Hvad Helle Thorning bør sige til Obama i Stokholm

Debatindlæg af Tue Magnussen

 

 

Når Helle Thorning-Schmidt onsdag sammen med sine kollegaer fra Sverige, Norge, Island og Finland mødes med præsident Obama, må man håbe, at et enigt nordisk kor vil overdøve den danske regerings nylige krigsbegejstring i forhold til USA’s angrebsplaner i Syrien.

Man må håbe, at man fra nordisk side understreger, at det er i strid med Folkeretten, og underminerer FN at føre krig mod Syrien uden et FN-mandat.

Men det betyder bestemt ikke, at der ikke er god grund til at sætte menneskerettigheder på dagsordenen og diskutere f.eks. Guantánamo, dødsstraf og
retsforfølgning af krigsforbrydelser med Obama. Tværtimod. Såvel giftgasangreb som tortur og andre krigsforbrydelser skal retsforfølges og straffes.

Da Barack Obama som en af sine første handlinger som nyvalgt præsident tog klar afstand fra tortur og bebudede, at Guantánamo-fangelejren hurtigt vil blive lukket, vakte det glæde  verden over. Men Guantánamo-lejren eksisterer fortsat og er ikke alene et udtryk for Obamas løftebrud, men en skamplet og et udtryk for, at menneskerettighederne blev det første offer i USA’s erklærede kamp mod terror.

Obama skabte tillige håb om en retsforfølgning for Bush-tidens brug af tortur.

Netop derfor var skuffelsen stor når de CIA-agenter, der har anvendt tortur og andre skrappe forhørsmetoder, ikke bliver retsforfulgt. Præsident Obama har
bestemt, at torturbødlerne går fri for straf.

De nordiske statsledere bør overfor Obama understrege, at beslutningen om straffrihed til CIAs forhørsagenter er i klar modstrid med FNs’ konvention mod tortur. Konventionen pålægger alle lande, som har underskrevet og ratificeret konventionen, at retsforfølge tortur.

Obamas beslutning underminerer FN’s konvention mod tortur. Beslutningen om straffrihed er reelt en fortsættelse af fhv. præsident Bush’s forsøg på, at
udhule FN konventionen. Når USA ikke selv tager skridt til en retsforfølgning, bør det internationale samfund gøre det.

Den danske regering bør benytte samtalerne i Stockholm til at opfordre Obama-administrationen til at retsforfølge brugen af tortur og water-boarding. Bush og andre ansvarlige bør komme for en domstol, som – hvis de kendes skyldige – kan dømme dem for deres krænkelser af menneskerettighederne.

Som erklæret foregangsland i arbejdet mod tortur bør den danske regering bruge mødet i Stockholm til at opfordre Obama-administrationen til selv eller gennem
FN at få undersøgt anklagerne mod Bush-administrationen for ansvar for tortur.

FN’s konvention mod tortur understreger, at brug af tortur er en forbrydelse, som skal straffes og ikke forældes.

Selv om et retsopgør med Bush-administrationens ansvar for tortur eller appeller til Assad-regiemet om at undersøge giftgasangrebet måske ikke umiddelbart virker realpolitisk sandsynlige, bør der presses på for at få en undersøgelse gennemført.

Det er principielt vigtigt, at der hverken er straffrihed for brug af giftgas eller tortur. Vi skylder såvel giftgas-ofrene, deres pårørende og torturofrene, at krigsforbrydelser og brud på menneskerettighederne bliver retsforfulgt og de skyldige bliver dømt.

Hvis hverken Assad eller Obama selv vil tage initiativ dertil bør andre lande opfordre til at der indledes undersøgelser af ansvaret for de stedfundne forbrydelser.

Samtidig må man håbe, at den danske statsminister i Stockholm vil bruge lejligheden til at få nogle acceptable svar fra Obama- administrationen om CIA’s
overflyvninger af Danmark i forbindelse med transport af terrormistænkte til hemmelige tortur-fængsler.

Daværende udenrigsminister Per Stig Møller erkendte, at regeringens redegørelse ikke var fyldestgørende, fordi Bush-administrationen nægtede at give klare svar.

Med nye acceptable svar kan Danmark på sin side følge opfordringen fra FN’s særlige rapportør for tortur om, at der bør laves en uvildig undersøgelse af CIA-overflyvningerne af Danmark og Grønland.

Tillige bør de nordiske statsledere opfordre USA til at tilslutte sig og ratificere Tillægsprotokollen til FN’s konvention mod tortur, som gennem besøg i bl.a. fængsler søger at forebygge tortur.

Endelig vil det være godt, at minde den amerikanske præsident om at dødsstraf – også i USA – bør afskaffes.

Netavisen 4. september 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne