TTIP: Handelsaftalen mellem EU og USA betyder arbejdsløshed og lavere løn

Når EU og vores egen regering forsøger at overbevise os om fordelene ved TTIP er deres eneste argument ‘øget vækst og nye jobs’. Argumentet bygger imidlertid på nyliberalistiske beregningsmodeller og forudsætninger der er i fuldstændig strid med virkeligheden. Andre beregningsmodeller afslører, at TTIP vil betyde, at ikke alene kommer demokratiet og alle standarder indenfor arbejdsvilkår, miljø og sundhed under kraftigt pres – TTIP giver også flere arbejdsløse og lavere løn i EU-landene – og særligt i et nordeuropæisk land som Danmark.

 


TTIP: de multinationales fribytterprojekt. Mere profit, lavere løn og flere arbejdsløse

På trods af alle de gyldne løfter, viser selv EU kommissionens egne beregninger, at TTIP kun vil give en beskeden fremgang i væksten i EU-landene. Den forudsiges at være på 0,048 %.

Omsat i arbejdspladser skulle det ifølge regeringen og Dansk Industri betyde 15.000 nye arbejdspladser i Danmark. Arbejdspladser der vel at mærke vil være dyrekøbte, men det tales der selvfølgelig ikke om.

På trods af at fordelene er ret beskedne, også ifølge EU’s egne beregningsmodeller, som regeringen ukritisk har overtaget, kalder EU-propagandaen TTIP for en kæmpe fordel for os alle og et stort skridt fremad for vækst og arbejdspladser.

Men hvilke forudsætninger bygger disse, endda ret beskedne fordele egentlig på?

Økonomen Jeronim Capaldo 1) har gennemført en alternativ beregning, der er refereret af Jørgen Steen Nielsen i Information d. 11. november.
Nyliberalistisk fantasi

I denne økonomiske beregning gøres det meget klart, at EU-kommissionens metode bygger på en nyliberalistisk model, af samme type som den DREAM model den danske regering – og opposition – bruger, når de skal forudsige økonomiske udviklinger og konsekvenser.

Den nyliberale verdensopfattelse der ligger bag bygger på nogle helt kunstige forudsætninger, der står i modsætning til den kapitalistiske virkelighed.

Det teoretiske udgangspunkt er et samfund hvor markedet styrer, og hvor markedet altid vil skabe balance mellem udbud og efterspørgsel, også når det gælder arbejdskraft.

I denne forestilling vil ledig arbejdskraft straks blive opsuget af nye jobs. Som i Socialdemokraternes ”12 minutter mere-plan” hvor øget udbud af arbejdskraft automatisk ville få flere i arbejde og dermed skabe vækst.

TTIP vil også i EU’s egne beregninger medføre fyringer. Den øgede konkurrencefordel for de multinationale virksomheder vil betyde at store grupper af arbejdere vil “skifte sektor”, men de ledige vil i den teoretiske verden straks blive ansat i nye jobs.

I den virkelige kapitalistiske verden sker der noget helt andet. Når arbejdere “skifter sektor” betyder det større arbejdsløshed og dermed et pres på lønningerne og lavere løn. I DREAM modellerne findes arbejdsløshed ikke, for her betyder netop den lavere løn, at de fritstillede arbejdere straks kommer i arbejde igen og væksten stiger!

Enhver ved, at dette er løgn. Når vi kommer til den sidste del af ligningen hopper kæden af. Arbejdsløshed giver ganske vist et pres for lavere lønninger, men dette forringer også købekraften og giver dårligere afsætning af varer, nedgang i produktionen og flere fyringer. En negativ spiral. Under kapitalismen vil der altid opstå overproduktions kriser, fordi der ikke produceres efter behov, men til et marked og med kriserne følger øget arbejdsløshed.

Under FN’s internationale arbejderorganisation ILO anvendes en anden økonomisk beregningsmodel, der ligner virkeligheden noget mere.

Når fyringer og lavere løn fører til mindre købekraft i befolkningen uddybes krisen. Denne mekanisme er taget med i modellen og et helt andet resultat spyttes derfor ud af computeren ved denne beregning
600.000 jobs forsvinder

På baggrund af ILO’s økonomiske beregninger vil EU samlet miste 600.000 arbejdspladser over en ti års periode som følge af TTIP. Særligt landene i Nordeuropa vil blive hårdt ramt, fordi vi her har den største samhandel med andre europæiske lande. Derfor vil Nordeuropa miste noget der ligner 223.000 arbejdspladser!

Samtidig vil der komme et fald i lønningerne på gennemsnitligt 35.000 kr årligt pr. arbejder.

Underskuddet i bruttonationalproduktet vil også blive større.

Begge beregningsmodeller kommer frem til, at handelen på det fælles marked mellem EU og USA vil øges med TTIP, mens handelen de europæiske lande imellem vil blive mindre.

Tager vi EU’s beregningsmodel vil 1.1 million arbejdere skulle “skifte sektor” som følge af TTIP. I modellen flytter de 1,1 millioner arbejdsløse umiddelbart over i en anden sektor.

Hvem tror på det?

De øgede samfundsudgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og omskoling er således ikke indregnet i samfundsregnestykket. I virkelighedens verden kan vi med sikkerhed også forvente at presset på de arbejdsløse vil blive yderligere øget, så denne ‘udgift’ bliver barberet ned og ’tilskyndelsen’ til at tage dårligt og underbetalt arbejde tvinges igennem.

Jeronim Capaldo slår fast, at de konkrete tal naturligvis kun kan være et skøn – men tendensen er klar. TTIP vil udover voldtægten på national selvbestemmelse, demokrati, arbejdsvilkår, miljø og sundhed også betyde en stærkt forøget arbejdsløshed og lavere lønninger for arbejderklassen.

Opfordringer til EU-kommissionen om at køre deres tal gennem andre økonomiske modeller er indtil videre blevet afvist.

Alt i alt er det på ingen måde overraskende at de multinationale firmaer i EU såvel som i USA presser på for at få gennemført TTIP. Det vil være disse kapitalkræfter, der vil komme styrket ud af konkurrencen efter fjernelsen af ‘handelshindringerne’, og som vil nyde godt af det forstærkede pres mod arbejderklassen som handelsaftalen vil betyde, hvis EU og USA får lov til at gennemføre den.

1) Økonom Jeronim Capaldo arbejder for Tufts University i Massachusetts USA og FN’s internationale arbejderorganisation ILO)

 

Læs mere om TTIP i temaet

Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

Netavisen 5. december 2014

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater