Regeringen skrotter viden, kultur og historie: Nu nedlægges også Det Kongelige Teaters bibliotek

Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i Aarhus skæres ned med 7 og 10 % og Statens Seruminstitut sælges ud til kapitalfond. Den nyliberale EU-politik skrotter nyttig national produktion og udsulter kultur og historie. Nu nedlægges også Det Kongelige Teaters Bibliotek, der adskilles fra teatret og lægges ind under det nedskæringsramte Kongelige Bibliotek.
Opdateret d. 8. april 2016

statsbiblioteket

Viden og erfaring der er opbygget over årtier eller århundreder og danner grundlag for en selvstændig nation sælges til private eller opgives, hvis det ikke er omsætteligt.

Der er mange eksempler på dette. Et af de grelle eksempler var, da den tidligere SRSF-regering solgte ud af energiproduktionen ved frasalget af Dong Energy til Goldman Sachs. To helt aktuelle eksempler er de store besparleser på de nationale biblioteker og salget af en del af Statens Serum Institut til en kapitalfond.

Indenfor forskning går tendensen også i retning mod ”umiddelbar salgbarhed”, hvor firmaerne styrer og delvist betaler forskningen. Grundforskning og indsamlet grundviden står ikke højt på listen.

National bibliotekerne

Statens sparemassakre hvor alle statslige institutioner skal skære ned med 2 % går hårdt ud over både Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i Aarhus.

Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i Aarhus er nationale biblioteker og forskningsbiblioteker. Her samles alt udgivet skriftligt materiale, der bliver gjort tilgængeligt for forskere og for læsere i hele landet gennem de lokale biblioteker.

-Vi risikerer at stå tilbage med døde samlinger af bøger, der bare står på hylderne. Samlingerne skal formidles af bibliotekarer for, at det kan komme borgere og brugere til gavn, siger Tine Jørgensen fra Bibliotekarforbundet (Politiken 31. marts 2016).

Der skal nu spares langt ind i ‘kerneydelserne’, for tidligere sparerunder har allerede fjernet hvad der måtte ligge udover dette. I perioden 2016-19 snuppes der på Det Kongelige Bibliotek 26,4millioner ud af et samlet budget på 399 millioner. Det er næsten 7 % af budgettet! Og i Aarhus er det endnu værre. Besparelserne vil blive på 20 millioner – 10 % af budgettet!

Ud af 322 stillinger ryger de 43 i København og i Aarhus 28. Der er tale om specialister med grundlæggende viden om bibliotekets samlinger og en række andre faggrupper. At give adgang til at kende historien eller baggrunden for kulturen vi lever i er ikke en høj prioriteret for regeringen.

Kulturminister Bertel Haarder skriver i en mail til Politiken, at han synes det er ærgerligt med besparelserne, men at han ikke vil blande sig i hvordan biblioteket vil spare (!)

Men det skyldes jo, at regeringen ønsker at sikre flere penge til kernevelfærden i vores samfund”, fortsætter han.

Den omfordeling har vi dog ikke set noget til endnu.

Tillidsrepræsentant for akademikerne Mette Colding Dahl siger til Politiken

-Lige meget hvem du spørger her, vil folk sige, at der i forvejen er skåret ind til benet”

Sparerunde rammer bibliotekets kerne
Politiken 30. marts 2016

Det Kongelige Teaters bibliotek lukkes

Regeringen har besluttet, at lukke Det Kongelige Teaters bibliotek og lægge samlingen ind under Det Kongelige Bibliotek. Begrundelsen lyder, at man gør det for at sikre samlingen, der går helt tilbage til 1748. ‘Alt skal digitaliseres og gøres tilgængelig for alle’.

Men med flytningen brydes sammenhængen mellem bibliotekets samling og det levende teater – et klart tilbageskridt. I et brev til kulturminister Bertel Haarder og direktøren for Det Kongelige Teater skriver teaterhistorikere fra Berlin, at med lukningen forsvinder en af Europas vigtigste og mest enestående kulturinstitutioner efter 268 års uafbrudt virke. Og at biblioteket snarere burde optages på Unesco’s Verdensarvliste.

Og hvor sandsynligt er det, at der vil blive ressourcer til at pleje samlingen:

– Det bliver jo ikke digitaliseret. Det er noget, de bilder os ind. For Det Kongelige Bibliotek skal afskedige 50 mand i den kommende tid. Så de får da ikke tid til at tage sig af det, hvilket jeg også i breve har forklaret både kulturministeren, bestyrelsen og teaterchefen. Men vi får bare besked om, at: Åh, jo. Det skal nok gå fantastisk, siger operasanger Erik Harboe, der har været med til at protestere, hver gang biblioteket er varslet lukket siden 1990.

Og denne gang uden at tale med nogen medarbejdere overhovedet.

Læs mere her
Tyske teaterfolk om dansk spareøvelse: I lukker en af Europas vigtigste kulturinstitutioner
Politiken 7. april 2016

Del af Serum Instituttet solgt til kapitalfond

Dele af Statens Seruminstitut har været sat til salg i 2 år. Resultatet har været stagnation og medarbejderflugt. Denne situation har bl.a. betydet at Instituttet ikke kunne leve op til sine aftaler om at levere vacciner mod tuberkulose.

Nu er der kommet en køber til datterselskabet Diagnostica – den svenske kapitalfond Adelis Equity.

”Lettelsen er til at tage og føle på” skriver Politiken. Men denne lettelse kan hurtigt forsvinde, da den normale fremgangsmåde for kapitalfonde er at opkøbe virksomheder for derefter at realisere en hurtig profit.

Diagnostica er en overskudsforretning – Seruminstituttets guldæg – hvorimod vaccineafdelingen giver underskud, så på vaccinefabrikken venter man stadig på at blive solgt.

Privatiseringsplanen har tilsyneladende efterladt virksomheden i kaos. I Seruminstituttets eget regnskab beskrives dette som ‘stor personaleomsætning og nedbrud af produktionsudstyret’.

Det der før var en velfungerende arbejdsplads med produktion af vacciner til brug herhjemme og på verdensplan er nu et rent salgsobjekt. Man har hverken kunnet levere de vacciner der har været lovet til tuberkulosebekæmpelsen globalt eller til de praktiserende lægers børnevacineprogrammer.

Men vi er stadig en attraktiv vare, udtaler den administrerende direktør Nils Strandberg.

Den svenske kapitalfond har til gengæld store planer med Diagnostica. Om 5 år regner man med at sælge videre til en ny ejer.
Guldklump sælges til kapitalfond, mens staten beholder underskudsforretningen
Politiken 31. arts 2016

EU-politikken stiller krav om at stadigt mere af offentlig virksomhed privatiseres. I det system kan et land ikke planlægge at opretholde en produktion ud fra nytteværdien og heller ikke drive en produktion, der kan give et overskud til statskassen. Er der et overskud skal det plukkes som privat profit. Er der intet overskud må produktionen skæres ned eller forsvinde.

Hvis det lykkes kapitalkræfterne at få gennemført aftalerne TTIP og TISA vil de blive kæmpe lokomotiver for kravet om privatiserings af ALT.

Læs også
Privatiseringsplan for Statens Serum Institut skyld i global vaccinemangel
KPnet 22. februar 2016

KPnets tema om TTIP, CETA og TISA:
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

 

KPnet 1. april 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater