Danmark afindustrialiseres: Industrijob forsvinder i hurtigt tempo

Mens SRSF-regeringen fortsat prædiker ‘lønnedgang’ – for almindelige mennesker – som midlet til at sikre arbejdspladser, så forsvinder arbejdspladserne i hurtigt tempo. Hver femte arbejdsplads i industrien vil forsvinde inden 2020 vurdere et amerikansk konsulentfirma. Det svarer til 64.000 job og 64.000 nye arbejdsløse.

 

Danish Crown har i de seneste år nedlagt 6000 arbejdspladser. De er især flyttet til Polen og Tyskland. Virksomheden er gået fra 15.000 til 9000 ansatte i Danmark

Landets økonomiminister Margrethe Vestager har på baggrund af denne triste fremskrivning været ude og gentage sig selv : Fagforeninger og arbejdsgivere skal holde lønnen i ro, så konkurrenceevnen genoprettes, hvis flere industri job ikke fortsat skal forlade Danmark.

Og så skal Folketinget vedtage Vækstplanen med lavere selskabsskat samt energi- og emballageafgifter til erhvervslivet, lyder det.

Nedlæggelse af industri i Danmark er en meget langvarig tendens, som har gået for sig siden 60’erne – med perioder i 80’erne og efter 2008, hvor det er gået særlig stærkt.

I 1965 var der 615.000 industrijob i Danmark. I dag er tallet cirka 300.000, og det fortsætter med at falde i hurtigt tempo.

Konkurrence på kinesiske lønninger

Boston Consulting Group (BCG) mener, at der er to væsentlige grunde til, at Danmark får svært ved at stoppe outsourcingen af industrijob til lavtlønslande:

– Der er et stor gab mellem danske og kinesiske lønninger. Det vil der stadig være i 2020, hvor vi forventer, at det vil være tre-fire gange så dyrt at producere i Danmark frem for i Kina, siger Ian Colotla (BCG). Han tilføjer:

– Store virksomheder betragter Europa som et samlet marked. Og her vil det være mere naturligt at placere sig i Østeuropa.

Investeringer på 80’er niveau

Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i disse år. Det gælder ikke bare investeringer i nye job og arbejdspladser. Investeringerne i maskiner, inventar, software, bygninger, anlæg og andet kapitalapparat som andel af egenproduktionen er faldet til et niveau, der ikke er set lavere siden starten af 1980’erne.

Investeringsdykket betyder mindre økonomisk vækst både på kort og langt sigt – en normalisering af investeringerne vurderes at kunne skabe mindst 15000 danske job ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. (AE)

Da finanskapitalens casinoøkonomi i 2008 blev til finanskrise og bankkrak, blev en af konsekvenserne et giganttab af industriarbejdspladser.  Dét har været medvirkende til et tab på godt 180.000 arbejdspladser i industrien, vurderer professoren Niels Westergaard-Nielsen til Ugebrevet A4.

Ifølge en ny analyse fra AE har jobudviklingen fra 2008 til første kvartal af 2012 kostet 19,1 procent af arbejdspladserne i industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, hvilket svarer til 69.000 job.

Det er især transport, tekstil, træ-, papir og trykkeribranchen der er hårdt ramt med op til 10.000 fyringer og op til 35 % færre job på de tre år. Derimod har medicinalbranchen i samme periode haft en jobvækst på 10 procent

Løntilbageholdenhed, øget produktivtet, længere arbejdstid, forgyldning af erhvervslivet og arbejdsgiverne fra både fagtoppen og regeringen har ikke medført flere arbejdspladser, kun større milliardoverskud på bundlinien hos de store virksomheder.

At få dansk erhvervslivs konkurrence evne ned på kinesisk niveau vil kun forstærke den negative udvikling.


Se også

Dansk industriproduktion på vej mod kollaps
Kommunistisk Politik 9, 2010

Netavisen 4. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne