Vækstpakke 2014: Ingen jobs, grønt tilbageslag og den tunge ende nedad

Med den seneste vækstpakke har regeringen definitivt tilsluttet sig den borgerlige teori om, at ekstra profit til erhvervslivet gennem skattelettelser vil føre til flere arbejdspladser og dermed være til fordel for alle. Virkeligheden viser det modsatte og vækstpakken vil hverken give jobs eller fastholde den grønne omstilling – tværtimod.

Af Henrik Herløv Lund

Med aftalen med Venstre har regeringen definitivt overtaget de borgerliges erhvervsskattelettelsesstrategi.

”Vækstpakke 2014” – også kaldet ”Danmark helt ud af krisen” – skal ifølge SR – regeringen selv skabe jobs, fastholde den grønne omstilling og sikre en langsigtet gennemførelse af regeringens politik (note 1). Men resultatet bliver ingen af delene, tværtimod.

Pakken består af 89 tiltag, de fleste i bagatelafdelingen såsom fx kortere offentlige sagsbehandlingstider og lavere beskatning af investeringer i småvirksomheder. Blandt de mere vægtige elementer er en række nye lempelser af energiafgifterne for virksomheder.

Således er det er aftalt med Venstre. at PSO – afgiften lempes med 13,2 mia. kr. og at forsyningssikkerhedsafgiften helt
tilbagerulles.

Pakken finansieres ved, at der spares på udbygningen af vedvarende energi (nærmere bestemt vindmøller) og ved, at bundskatten hæves med 0,28 % samt gennem reduktion af den grønne check. (note 2).

Regeringen mener, at pakken samlet vil hæve BNP med 6 – 7 mia. kr. frem til 2020, men virkningen på den økonomiske vækst af pakkens først og fremmest mange småforslag må vurderes at være overordentlig diffus – og dermed ganske usikker.

Det er dog temmelig givet, at jobeffekten af planen vil være minimal.

Den positive jobeffekt skulle i givet tilfælde komme fra lettelsen af virksomhedernes energiafgifter og den dermed følgende forbedring af priskonkurrenceevnen. Men til gengæld tabes omkring 6.000 jobs i vindmøllesektoren som følge af reduceret udbygning af vindmøller og udskydelse af en havvindmøllepark. Pakken flyttes altså højst om på jobs. (note 3).

Til gengæld repræsenterer pakken et sikkert tilbageslag for omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Denne omstilling skulle ikke mindst sikres og finansieres gennem PSO –
afgiften. Virkningen af lempelsen heraf er dobbelt negativ i grøn forstand: For det første svækkes det økonomiske grundlag for omstillingen og for det andet neddrosle heroveni udbygningen af vindkraften (note 4).

Så langt fra at sikre den grønne omstilling repræsenterer pakken et tilbagetog for den.

Heroveni har aftalen med Venstre om vækstpakken en klar negativ fordelingspolitisk profil:

Både barberingen af den grønne check og forhøjelsen af bundskatten vender den tunge ende nedad. Ej heller kan man tale om en fastholdelse af regeringsprogrammets grønne omstilling og klimapolitik. Pakken ligger snarere i forlængelse af regeringens vækstplan.dk, der også bød på erhvervsskattelettelser i form af lempelse af selskabsskatten og nedsættelse af energi og
miljøafgifter for virksomhederne finansieret af bl.a. kontanthjælpsreformen.

Vækstpakke 2014 markerer således, at regeringen definitivt synes at have overtaget Venstre og de borgerliges strategi for, at vækst og jobskabelse skal ske gennem skatte – og afgiftslettelser for
erhvervslivet på arbejdsløses og lønmodtageres regning (noe 5).

1) Jf. Regeringen: Danmark helt ud af krisen samt jf. interview med Bjarne
Corydon i Hvass, Jesper: ”Corydon vil sikre ro og stabilitet på nøgleområder”,
Politiken 19.06.14

2) Jf. Regeringen og Venstre: Skitse til vækstpakke 2014.

3) Jf. Bünger, Troels Hein, Steffen Villadsen og Jacob Skouboe: Vækstplan gør
vindbranchen til stor jobtaber
Børsen 19.06.14

4) Jf. Nielsen, Jørgen Steen: Sortner det for regeringens grønne vækst?
Information 19.06.14

5) Jf. Mogensen, Lars Trier: Venstre har stadig bukserne på.
Information 19.06.14

Læs også

Vækstpakke og beskæftigelsesreform : Vækst i profit – ikke jobs
Netavisen 23. juni 2014

Vindbranchen betaler prisen for regeringens vækstplan
Energy Supply 19. juni 2014


Netavisen 30.juni 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne