Aftale om kommunernes økonomi: Regeringens aftale med kommunerne er fortsættelse af sparepolitikken

Kommunerne har indgået aftale med Finansministeriet om næste års økonomi.

Der er måske enkelte små forbedringer, men i det store hele er aftalen en fortsættelse af de seneste mange års udliciterings- og sparerunder.

Der er fortsat kollektive dummebøder ved overtrædelser af den økonomiske ramme, og der bliver fortsat budgetteret med løbende rationaliseringsgevinster førend de er set på bundlinjen. F.eks. indregnes indførelse af såkaldt velfærdsteknologi, der endnu kun er på forsøgsstadiet, som rationaliseringsgevinster, der kan bruges på andre områder.

Den nye skolereform, som er solgt som et løft af børnenes faglige niveau, tænkes gennemført med et såkaldt løft 400 millioner kr. om året. Men det svarer jo langt fra til det der er sparet gennem de seneste mange år. Så selvom der nu bliver plads til de helt nødvendige lapperier på skoleområdet, er det faglige løft forsvundet til fordel for en heldagsskole, uden at der bliver flere ansatte.

“Hvis lærerne skal undervise to timer mere om ugen for at finansiere folkeskolereformen, har man fjernet fundamentet for reformens mål – nemlig at give et løft til skolen”, siger Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo Christensen.

“Det handler ikke om mere undervisning, det handler om kvaliteten i undervisningen. Hvis man skruer timetallet i vejret, får man ikke et højere fagligt niveau”.

Flere i arbejde færre ansatte

Aftalen beskrives som en målsætning i forlængelse af reformen af førtidspension og fleksjob samt aftalen om en kontanthjælpsreform. Her skulle det være en central kommunalpolitisk opgave at sikre, at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at antallet af modtagere af overførselsindkomster begrænses mest muligt.

Men økonomiaftalen indebærer overordnet set, at den økonomiske ramme for 2013 videreføres, at 2,6 milliarder kroner veksles fra drift til anlæg.

Det betyder, at mens kommunerne kan bygge mere, vil de ikke have mulighed for at ansætte flere. Løsningen på dette paradoks er naturligvis at smide folk ud af statistikkerne; de omtalte grupper begrænses ved at de må leve på nåde hos venner og familie.

Ingen forhandling – EU og Finansministeren dikterer

På sidelinjen sidder regeringens støtteparti og hjælper med til at give illusionen om, at det er rigtige forhandlinger der foregår, mens de udtaler deres beklagelse over at regeringen ikke fik en bindende aftale mod social dumpning igennem.

”Det er et stort svigt, at regeringen har stillet sig tilfreds med hensigtserklæringer fra KL om at fremme en ordentlige løn- og ansættelsesvilkår i offentlige kontrakter. Regeringen havde lovet at kæmpe for en forpligtende aftale” skriver Enhedslisten.

Det er ikke en helt korrekt fremstilling af, hvordan den type af aftaler indgås. Der er bindende aftale med EU om hvordan økonomien skal skrues sammen, helt ned i detaljen. Og det er Finansministeriet der bestemmer, hvordan et eventuelt råderum skal udfyldes.

Læs også

Med OECD og EU i ryggen: ‘Rød’ og blå blok uddyber krisen
Netavisen 29. maj 2013

Netavisen 15. juni 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne