Højere løn er de varme hænders topkrav ved OK13


En ny medlemsundersøgelse blandt FOAs (Forbundet af Offentlige ansatte) medlemmer viser, at de sætter lønkrav højest.


OK-demo København oktober 2007

Højere løn og sikring af reallønnen, så den dækker prisstigningerne, er medlemmernes absolutte topkrav ved de aktuelle overenskomstforhandlinger. Arbejdsgiverne, stat og kommune, regeringen med finansminister Corydon – og fagtoppen – har på forhånd afvist lønstigninger.


Uligeløn i det offentlige

Offentlige ansatte mænd tjener 40 kr. mere i timen end offentligt ansatte kvinder.

Kommunalt ansatte mænd tjener 26 kr. mere end kommunalt ansatte kvinder.

Regionalt ansatte mænd tjener 72 kr. mere end regionalt ansatte kvinder.

Tal fra FOA 2012

FOA og 3F har dog fastholdt krav om et løft til de allerlavest lønnende og prisregulering i kroner og ører i stedet for i procenter, der gavner de højestlønnende. De øvrige offentlige fagforeninger i forhandlingsfællesskabets KTO står ikke bag disse krav.

90 % af FOAs medlemmer er kvinder. Og lavtløn er et generelt problem blandt størstedelen af kvinderne i stat og kommune. Uligelønnen er et lavtlønsproblem.

Dertil kommer et stort efterslæb på reallønnen gange mange i forhold til de privat ansatte – og ikke mindst på manglende dækning af prisstigninger (reguleringsordninger).

Mens prisen på rugbrødet og på el  stiger og er den sammen som for k den lavtlønnede servicemedhjælper som for kommunaldirektøren og finansministeren. Hvis løn og pension i øvrigt stiger ganske betragteligt.

Både arbejdsgiverne, regeringen og fagtoppen henviser til den økonomiske krise og ‘konkurrenceevnen’.

”Danmark befinder sig ikke på afgrundens rand. Mange virksomheder skovler penge ind, så fagbevægelsen burde stille sig i spidsen for en anden fordeling i stedet for at acceptere krisesnakken”, udtalerArbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen, der mener, at fagforeningerne er alt for defensive.

Hvilket er en meget pæn måde at sige det på.

Næste forhandlingsmøde mellem KL (Kommunernes landsforening) og KTO er den 15.feb efter det første møde den1.februar ikke gav noget resultat.

Kommunernes Landsforening har stillet krav om reducering af indflydelse af klassesamarbejdsorganerne (MED-udvalg) og Tillidsmandsbeskyttelsen.

KL går sig klar til en ny stor fyrings- og nedskæringsrunde i den offentlige sektor. Helt efter EU’s nyliberale finanskrav.

Se også

Ligelønnen, der forsvandt
Af Dorte Grenaa
Kommunistisk Politik 20,2012

 

Netavisen 7. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater