Vindenergi og hvordan: Lokalsamfundets – ikke Vattenfalls beslutning

nørrekær enge
Af Emil Olsen-

Vi er en gruppe borgere i og omkring Nørrekær Enge som er begyndt at organisere folk i området i forhold til Vattenfalls vindmølle projekt, som på mange måder vil ændre vores lokalsamfund. De opkøber små landsbyer for at nedlægge dem, så 40 nye kæmpe Møller kan få plads. Det betyder færre børn til vores truede skoler og færre folk til at handle i vores små købmandsbutikker. Torsdag næste uge har vi indkaldt til borgermøde hvor vi som lokalsamfund skal danne os en fælles holdning til hvad vi mener skal ske med vores lokalområde.

Vi er i tæt samarbejde med organisationen Wind People.

Borgermøde i Tolstrup forsamlingshus torsdag d 11. aug.

Nørrekær Enges vindmølle-borgergruppe skriver i et åbent brev:

Til byrådet og kommunale embedsmænd Tolstrup d. 24.-7.-2016
I Vesthimmerland og Aalborg Kommune

OM DER SKAL UDBYGGES MED VINDENERGI

I NØRREKÆR ENGE ER LOKALSAMFUNDETS BESLUTNING!

Vinden er en ressource, som samfundet har brug for i omstillingen til et fossil brændselsfrit samfund. Der er derfor hårdt brug for, at vi, lokalsamfundene som har vindressourcen, kan affinde os med at være dem, der på vores alle sammens vegne lægger ”hus” til den nødvendige vindmølleteknologi.

Den skal implementeres med den største respekt for vores kulturlandskaber og lokalsamfund, der skal leve med teknologien. Enhver vindmølle er et visuelt indgreb uanset størrelsen og for nogen er det også et udtryk for støj. Det er en fordel at opsætte vindmøller i miljøer, der i forvejen er præget af industriel karakter som havne og industriområder afsides fra beboelsesområder eller placere dem i det åbne land på landbrugsarealer præget af større landbrugsrelaterede elementer som siloer etc.

Nørrekær Enge er IKKE et sådant område. Det er tæt på vores beboelser og er i særdeleshed bevaringsværdige naturarealer, som ikke bør skamferes af 53 vindmøller, i forskellige størrelser og uharmoniske proportioner.

I Nørrekær Enge kommer fordelene af nye møller til at gå til et udenlandsk firma, Vattenfall, samt til primært 2-8 privatpersoner, der kommer til at have møllerne på deres jord. Resten af lokalsamfundet får basalt set ingen fordele.

Læs resten af indlægget på KPnetBlogs

 

 

 

KPnet 4. august 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater