Finanslov 2015: Et kludetæppe af lapper i pink


En aftale om finansloven for 2015 mellem SR-regeringen og dens støttepartier er på plads. Den fremstilles som en ‘stor sejr’ for SF og Enhedslisten. Corydon kalder den ‘fællesskabets finanslov’. Men det er et valgoplæg, der ikke rokker ved regeringens nyliberale nedskæringspolitik eller krigs- og krisepolitikken

Opdateret 13 november 12:10

Af Kommunistisk Politik
Dyt for dagpenge: Aktion i København 7. november 2014
Foto: Erling Skov Madsen

 

’Rød’ blok – dvs SR-regeringen med støttepartierne SF og Enhedslisten – har de seneste dage domineret medierne med nyheder om nye delforlig i finanslovforhandlingerne. Lutter positive aftaler.

Nogle overskrifter og udtalelser fra Enhedslistens hjemmeside kan illustrere denne lyserøde præsentation af den EU-blåstemplede finanslov i et valgår:

Markante grønne resultater i aftale

”Ny grøn aftale betyder bl.a. penge til økologi, natur og biodiversitet. Aftalen betyder bl.a. også satsning på geotermi – og en letbane.”

Opgør med ulighed begynder med sundhed

”Sundheden får et stort løft med en ny aftale mellem regeringen, SF og Ø. Enhedslisten har rettet mod at mindske uligheden. Med aftalen investerer vi næsten halvanden milliard i bedre sundhed over de næste fire år. Beløbet kommer oven i de fem milliarder, som regeringen allerede havde afsat i deres finanslovsudspil.”

Aftale om velfærd: Mere hjemmehjælp og flere til at tage sig af vores børn

”Som en del af forhandlingerne om finanslven for 2015 har regeringen, SF og Enhedslisten lavet en aftale på
velfærdsområdet. Aftalen rummer godt 1½ mia. kr. til at skabe ordentlige vilkår, især for vores børn og vores ældre medborgere. Dertil får kommunerne en økonomisk håndsrækning på 250 mio. kr. til at styrke modtagelse og integration af flygtninge.”

Positive elementer i udviklingsaftalen

”Enhedslisten og SF har i finanslovsforhandlingerne sikret en ny pulje til fredsarbejde, midler til CSR og arbejdsrettigheder, øget indsats mod kapitalflugt og skattely og støtte til det danske hus i Palæstina.”

Man forstår Enhedslisten har gjort det rigtig godt – og at der er tale om ikke mindre end et historisk skridt i retning af større lighed – selvom SR-regeringen troligt har fulgt forgængernes kurs for at øge uligheden, forskellene mellem rig og fattig, ladet flere børn vokse op i fattigdom og styrtet arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere ned i en bundløs social massegrav.

Det sidste element er aftalen om særlig ydelse til nogle af dem, der er faldet helt ud af dagpengesystemet og alle former for offentlig hjælp – uden at der rokkes en tøddel ved den asociale dagpengererom, som blev overtaget fra VKO.

En væsentlig forbedring er aftalen om afskaffelse af den brutalt asociale gensidige forsørgerpligt, som blev udvidet og indført med den seneste finanslov, som SR gennemførte sammen med blå blok.

Det er kronen på SFs og Enhedslistens værk efter fire år som underlag for Thorning Scmidt: Afskaffelse af en smule af det lort, regeringen har gennemført. Og bibevarelse af resten. Det kaldes ‘en stor sejr’.

Mange af de afsatte midler til en række forbedringer sker under forudsætning af at der stadig sidder en socialdemokratisk ledet regering efter det kommende folketingsvalg.

Finansloven for 2015 får liste Ø’s og Pia Olsen Dyhrs begejstrede tilslutning. Den kaldes en ’rød finanslov’, beskrives som Thornings og Corydons drejning til venstre, og stækkelse af de radikales indflydelse.

Ikke mindst fremstilles den som bevis på at Enhedslistens og SF’s strategi, taktik og politik for at presse Socialdemokratiet til venstre er en succes, der giver resultater her og nu.

Det støttepartierne laver kan bedst betegnes som skønmaling. Eller rødlakering.

Der er ikke tale om nogen ’vending’ eller nogen ’ny kurs’. Finanslov 2015 er en nyliberal EU-finanslov. Det er en finanslov, der cementerer nedskæringspolitikken. Der blåstempler krigspolitikken. Der fastholder den dyre pris for EU-medlemskabet. Den betyder tilmed  nye konkrete nedskæringer – f.eks. i ulandpolitikken.

Det er en reaktionær finanslov, der fastholder og cementerer SR-regeringen asociale EU-dikterede politik – med  små ‘positive’ fingeraftryk fra SF og Enhedslisten.

Den piller ikke engang ved og ændrer ikke et komma i den asociale dagpengereform – selvom det har været et hovedkrav fra det meste af fagbevægelsen.

Det er en finanslov, der er designet som valgoplæg for en samlet ’rød’ blok. Den er skruet sammen som et forsøg på at redde den upopulære nyliberale og arbejderfjendske SR-regering en periode til.

’Indrømmelserne’  til SF og Enhedslisten er særdeles beskedne. Smålapperier på nogle af de mest katastrofale konsekvenser af den katastrofale nedskæringspolitik, Thorning-regeringen har gennemført.  Og stort set ingen af dem holdbare mere end et år.

Blå bloks svar på finansloven er at love skattelettelser for 5 milliarder kr. og en ny generel nedskæringsreform af kontanthjælpssystemet – angiveligt for at skabe nye jobs og for ‘at det skal kunne betale sig at arbejde’.

Det sidste er en omskrivning for at de arbejdsløse skal trykkes længere ned. Det er allerede en ulykke ikke at have et arbejde. Nogle vil også huske at under de seneste Fogh og Lykke-regeringer forsvandt over 150.000 arbejdspladser ud af landet og arbejdsløsheden nåede de rekordhøjder, der aldrig er sluppet.

Der er således garanti for, at næste finanslov efter valget, bliver til gengæld en rigtig dybblå finanslov – uanset hvem som får regeringsmagten.

En konklusion, som kan drages af den indstuderede og pinlige farce omkring finanslov 2015 er, at der ikke eksisterer noget seriøst parlamentarisk bud på andet end nyliberal  EU-, krigs- og krisepolitik.

Der findes ingen rød blok i folketinget, det er kun pink. Tre sølle socialdemokratiske partier.

Se også

Finanslov 2015:  Cementering af nedskæringer uden reelle forbedringer
Netavisen 28. august 2014

Endnu en EU-dikteret finanslov vedtaget: Vend ryggen til regeringens politik
Netavisen 27. november 2013

EU-finanslov uden støtte
Kommunistisk Politik 17, 2012

Finanslov 2013:  Johanne og æren
Netavisen 12. november 2012

Finanslov med den tunge ende nedad
Kommunistisk Politik 22, 2011

13. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne