Stop TTIP og CETA: 1.000.000 underskrifter er samlet

 

D. 4. december 2014 rundede indsamlingen Stop TTIP og CETA – EU’s frihandelsaftaler med henholdsvis USA og Canada – 1 million modstander navne. Underskrifterne er indsamlet på rekordtid i EU’s medlemslande.

Den lynhurtige indsamling af underskrifterne vidner om den bevidsthed der er ved at blive opbygget i EU-landene. Det bliver efterhånden mere og mere kendt for mange mennesker at TTIP kun forhandles af hensyn til de multinationale firmaers interesser på bekostning af tilkæmpede rettigheder, for et Europa åbent for GMO, fracking, løndumping, privatisering, sagsanlæg mod regeringer mm. I bund og grund det samme som EU står for.

EU har selv oprettet ”Det europæiske borgerinitiativ”, hvor man samler 1 million underskrifter mod at få retten til at fremsætte et lovforslag og få det til debat i EU parlamentet. Oprettelsen af initiativet skete tydeligvis for at give EU en gang reklamefernis i forsøget på at få monopolernes union til at fremstå som lyttende og demokratisk.

Men spørgsmålet om TTIP er tydeligvis ikke egnet til at ”lade EU-borgerne deltage i det demokratiske liv”. EU kommissionen underkendte det som en acceptabel underskriftsindsamling. Al debat om handelsaftalerne har hele vejen igennem været holdt ekstrem hemmelig og lukket, og sådan ønsker EU kommissionen at det fortsat skal være.
Du kan sætte dagsordenen”

Som et led i bestræbelserne på at få EU-landenes befolkninger til at føle sig som borgere i unionen og se EU-staten som en form for et demokrati kom ordningen om Det europæiske borgerinitiativ” ind i Lissabon traktaten.

Med højstemte erklæringer som ”Du kan sætte dagsordenen”, ”EU introducerer helt nye muligheder for at deltage i det demokratiske liv” og ”Alle får et direkte hul igennem til Bruxelles” blev initiativet lanceret i 2012 og flere indsamlinger er i gang på nuværende tidspunkt. Det kræver 1 million underskrifter i minimum 7 EU lande for at få retten til at fremsætte et lovforslag.

Underskriftsindsamlingen mod TTIP og CETA blev afvist som borgerinitiativ af EU kommissionen med ordene:

Dit forslag til borgerinitiativ falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelsen af traktaterne” (EU’s oversættelse).

Vi kan ganske rigtigt sætte dagsordenen, men det bliver tydeligvis i modsætning til EU og alt hvad det står for som de multinationale firmaers forlængede arm.

Underskriftsindsamlingen blev fastholdt trods EU’s afvisning og er blevet kørt som et mobiliserende græsrods initiativ.

Kampagnen intensiveres

Modstanden mod TTIP er ret stor og organiseret i en række EU-lande, mens vi i Danmark halter noget bagefter. Initiativet “Stop TTIP” indsamlede 1 million underskrifter på mindre end 2 måneder og indsamlingen fortsætter. Den har en organiserende effekt og er en tydelig protest overfor EU, selvom EU kommissionen ikke anerkender den – eller nærmere i endnu højere grad.

Kampen mod TTIP og ratificeringen af CETA, aftalen mellem EU og Canada der er forhandlet færdig, intensiveres nu. Initiativet bag underskriftsindsamlingen Stop TTIP annoncerer, at der i de kommende måneder vil blive organiseret en række aktioner og demonstrationer mod TTIP og vi må håbe, at denne kamp vil blive styrket og udvikle sig endnu mere i alle EU lande, med endnu flere aktive enkeltpersoner og organisationer.

Stop TTIP koalitionen består på nuværende tidspunkt af 320 organisationer fra 24 forskellige lande – forbrugerorganisationer, miljøorganisationer, fagforeninger og diverse græsrodsinitiativer. Fra Danmark har NOAH – Friends of The Earth Denmark hidtil været den mest aktive.

Se underskrifterne fordelt på lande

Et af de kommende initiativer bliver protest- og aktionsdag mod TTIP ved EU-topmødet i Bruxelles d. 19. december

Græsrødder kalder til topmødedemo i Bruxelles

 

Skriv under mod TTIP og CETA

Medlemsorganisationer i Stop TTIP

Afslået registreringsanmodning

Stop TTIP

Stop TTIP på facebook

Læs mere om EU’s handelsaftaler i KPnet temaet

Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

Netavisen 4. december 2014

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater