Stadig grønt lys for kommunal løndumpning

Der er gang i mega byggeprojekter landet over. Og løndumpningen i byggebranchen er massiv. Op til kommunalvalget snakker mange håbefulde kandidater om Stop for løndumping. Men endnu et af regeringens og Enhedslistens store løfter er faldet fladt til jorden, nemlig kravet om dansk løn ved offentlige kommunale arbejdsopgaver.

104 milliarder skattekroner:  Så mange penge har staten, regionerne og kommunerne allerede nu planlagt at starte byggerier for de næste fem år, nogle af dem megaprojekter. Det drejer sig om en række supersygehuse, 17 kilometer tunnel til Tyskland og mange andre byggepladser.

Det kunne give mulighed for, at tusindvis af arbejdsløse og unge kan få arbejde.

Men ved forhandlingerne om kommunernes økonomi endte det i stedet som en hensigtserklæring med en moralsk appel til kommunerne, intet krav om arbejdsklausuler, intet krav om kontrol, stadig ingen konsekvens ved brug af løndumping.

Det sker på trods af en lang række skandalesager og efter at fagbladet 3F har dokumenteret, at 42 procent af alle sager om løndumping foregår på offentlige byggeri.


Stop uden stop

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen(S) har sagt det, statsminister Helle Thorning(S) har sagt det, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har sagt det. Ja, , hele raden af  ’femi- gucci’- politikerne har sagt det. , LO, DA og KL har gentaget det:
Stop for social løndumpning.

Det er ’uacceptabelt’,’rystende’ osv. Alligevel blev resultat af forhandlinger med kommunerne om deres økonomi, at landets 98 kommuner forsat selv må bestemme, om de vil kræve dansk løn, når de for eksempel får bygget skoler, børnehaver eller svømmehaller for offentlige skattekroner.

Aftalen siger kun, at arbejdsklausuler skal ’søges udbredt’ inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Kommunerne forpligter sig ikke til at gøre noget.

Regeringen og Kommunernes landsforening KL vil til gengæld gøre status over udbredelsen af arbejdsklausuler som led i økonomiforhandlingerne for 2015.

Enhedslisten igen skuffet

Ved finanslovsforhandlingerne 2012 lovede regeringen og Enhedslisten et kommende opgør med social dumping. Året før, 2011, var kravet en indsats mod social dumping en af hjørnestenene i liste Ø’skrav til finansloven. Det blev til, at regeringen og Enhedslisten afsatte 65 millioner kroner til at afsløre underbetalte udenlandske arbejdere.

Her i foråret 2013 lavede Enhedslisten så en aftale med regeringen om, at den skulle forsøge at lave en ’politisk forpligtende aftale’ med kommunerne om at kræve dansk løn.

Nu sidder Enhedslisten endnu engang skuffet tilbage:
–  Vi vil tage sagen op med regeringen og finde ud af hvordan vi kan gøre det bedre,  lyder det fra arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen.

Når det drejer sig om lovkrav, kontrolforanstaltninger, konsekvenser og økonomisk straf for de unge, de studerende, de arbejdsløse og folk på kontanthjælp, er der ellers ingen mangel på handlekraft fra hverken den røde eller blå blok.

Men her drejer det sig jo også om milliardforretninger for skattekroner og arbejdsgivernes ret til at bruge løndumpning til at trykke den almindelige løn.

Og om EU’s indre marked og diktat om arbejdskraften frie bevægelighed.

Kommunalvalgstema

Kun hver tredje kommune stiller i dag krav om, at der altid skal være dansk løn på kommunens byggerier. Og blot ni kommuner håndhæver kravet i praksis, når de f.eks. bygger svømmehaller, børnehaver og plejehjem.

Det afslører en undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i. Ingen sager er nået til Klagenævnet for udbud,  og ingen af løntrykkerfirmaerne og deres bagmænd har mistet ordrer eller kontrakter ved afsløret kontraktbrud.
Her op til efterårets kommunalvalg har nogle af de skandaleramte kommuner meldt ud, at nu vil de gøre noget ved at sikre dansk løn ved kommunalt byggeri.

Både i Odense, Helsingør, København og flere nordjyske kommuner vil politikerne indføre krav om dansk løn.

Odenses borgmester Anker Boye (S) lover ligefrem at se på, om man også kan sikre, at lokale fynske arbejdere kan få del i jobbene. Ved byggeriet af det nye supersygehus i Ålborg lover regionsrådet ny indkøbs- og udbudspolitik med krav om aflønning efter danske forhold og mulighed for kontrol af, at  det overholdes.

Tjenesteydelser for milliarder

I Københavns Kommune har et flertal besluttet at indføre kontrol med, at kravet om dansk løn overholdes.

Overborgmester Frank Jensen (S) vil afsætte fem millioner kroner årligt og dermed seks-otte medarbejdere til en central kontrolenhed, der skal arbejde på tværs af de kommunale forvaltninger. Den skal især se på Københavns omkring 650 aktive byggepladser, men også kontrollere de rengørings- og transportfirmaer, der arbejder for kommenen.

Forvaltninger i Københavns Kommune køber hvert år varer og tjenesteydelser for mere end ti milliarder kroner, uden at forvaltningerne i større omfang tjekker, om leverandørerne overholder overenskomsterne og de krav, der er skrevet ind i kontrakterne.

Københavns Kommune har officielt krævet dansk løn på deres byggerier. Men ikke tjekket, om der bliver snydt med lønnen.

Ved det store metrobyggeri i København –  budgetteret til 21,3 milliarder kroner – er 60 procent af byggejobbene gået til udenlandske arbejdere gennem danske, svenske, italienske og andre løndumpningsfirmaer. Lønnen er i flere tilfælde ned til 72 kroner i timen.

Ved bygningen af Valby Vandkulturhus med en ny stor svømmehal var det et velkendt og berygtet løndumpningsfirma Pihl & Søn, der stod for byggeriet til op mod 100 millioner kroner. De gav opgaven med murerarbejdet videre til det lige så kendte løndumpningsfirma Danpartner APS, der snød sine polske ansatte for løn – uden kommunen greb ind.

Danpartner har arbejdet på en række af Københavns Kommunes byggepladser. Ligesom Pihl & Søn står for kæmpe prestigebyggerier som Nordhavnsprojektet, Nørreport Station og Danmarks nye Akvarium ’Den blå planet’.

I Aarhus er Pihl & Søns polske underentreprenør Budomex  i gang med at opføre den nye universitetsbygning Navitas.

Og løndumpningen fortsætter. Det danske lønniveau skal presses ned.

Netavisen 25. júni 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne