New Public Management får dødsstødet fra forskere: Har forringet og fordyret den offentlige sektor

Dyrere og dårligere offentlig sektor er hovedkonklusionen på to internationalt anerkendte forskeres evaluering af styringsmetoden New Public Management.
Hood og Dixon har studeret engelske erfaringer og konklusionen er opsigtsvækkende, skriver professor Jacob Torfing fra Roskilde School of Governance, Roskilde Universitet,  på Den Offentlige.dk.
Det får diskussionen om det omstridte forvaltnings- og besparelses-system til at blusse op igen.

britain_needs_a_pay_rise_141018

Britiske arbejdere i protest mod nedskæringspolitik 2014


Ny bog: Christopher Hood og Ruth Dixon (2015), A Government that Works Better and Costs Less?, Oxford: Oxford University Press.

I 1991 gav Christoffer Hood den nye forvaltningspolitiske reformbølge, der søgte at øge den offentlige sektors effektivitet gennem markedsgørelse, præstationsledelse og nye informationsteknologier, navnet ’New Public Management’ (NPM).

Næsten 25 år senere lyder det sådan:
”Så hvad kan vi konstatere efter tre årtier med NPM reformer? Det korte svar er højere omkostninger og flere klager.”

Jacob Torfing konstaterer i sin omtale, at det er den opsigtsvækkende konklusion som to af Verdens mest anerkendte forskere i New Pulic Management kommer med i deres nye bog.

Torfing fortsætter:

”Nu har Hood og Dixon undersøgt, hvorvidt NPM-reformerne i Storbritannien gennem de sidste 30 år rent faktisk har indfriet løftet om at skabe en offentlig sektor, der fungerer bedre og koster mindre. Konklusionerne er udkommet i en ny bog, hvor forfatterne på baggrund af grundige statistiske analyser og forsigtige vurderinger som de første i verden kommer frem til en samlet empirisk vurdering af de nationale konsekvenser af NPM.

Resultatet er klart. NPM har fejlet i sin bestræbelse på at skabe mere effektivitet og kvalitet.”

Se hele Jakob Torfings artikel på denoffentlige.dk
Bombe under 30 års styringstænkning: Hood og Dixon lægger New Public Management i graven


NPM totaldominerende styringssystem

New Public Management har så langt fra holdt, hvad det har lovet. Men det er ingen ny kritik eller en ny indsigt. Det kan stort set enhver ansat i den offentlige sektor, der lider under det, berette.

Systemet er i dag gennemført fra top til bund i den offentlige sektor ikke bare i Storbritannien, men også i Danmark og de skandinaviske lande og i EU som helhed.

Det er blevet præket fra universiteternes lærestole og er blevet til et Credo for nyliberale partier af enhver slags.

I korthed har det gået ud på at indføre (privat-)kapitalistiske administrations- og økonomistyringsmetoder samt profitmotiver i den offentlige forvaltning og i hele den offentlige sektor og har  i sin tur bidraget væsentligt til den nordiske velfærdsmodels død.

New Public Management var en væsentlig del også af Anders Fogh Rasmussens såkaldte systemskifte i Danmark i 2001, som er videreført af både Helle Thorning og Bjarne Corydon og af Anders Foghs medskyldige Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen. NPM er nedskæringspolitik – og har ramt de ansatte i den offentlige sektor hårdt.

Nogle af de hårdeste klassekampe i Danmark og i Vesteuropa i de seneste årtier er udsprunget af NPM-reformer. Lærerlockuouten i 2013 er bare et af de danske eksempler.

NPM  er blevet bekæmpet af venstrekræfterne siden dens introduktion – men den er blevet støttet ikke bare af Socialdemokratiet som regeringsparti, men også af LO-toppen som helhed, der frem til i dag har forhindret en virkelig effektiv kamp imod den.

I en analyse af det nyliberale ’systemskifte’ og dets konsekvenser fra 2010 konstaterede Kommunistisk Politiks redaktør Klaus Riis:

”Hele denne nyliberale omorganisering af den offentlige sektor har været stærkt bekostelig, ineffektiv og bureaukratisk, selvom den er forsøgt solgt som billiggørelse, effektivitet og på angiveligt at stille flere muligheder til rådighed for den enkelte borger.

Men servicen og kvaliteten af de offentlige ydelser er på én og samme gang blevet forringet og fordyret over en bred kam – fra hjemmepleje til forholdene på plejehjem, i sundhedssektoren med dens udsultede offentlige hospitaler og svindelagtigt forgyldte privathospitaler og privatklinikker, i skoler og uddannelsesinstitutioner.

Som økonomisk mekanisme har New Public Management og den profitstyrede organisering af den offentlige sektor ført til forgyldning af en række private virksomheder og erhverv – fra rengøringsgiganter til fupklinikker og jobfirmaer, som har levet fedt af at lave unyttige idiotkurser for arbejdsløse, fra fodring af eksisterende monopoler til skabelse af en helt privat snylterindustri på den offentlige sektor.”

Nu underbygges det af samme ekspertskole, som tidligere hævede NPM’s ’fortræffeligheder’ til skyerne.

Spørgsmålet er hvad der skal afløse et system, der åbenlyst har spillet fallit.

Se Klaus Riis
Det nyliberale systemskifte: En fiasko uden fremtid
KPnet 23. december 2010

KPnet 7. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater