EU- og arbejdsgiverlogik: Hver fjerde er slidt op inden pensionen

Efter regeringens og EU’s plan skal pensionsalderen stige i de kommende år og helst hurtigt. I dag er middellevealderen i Danmark for de 25 % fattigste mænd omkring 73 år. Efterlønnen er tæt på at være afskaffet, og det kæmpe pres der lægges på de arbejdende vil i følge en beregning – på basis af regeringens egne tal – få den kyniske konsekvens, at hver fjerde dansker i fremtiden vil ende på førtidspension. Stod det til kapitalismen skulle uproduktive arbejdere slet ikke eksistere.

nok-er-nok
I det nyliberale Danmark kalkulerer man med at arbejdskraften slides op til sidste blodsdråbe. Man er ligeglad med de menneskelige følger, ingen grund til at forebygge, så alle kan opleve en god alderdom. Der presses igennem, og de der så ikke holder til mosten må kasseres. Ikke noget med at stoppe på arbejdsmarkedet før fysikken er helt brugt op. Ingen kan heller tro på at tilkendelsen af førtidspensionen kommer let ‘bare’ fordi man er slidt op. Før pensionen bevilges vil der komme år med sygemeldinger og tovtrækkerier, og fremtidsperspektivet kan ligeså godt være en kontanthjælp i de sidste år op til folkepensionsalderen.

Til sammenligning er andelen af førtidspensionister lige før folkepensionsalderen i dag omkring 17 procent, hvad der allerede er en høj andel.

Det er den kyniske arbejdsgiverlogik der slår igennem. Vi udnytter bare dem der holder til det, så vil der være et vist frafald der skrottes – vi ser kun på værditilvæksten.

Hvis man da når pensionsalderen overhovedet. I dag lever mænd med lav indkomst 10 år kortere end mænd med høj indkomst.
Se også
Danskerne får kortest tid på pension i Europa – og arbejderne dør 10 år før de rige

Middellevetiden for mænd der er i gruppen ’25 % fattigste’ 73,3 år, mens den for de 25 % rigeste er 83,7 år.

Det er bemærkelsesværdigt at denne ulighed er vokset fra i 1987 at være ‘kun’ knapt 6 år til de nuværende 10 år. Og for socialt udsatte er middellevetiden helt nede på 57 år.

“En naturlig udvikling”

I Dansk Arbejdsgiverforening synes man blot at udviklingen i antallet af totalnedslidte på arbejdsmarkedet er naturlig. Det er jo logisk at flere vil være slidt ned når pensionsalderen rykkes, som man siger. Underdirektør Erik Simonsen fokuserer ifølge Ugebrevet A-4 hellere på de 75 % der klarer sig igennem.

”Det er vigtigt at have fokus på de omkring tre ud af fire danskere, som kan fortsætte med at arbejde helt frem til folkepensionen. De skaber en masse værdi og bidrager blandt andet til, at der kan gives førtidspension til dem, der har behov for det”.

Pensionsalderen skal følge middellevetiden, siger regering og EU. Men levetiden er for første gang i 21 år nu faldende. Det gælder kvinders middellevetid i Danmark opgjort i 2016 og her viste en faldende tendens.

Arbejdsmiljøet bliver planmæssigt forværret og arbejdsdagen presses

Og der er bestemt ingen udsigt til at arbejdsmiljøet bliver forbedret.

Socialdemokraten Lennart Damsbo Andersen, der sidder i Folketingets beskæftigelsesudvalg skælder ud over den svækkede arbejdsmiljø-indsats:

»Det er især Arbejdstilsynets forebyggende indsats, som bliver ramt af besparelser. Det er tudetosset, når man på den måde gør mindre ud af at modvirke ulykker og skader. Vi skal jo gerne have færre og ikke flere på førtidspension”. (Ugebrevet A-4)

Ja, det er tudetosset, men at skære ned på Arbejdstilsynet og kontrollen med arbejdsmiljøet har skiftende regeringer været helt enige om, og de store nedskæringer,der blev gennemført i 2016 blev allerede besluttet i 2014 under den tidligere S-ledede regering. Her blev antallet af fuldtidsansatte beskåret med 20 %.

De ansatte i Arbejdstilsynet lider i øvrigt selv af stress og udbrændthed, et symptom på at også deres arbejdsmiljø er tudetosset.

Regeringens asociale politik er igen på kollisionskurs med befolkningen. Et klart flertal er imod en højere pensionsalder og falder ikke for påstanden om at mere knokleri vil skabe vækst og fremgang for alle.
“Hvis vi, der har kræfterne, bliver lidt længere på jobbet, kan vi give et rigere Danmark videre til vores børn”, som Lars Løkke Rasmussen udtrykte det i sin nytårstale.

De højestlønnede vil have mulighed for at spare op og sætte sin egen pensionsalder, så de der har mest behov for pension vil blive dem der får den sidst.

Vi må stille krav om bedre arbejdsmiljø, lavere pensionsalder og 30 timers arbejdsuge med en 6 timers arbejdsdag. Alle har ret til et liv!

Kilde bl.a:
Tal fra regeringen: Hver fjerde ender på førtidspension
Ugebrevet A-4 5. januar 2016

Læs også

Danskerne får kortest tid på pension i Europa – og arbejderne dør 10 år før de rige
KPnet 6. juli 2016

 

 

KPnet 6. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater