli 2016

 

 

 

 

 

 

KPnet 27. februar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater