‘Danmark forbedrer konkurrenceevnen’: Et helt igennem kapitalistisk begreb

Det store mantra indenfor økonomien i dag er ‘konkurrenceevnen’. Vi skal alle være glade, når dansk konkurrenceevne får et nøk opad. ‘Hensynet til konkurrenceevnen’ fremstår som et argument i sig selv for enhver politisk beslutning om sociale nedskæringer og lønnedgang, men udtrykket og Danmarks plads på listen over landenes konkurrenceevne dækker mest af alt over kapitalens styrkeforhold overfor landets arbejdere og stillingen i nationernes alle-mod-alle-kamp.

På World Economic Forum udarbejder man hvert år en rapport, hvor verdens nationers økonomier vurderes og rangeres efter konkurrenceevne. World Economic Forum blev dannet i 1971 og organisationens formål er at ‘udvikle offentligt-privat samarbejde’.

I år rykkede Danmark op på en 13. plads fra en 15. plads. Øverst på listen ligger Schweiz, hvor WEF har sit hovedsæde. Singapore og USA ligger på 2. og 3.-pladsen. USA rykkede i år op fra en 5. plads.

Oprykningen for både Danmark og USA viser, at øget ulighed giver en bedre score på rangstigen.

Den ‘stramme finanspolitik’ angives som hovedårsag til den opadgående placering. Altså regeringens EU-koordinerede spareregimente. Forbedret konkurrenceevne er først og fremmest et udtryk for, at kapitalen har kastet flere af krisens økonomiske problemer over på arbejderklassen og skabt fordele for virksomhedsejerne gennem ‘reformer’, minusoverenskomster og løndumping.

‘Innovationsevner i top og god udnyttelse af teknologi’ angives som en del af forklaringen. I et socialistisk samfund vil dette være positivt, og der vil være reelle udfoldelsesmuligheder for udnyttelse af ny teknologi til løsning af samfundets behov. I dagens kapitalistiske Danmark betyder bedre udnyttelse af teknologi oftest mindre behov for mennesker i produktionen og dermed fyringer, da de danske (multinationale) firmaers ‘innovative foretagsomhed’ ikke indbefatter, at øget profit omsættes i udvidet produktion og nyansættelser.

Kun hvis den nye teknologi begår sig på verdensmarkedet med tilstrækkelig profit, kan innovationen komme til udfoldelse. Så kun en mikroskopisk del af udviklingsmulighederne udnyttes.

Privatisering og ‘offentligt-privat samarbejde’ styrker konkurrenceevnen, fortæller rapporten. Det sker gennem fyringer og brug af gratis arbejdskraft.

En undersøgelse gennemført af Ugebrevet A-4 viser, at ca. 24.000 ordinært ansatte har måttet vinke farvel til deres kommunale arbejdsplads siden 2008. I præcis samme periode har kommunerne ansat næsten 9.000 flere ledige i tilskudsjob i egne institutioner.

Kvalitet, tilfredsstillende og trygge arbejdsbetingelser og opfyldelse af samfundets behov i det hele taget hører ikke under ‘konkurrenceevnen’.

Kampen om ‘konkurrenceevnen’ fører i sin yderste konsekvens til krig. Det ultimative redskab for de dominerende kapitalkræfter for forbedret konkurrenceevne.

Betingelserne for den ‘stærke konkurrenceevne’ som adgang til råstoffer og andre naturressourcer, kontrollen med afsætningsmarkeder osv skal sikres og krigen – og krigstruslen – tages i brug uden at ryste på hånden.

Idéen om at mennesker, virksomheder eller nationer skal bekæmpe hinanden i en evig konkurrencekamp stopper enver form for ægte udvikling. Et helt og aldeles sygt princip, der gør sig gældende i det kapitalistiske samfund.

Kilder

The Global Competitiveness Report 2014 – 2015
World Economic Forum

Antallet af kommunale tilskudsjob eksploderer
Ugebrevet A-4 20. august 2014

Læs også

Teser om nyliberalismen
Netavisen 5. september 2014

Netavisen 8. september 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne