Er den danske stat medansvarlig for tortur? Landsretten beslutter at de 23 irakeres sag ikke er forældet

23 irakiske fanger anlagde i 2011 en erstatningssag mod den danske stat – den såkaldte Green Desert sag. Anklagen mod staten lyder, at dansk militær under Irak krigen udleverede irakerne til den irakiske hær, velvidende, at tortur og mishandling blev praktiseret, og irakernes påstand er, at de blev udsat for tortur efter de i 2004 blev udleveret ad danskerne i Irak. Hver af sagsøgerne kræver 60.000 kr i erstatning fra den danske stat. Den 22. august besluttede Østre Landsret, at afvise den danske stats påstand om at sagen, der føres af advokat Christian Harlang var forældet. Nu overvejer Forsvarsministeriet sit næste skridt.

danske soldater i irakDanske soldater er igen i Irak

Både den nuværende Venstre-regering og den tidligere regering under socialdemokratisk ledelse har foretaget store krumspring for at undgå, at dette mørke kapitel i historien om Danmarks krige bliver belyst. I første omgang påstod staten gennem Kammeradvokaten, at hver af de sagsøgende  irakere skulle stille med 40.000 kr. i garanti, en klar umulighed for de 23, der alle er almindelige irakere og hvor flere lider af PTSD (Posttraumatisk stressyndrom).

Sagen nåede til Højesteret, der i 2013 afviste statens påstand. Sagen kunne føres uden økonomisk garanti, da Højesteret fandt sagen principiel og vigtig, ud fra en vurdering af, at der forelå en mulighed for at der var sket tortur og mishandling, og at sikkerhedsstillelsen ud fra omstændighederne var urimelig.

Næste afværgeforsøg fra statens side var at afvise fri proces, men efter 5 afslag blev den endeligt bevilget i 2015.

Herefter erklærede staten sagen forældet, og det er denne påstand der netop er afvist i landsretten. I følge FN’s torturkonvention kan en tortursag aldrig blive forældet, og dette blev respekteret ved afgørelsen.

Det står klart, at regeringen ønsker at mørkelægge alt. Irak og Afghanistan Kommissionen blev lukket straks ved regeringens dannelse kort før afhøringerne af bl.a. Anders Fogh Rasmussen, og andre sager, der er kommet frem i lyset gennem interne undersøgelser i militæret er nu også blevet lukket ned.

Det gælder ‘Task Force Irak-sagen’, hvor det for nyligt blev klarlagt, at danske soldater ikke fulgte de formelle regler og fortsatte med at udlevere fanger til irakerne efter at Irak indførte dødsstraf, også for mindre forbrydelser.

Disse sager var tidligere fra at være genstand for en selvstændig undersøgelse blevet lagt ind under Irak og Afghanistan Kommissionen. De er nu blevet erklæret forældede, selvom deres følger både kan være tortur og drab, og sagen vil således ikke blive ført til dørs, og det vil ikke blive klarlagt hvor ansvaret lå.

At der er noget at komme efter blev dokumenteret allerede i 2012, hvor en video blev offentliggjort, der viste, hvordan passive danske soldater så til, mens fanger blev tævet af irakisk politi. Forsvaret havde forud i strid med de faktiske forhold erklæret, at videooptagelser ikke fandtes.

På det forberedende retsmøde fastholdt Kammeradvokaten, at Forsvarsministeriet vil holde fast i, at sagen er forældet, uanset om det vil blive påvist, at der foregik mishandling og tortur, og at man vil sætte alle juridiske og økonomiske kræfter ind på at afvise torturanklagen. Hvor langt de vil forsøge at trække sagen vil fremtiden vise.

Med nedlæggelsen af Irak og Afghanistan Kommissionen og afvisning af tortursagen har regeringen vist, at de ønsker alt der angår Danmarks krige fejet ind under gulvtæppet. Ingen politikere skal tage ansvaret for at sende Danmark i krig på fejlagtigt grundlag eller tage et medansvar for mishandling og tortur – eller militæret for direkte deltagelse i samme, som danske soldater anklages for i endnu en sag, der er kommet op i forbindelse med Green Desert.

De ansvarlige bruger skruppelløst statens magtapparat til at forsøge at undgå at stå til ansvar. Hvor i systemet blev beslutningen taget om at udlevere fangerne? Var Forsvarskommandoen og daværende forsvarsminister Søren Gade inddraget? Det skal holdes ude i mørket.

Forsvarsministeriet og Kammeradvokat funderer nu over deres næste skridt i forhold til irakernes tortursag. Skal sagen appelleres og igen sendes til Højesteret? Kammeradvokaten oplyser, at de studerer dommen, og at de herefter vil finde ud af hvad de skal gøre. Kan de udtænke flere krumspring, eller må de se i øjnene at sagen mod den danske stat for udlevering af fanger til tortur må gå sin gang?

Læs mere i Christen Sørensens indlæg om tortursagen

Retssager anlagt af irakiske torturofre mod det danske forsvarsministerium

Irak tortursagen starter op i Østre Landsret 14. juni
KPnet 10. juni 2016

 

 

 

KPnet 26. august 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne