Stop den ny offentlighedslov Regeringen ønsker ro til at manipulere i fred

Magtens folk har et stort ønske. De vil have en mørklægning af deres arbejde, så manipulationer, forkerte tal og afslørende forbindelser forbliver lukket land for befolkningen. Med justitsminister Morten Bødskovs ord drømmer de om ’et fortroligt rum’. Til det formål har de sammen med Venstre og Konservative fremsat forslag om ny offentlighedslov. Forslaget er stort set identisk med det den tidligere regering måtte opgive at få igennem i 2010

Justitsminister Morten Bødskov drømmer om ‘et fortroligt rum’

Danmark går i krig for ’demokratiets skyld’ og dikterer offentlige overenskomster for ’velfærdens skyld’. Politikerne giver altid en sympatisk og fornuftig forklaring på selv det værste svineri. Tal og undersøgelser der kommer ’lige til tiden’ bruges til at understøtte argumenterne.

Men tal og undersøgelser kan manipuleres og skræddersyes af magthaverne. Det viser en lang række afsløringer. Fælles for sagerne er, at sandheden om bestilte tal, tilbageholdte tal, misbrugte fakta er, at de er gravet frem med baggrund i de rettigheder der ligger i loven om offentlighed i forvaltningen.

Dagpengeskandalen kan skjules bedre

Justitsminister Morten Bødskov erkendte på et samråd den 11. april, at sagen om regeringens tilbageholdte arbejdsløshedstal ikke ville være blevet afsløret, hvis den ny offentlighedslov havde været gældende. Ingen ville have kunnet få at se sort på hvidt, at Mette Frederiksen havde modtaget beregninger, der viste, at 22.679. ville falde ud af dagpengesystemet, mens hun på samme tid argumenterede ud fra at 7 – 12.000 ville gøre det.

Regeringen lagde en plan for akutjobs, der ikke kom i nærheden af det reelle behov, og finansloven blev angiveligt vedtaget på denne baggrund..

Ifølge den nuværende lov har befolkningen ret til at se dokumenter, der er udvekslet mellem en minister og andre myndigheder. Den ny lov fjerner denne ret.

Regeringen bruger embedsmændene til at fremskaffe oplysninger som grundlag for deres lovgivning. De skal helst matche politikernes behov, og når virkeligheden og realiteterne ikke kan bruges, sker det ofte, at ministre opfordrer deres embedsmænd til at finde nogle bedre tal, eller de sletter indvendinger i de indberetninger de modtager.

Talrige eksempler viser det. Går det som nuværende og kommende ministre ønsker det, vil vi i fremtiden kun have mulighed for at se den censurerede udgave.

Fjern kritikken

Et eksempel finder vi hos Margrethe Vestager, der i efteråret krævede, at embedsmænd i statsforvaltningen skulle fjerne den kritik, de havde fremlagt op til vedtagelse af en lov, der nedlagde jordbrugskommissionerne.

Fødevareministeren brugte forældede tal overfor befolkningen i sin argumentation. Embedsmændene havde oplyst ministeren om, at tallene var forkerte, men Vestager krævede kritikken fjernet.

Da den tidligere regering ønskede at flytte arbejdsformidlingen fra staten til kommunerne bad beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen i en mail Arbejdsmarkedsstyrelsen om at finde nogle ’gode tal’, der skulle vise, at kommunerne kunne noget,  staten ikke kunne.

Han fik sine tal, der godt nok byggede på en sammenligning af to vidt forskellige ting, nemlig tal for at få nyledige bistandsmodtager i arbejde gennem kommunerne sammenlignet med langtidsledige under statens Arbejdsformidling.

Men det kom først frem, da en journalist fik aktindsigt i ministerens mail og embedsmændenes svar, der gjorde opmærksom på, at de to ting ikke kunne sammenlignes.

Se flere eksempler under linket til Wikipedia i boksen nedenfor.

Lov for ministerbeskyttelse

Journalisten Jesper Tynell, modtager af Cavlingprisen, mener at den ny lov er en lov for ’ministerbeskyttelse’.

Loven påstår, at den vil ’beskytte de offentlige ansattes arbejdsvilkår’. Her tænker man på embedsmændene. Jesper Tynell skelner klart imellem de embedsmænd, der er tæt på ministrene og dem længere nede i systemet, som ofte presses til at gå imod deres faglige viden og samvittighed.

For dem er offentlighedsloven i dag en beskyttelse. De kan gøre en journalist opmærksom på en sag og på den måde få sandheden frem uden selv at skulle stå frem. Retten til aktindsigt er en whistleblowerbeskyttelse. 

Ikke engang medlemmer af Folketinget har aktindsigt efter den nye lov. Dokumenter fra embedsmændene kan i fremtiden blive sendt til støtterne af et lovforslag, mens kritikere kan holdes udenfor. Det bliver langt sværere både at afsløre løgne eller at gennemhulle et lovforslag.

Lovgivningen er også mørkelagt

Regeringen forsøger at luske den nye lov igennem Folketinget i stilhed – helt i lovens ånd.

De lægger også et røgslør over det faktum, at de nu fremlægger et lovforslag, der er identisk med det den tidligere regering fremsatte i 2010. Et forslag de dengang selv gik imod. De ser nødigt, der trampes rundt i den ’røde ’ regerings sorte karakter.

Efter forhandlingerne lykønskede Venstres ordfører Jan E. Jørgensen i forslaget til en fælles pressemeddelelse Morten Bødskov med, at ”han havde haft større held med at overbevise SF end de selv havde haft i sin tid”.

Morten Bødskov brød sig ikke om formuleringen og 12 timer senere skrev Jan E. Jørgensen: ”Efter aftale med Morten Bødskov fremsendes hermed en udtalelse, hvor jeg ikke roser justitsministerens forhandlingsevner”.

Oplysningerne bygger på en aktindsigt, som Information fik i sagen.

Regeringen har indtil videre afvist at lave en offentlig høring om lovforslaget, men på baggrund af øget opmærksomhed, bl.a. de mange underskrifter der er samlet imod lovforslaget, er der nu fastsat en høring den 17. april.

Både DR og TV2 har fulgt regeringens mørklægningslinje og behandlingen af lovforslaget har været næsten ikke-eksisterende.

Politikernes parallelle virkelighed og kampen for sandheden

Når en minister toner frem på TV skærmen fremmanes en verden,  hvor sort gøres til hvidt og hvidt til sort. Skolegangen vil f.eks. blive helt fantastisk, når lærerne forbereder deres undervisning dårligere;  de arbejdsløse vil finde arbejde, når de mister deres understøttelse; og arbejdsgiverne vil skabe nye arbejdspladser,  når deres profitter vokser.

En stor del af kampen for at samle og organisere en modstand mod de vanvittige forringelser, der tager fra flertallet og giver til de rige,  er kampen om sandheden og afsløringen af , hvilken samfundsklasse et lovforslag gavner.

Politikerne får kun opslutning så længe vi accepterer ’nødvendigheden’ af deres politik.
De taler til vores samfundssind, solidaritet og gode hensigter. Deres tal og undersøgelser er deres beviser. Med den nye lov vil det blive endnu sværere at modgå de politiske løgne og manipulationer.

Afsløring af løgnen er et vigtigt led i klassekampen, røgsløret og det fortrolige rum er det samme for magthaverne.

Skriv under og sig nej til den ny offentlighedslov her

Offentligt møde i retsudvalget. Samråd hvor Morten Bødskov svarer på spørgsmål om den ny offentlighedslov

Høring om den ny offentlighedslov d. 17. april kl. 13.15

Læs mere om offentlighedsloven og eksempler på afsløringer af magtens manipulationer på Wikipedia

Af TSO

Netavisen 15. april 2013

Ingen resultater