Nytårsleder fra norske Revolusjon: Bliver 2016 året der indvarslede et vendepunkt?

Redaktionen af det revolutionære norske tidsskrift Revolusjon ser her tilbage på året 2016. Et år med bestialske imperialistiske krige og angreb på faglige rettigheder, men også året hvor folkene og arbejderne gav borgerskabet store chokoplevelser. Skal 2016 blive det år der indvarslede et vendepunkt?

revo49Norges placering i verden og den norske klassekamp har mange lighedspunkter med den danske, men også markante forskelle

Både Norge og Danmark er kernelande i NATO og ivrige medløbere i USA’s krige. I Norge er der til gengæld en så markant EU-modstand, at den har forhindret et medlemskab af unionen. I den situation forsøger det norske borgerskab at binde landet på hænder og fødder til EU gennem EØS-aftalen.

Dette er et vigtigt kampspørgsmål i Norge, ikke mindst på det faglige område, hvor flere militante kampe har gjort det klart at aftalen med EU overtrumfer og ødelægger de rettigheder arbejderklassen har tilkæmpet sig. Flere store strejker har i sit indhold rettet sig mod spørgsmål som EU- privatisering og EU’s indblanding i løn- og arbejdsforhold. En række fagforeninger kræver EØS-aftalen opsagt, mens LO-ledelsen har valgt borgerskabtes side og støtter den. I forhold til opbygningen af en kæmpende fagbevægelse er der stor inspiration at hente fra Norge.

NATO og den norske regering gennemførte i år et brud på folkeretten og placerede amerikanske tropper i Trøndelag. Hele Norden gøres til en fremskudt base for krigsoprustning, og som Danmark sender også Norge tropper til militariseringen af Østeuropa vendt mod Rusland. Norge har fulgt USA og bakket op om rækken af imperialistiske krige, men i modsætning til Danmark har det officielle Norge gennemført en undersøgelse af landets deltagelse i krigen i Afghanistan. Konklusionen var, at det eneste punkt der kan opsummeres som en succes var, at Norge havde bevist sit værd som ‘en god allieret for USA og NATO’.

Kommunistisk plattform (m-l), der står bag tidsskriftet Revolusjon er som Arbejderpartiet Kommunisterne medlem af den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML.

2017 vil også i Norge blive markeret som 100-året for Oktoberrevolutionen, og samtidig vil Revolusjon kunne fejre sit 30 års jubilæum.

Læs Revolusjons nytårsleder her

2016 – året som innvarslet et vendepunkt?

 

Læs også

2017: På vej mod det andet århundrede med socialistiske revolutioner
Nytårsudtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne

 

 

 

 

KPnet 2. januar 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater