Mødre på barsel rammes – afskaf kontanthjælpsloftet!

Regeringen har ingen hæmninger, når det gælder om at jage dem, der har de mindste indkomster at leve for. Nu skal mødre på kontanthjælp presses til at opgive barsel og ud og søge arbejde, mens babyen må overlades til naboer og bedsteforældre eller med på armen.

Nej til nye massive nedskæringer på børneområdetFra demonstrationen “Nej til nye massive nedskæringer på børneområdet”

En tredjedel af alle mødre på kontanthjælp og barsel er blevet ramt af kontanthjælpsloftet, og har fået deres ydelser beskåret hver måned. Halvdelen er enlige mødre. For mange betyder det, at der ikke er råd til husleje og ordentlig mad. Det betyder regninger der hober sig op og en uoverskuelig og stresset situation.

For de fattigste og mest udsatte mødre og spædbørn er retten til samme barselsorlov ikke længere en økonomisk realitet. Kvinders ret til barselsorlov har helt tilbage fra 1901 været en beskyttelse af mødre og spædbørn og senere med lovgivningen og kvindebevægelserne i 1960erne en beskyttelse af kvinders ret til både arbejde og børn. En del af i det såkaldte velfærdssamfund.

Sund fornuft siger ministeren

”Det er sund fornuft, at der er en forskel på at være på offentlig forsørgelse og på at forsørge sig selv. Med kontanthjælpsloftet er der en bedre balance mellem et mærkbart incitament til at tage et arbejde, og et helt rimeligt og midlertidigt rådighedsbeløb”, skriver Troels Lund Poulsen (V)beskæftigelsesminister i et svar til Folketinget om udviklingen.

Kontanthjælpsloftet trådte i kraft 1. oktober 2016 med en fed løgn om at det skulle sikre at flere kom i arbejde. Beskæftigelsesministeriet har gjort op, at 30 procent af kontanthjælpsmodtagerne, der er på barsel, har oplevet, at der er skåret i deres hidtidige ydelser som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

809 af de ramte er enlige mødre, mens 745 er gifte eller samlevende. Ifølge opgørelsen mister en enlig kontanthjælpsmodtager på barsel 1.898 kroner om måneden. Et beløb, der typisk er skåret i boligstøtten.

For kvindekampen i dag er det igen helt nødvendigt at rejse krav om at sikre beskyttelse af mødre og småbørn og økonomisk sikring af barsel for alle kvinder. Krav der ikke kan skilles fra de sociale kampe mod nedskæringsreformerne.

I APKs (Arbejderpartiet Kommunisternes) platform for Kvindernes internationale kampdag 8.marts 2017 rejses kravet:

Rul de asociale reformer tilbage – riv nedskæringsloftet ned!

Det hedder bl.a.:

At nægte folk retten til dagpenge, sociale ydelser og sygedagpenge kaldes at sætte loft over antallet af mennesker på overførselsindkomst.

– At nægte enlige mødre på kontanthjælp fuld boligsikring, så de kan ende på gaden kaldes kontanthjælpsloft.

– At nægte unge muligheden for en ny uddannelse kaldes uddannelsesloft.

Der er imidlertid intet loft over de sidste regeringers kynisme.

Nye nedskæringsreformer ligger klar med forårets trepartsforhandlinger mellem regeringen, arbejdsgiverne og fagpamperne. Vi siger nej til flere forringelser.

De asociale social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsreformer skal rulles helt tilbage!

Se hele APK’s 8. martsplatform

Kvindernes internationale kampdag 8. marts 2017

Læs også

Kontanthjælpsloft: ’Ingen tvivl om at meningen er at skabe en sulten og syg underklasse’
KPnet 16. september 2016

 

KPnet 9. februar 2017

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater