Irak tortursagen starter op i Østre Landsret 14. juni

Enhver form for undersøgelse af Danmarks deltagelse i Irak krigen, der kunne pålægge politikere eller andre et ansvar er hidtil blevet afpareret af den danske stat og af de ansvarlige politikere og partier selv. Det gælder lige fra grundlaget til at gå med i krigen til meddelagtighed i tortur af fanger. D. 14. juni starter en retssag mod Forsvarsministeriet anlagt af 23 irakiske fanger. Forsvarsminister Peter Christensen forsøger at få sagerne kendt forældede.

irak

Det danske militær har konsekvent afvist at kende noget som helst til den tortur der angiveligt har været begået mod fanger der var eller havde været i danske soldaters varetægt. Man benyttede sig bl.a. af den såkaldte brite-finte, hvor man selv undgik selve tilfangetagelsen, men i stedet lod den britiske eller den irakiske hær stå for denne del.  mens man lukkede øjnene for tortur, fangemishandling og drab der fandt sted her. Gennem alle årene har man afvist ethvert kendskab til torturen.

At undgå fangeansvaret blev en fast procedure, og det er nu gennem aktindsigt fra Radio24syv dokumenteret, at dette er foregået siden 2004. Fra dette tidspunkt er danske soldater blev undervist i at undgå selv at tage soldater til fange. På den måde har man forsøgt at sno sig udenom ansvaret for handlinger der er åbentlyst i strid med Genevekonventionen.

Særligt efter 2004, hvor skandalen om amerikanernes mishandling af fanger i Abu Graib fængslet kom frem og sagen om den danske officer Annemette Hommel der ligeledes var under anklage for fangemishandling, har millitæret lagt vægt på at undgå at få noget i klemme.

Danske soldater rapporterede mindst 13 gang om fangemishandling, alligevel fortsatte udleveringerne helt frem til 2007, hvor dansk militær forlod Irak.

– Tilsammen viser sagerne, at det danske forsvar umuligt kan have været i god tro, når de fortsatte med at udlevere fanger til irakerne, siger Amnestys chefjurist Claus Juul til Information.

Hele den amerikansk ledede koalition bag Irak krigen var bevidst om den tortur der fandt sted i den irakiske hær. Dette og en række andre forhold blev afsløret af wikileaks i 2010.

De nye oplysninger kommer fra en fangeredegørelse som forsvaret udfærdigede efter wilileaks lækkene. Rapporten var overdraget til Irak Kommissionen og Radio24syv har herefter fået aktindsigt.

I strid med sandheden har forsvaret hele vejen igennem og senest i maj måned nægtet ethvert kendskab til overgreb, tortur eller drab begået mod danske fanger.

– Der var fuldt kendskab til det hele vejen op i systemet, siger whistleblower og tidligere efterretningsofficer Ander Koustrup Kjærgaard.

Irakernes barske afhøringsmetoder som slag med kabler, brug af brændende cigaretter og elektriske stød blev allerede beskrevet af militærjurist Kurt Borgkvist i en rapport i 2004 til Hærens Operative Kommando. Ved aktindsigt var senere alle de afgørende afsnit med torturbeskrivelser overstreget.

Fangesagen

Efter den dansk-ledede operation Green Desert kom det frem at en række fanger skulle være blevet tortureret. Efterfølgende anlægger 23 af de 37 irakiske fanger i 2011 sag an mod Forsvarsministeriet for udlevering til tortur begået af det irakiske politi.

5 år efter har irakerne fået´bevilget fri proces til at sagsøge den danske stat.

For at undslippe sit ansvar har Forsvarsministeriet herefter afvist sagerne med en påstand om forældelse. FN’s Komite mod tortur har kritiseret denne afgørelse, men på trods dette nægtede forsvarsminister Peter Christensen så sent som i februar i et samråd at fravige denne holdning.

Dette spørgsmål vil imidlertid blive afgjort på de kommende retsmøder for de 23 irakere d. 14., 15., 17. og 22. juni.

At oplysningerne om hærens og myndighedernes lange kendskab til fangemishandlinger nu er kommet frem i lyset har gjort det endnu mere påtrængende for regeringen og andre ansvarlige at få sagerne og granskningen af Danmarks krige lukket ned og gjort tandløse. I den nye undersøgelse regeringen har sat i værk af Danmarks krige vil ingen blive stillet til ansvar, der foretages kun en historisk redegørelse gennemført af håndplukkede folk, og spørgsmålet om fanger og fangemishandling holdes helt uden for.

Retsmøderne i Østre Landsret er offentlige og Studenterforeningen for Menneskrettigheder opfordrer interesserede til at overvære dem. Se mere her

Overværelse af Irak tortursagen i Østre Landsret

KPnet 10. juni 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater