Socialisme på dagsordenen

 

1. maj 2015

APKs 1. maj-avis i pdf

Skal man tro de to blokke er der ingen alternativer til deres politik. Ingen andre muligheder end et krigsførende nyliberalt Danmark i EU. En anden social model kan ikke tænkes end deres – hvor de skændes om + eller – 10 pct. af det samme.

Men der findes en anden vej. En politik for national selvstændighed og alliancefrihed. En politik for international solidaritet og fred og venskab mellem folkene. En politik for social genopretning – mod monopolernes og nyliberalismens hærgen. En politik for folkelig enhed og solidaritet – mod hetz og splittelse.

I centrum for en sådan politik står arbejderklassen, som kan virkeliggøre den sammen med  brede sociale kræfter.

Det kræver at der skabes et folkeligt og revolutionært alternativ til både ’rød’ og blå blok, som fører gennemfører den herskende klasses – kapitalistklassens, monopolernes og de multinationale selskabers politik.

Arbejderpartiet Kommunisterne slås for at et sådant alternativ, en front af alle progressive kræfter, livver skabt, som  kan stille op imod  kapitalismens hærgen.

I sidste ende må arbejderklassen og det store flertal vælge socialismen som fremtidens samfund og samfundsmodel. Det forudsætter, at produktionsmidlerne bliver samfundsejendom og at arbejderklassen – i modsætning til det lille kapitalistiske mindretal, som regerer i dag i ’demokratiets’ navn – bliver den herskende klasse i en ny stat.

Socialismen er forudsætningen for at virkeliggøre virkelig uafhængighed og selvbestemmelse, stoppe krigene og dansk krigsdeltagelse, stoppe raseringen af velfærd og den voksende klimakatastrofe. På felt efter felt viser det sig, at løsningen på problemerne rummes i socialismen.

Et socialistisk Danmark vil ikke være et overvågningssamfund som det nuværende. Staten vil ikke føre klassekamp mod  og marginalisere udvalgte grupper – arbejdsløse, bistandsmodtagere, flygtninge og indvandrere, arbejdere i almindelighed og revolutionære og kommunister i særdeleshed. Det store flertal vil arbejde skabende og fredeligt for at realisere et nyt og bedre samfund.

I modsætning til i dag vil alle samfundsmedlemmer få mulighed for at udvikle sine evner og for at deltage i alle sider af samfundslivet, fra produktionen til udviklingen af by og land, boliger, natur og miljø.

Arbejderpartiet Kommunisterne er ved at forberede sin 6. kongres.  Kongresdebatten handler blandt andet om at udvikle et program for socialisme i Danmark.

Er du interesseret, kan du være med i diskussionerne – både på møder og på nettet.

TEMASIDE: PÅ VEJ MOD APKs 6. KONGRES – KONGRESDEBAT

Socialismeblog (KPnetBlogs)

APK er medlem af Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer – se dens 1. maj appel 2015

For en 1.maj af enhed, kamp og organisering

 

 

Netavisen 30. april 2015

.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater