Frygten for at ende sine dage i fattigdom – igen et kvindeproblem

Et tandlægebesøg eller briller der går i stykker kan fuldstændig slå bunden ud af en måneds økonomi, udtaler Christina Rogerstam fra Sveriges Pensionær Forening, SPF, i en kommentar til de nyeste fattigdomstal for pensionister.

arhus_demo_vaerdigt_liv_net-copy
Antallet af pensionister der lever i risiko for at komme eller allerede lever under fattigdomsgrænsen vokser fortsat. Det samme gør de ældres andel af befolkningen. Blandt 75+årige lever hver fjerde person under denne grænse, som i Sverige sættes på 12.100 kr. om måneden før skat – hvor den i Danmark er helt afskaffet som begreb. Langt hovedparten af de fattige er både i Sverige og Danmark, ældre kvinder. Det viser de nyeste tal fra Eurostat.

Frygten for at ende sine dage i fattigdom med et sundheds-og omsorgssystem der minimeres og privatiseres er igen blevet et kvindeproblem. Både i Sverige og herhjemme. Og det er en reel frygt og virkelighed, der er kommet tilbage i vores samfund igen. Det så i en periode med ”velfærdsstaten” ud som om denne risiko var ved at forsvinde. At en tryg alderdom var mere end et valgslogan. Men det blev i stedet velfærdsstaten der forsvandt, nu hvor markedskræfter og kapitalisme igen viser tænder.

De sidste 10 år er antallet af pensionister i Sverige med indkomster under fattigdomsgrænsen mere end fordoblet fra 148.000 til 355.000 personer i 2015, og mere end 70 % af dem er kvinder.

Der er stor forskel på rige og fattige pensionisters indkomst og levevilkår. Og som i resten af samfundet vokser forskellen i disse år.

I Tyskland skønnes omkring en million mennesker, eller ca 2,5 procent af alle over 65 år at være henvist til supplerende bistandshjælp for at overleve. Deres arbejdsmarkedspension er for lille til at leve af og lønnen har aldrig rakt til private pensionsopsparinger. Tyskland har gennemført EU’s pensionsmodel fuldt ud med afskaffelse af den offentlige folkepension, og har kun rene arbejdsmarkedspensioner. Millioner af kvinder har kun haft deltidsarbejde eller været fuldtids hjemmegående og er dermed helt afhængige af deres mands pensionsindkomst.

Samme situation vil kvinder, der skubbes ud af arbejdsmarkedet eller aldrig er lukket ind komme til at stå i i fremtiden, hvis udviklingen forsætter som nu.

Læs også

EU- og arbejdsgiverlogik: Hver fjerde er slidt op inden pensionen
KPnet 6. januar 2017

Danskerne får kortest tid på pension i Europa – og arbejderne dør 10 år før de rige
KPnet 6. juli 2016

Vi vil ikke reduceres til restlevetid
Af Dorte Grenaa
KPnetBlogs 12. oktober 2015

KPnet 18. januar 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater