Grundlag for aktionsnetværket Solidaritet eller frit fald

Vedtaget på det landsdækkende stormøde 26. januar 2013

Solidaritet eller Frit Fald er et åbent aktionsnetværk for alle som har fået nok af at vilkårene for arbejdsløse hele tiden forringes. Netværket er åbent for alle som ønsker at gøre en aktiv indsats og kæmpe for en mere solidarisk arbejdsløshedspolitik.

Netværkets formål:

– At sætte en stopper for hetzen mod de arbejdsløse

– At skabe masser af aktivitet og engagement i hele landet

– At danne netværk mellem aktive grupper

– At skabe et udenomsparlamentarisk pres

– Og bane vejen for en solidarisk arbejdsløshedspolitik


Hvor er jobbene – hvor er løsningerne?

Alene i første halvdel af 2013 står mere end 20.000 mennesker til at miste retten til dagpenge. Familier risikerer at måtte gå fra hus og hjem og børn at måtte vokse op i fattigdom. Desuden mister 8.000 personer hvert år sygedagpengene pga. varighedsbegrænsningen.

Akutpakkerne har ikke løst noget som helst. Politikerne må tage fat på arbejdet, droppe de luftige lappeløsninger og lave reelle forbedringer for de ledige.

Der skal investeres i nye grønne job, i bedre velfærd og andet, der skaber værdi for os alle.

Det er et politisk ansvar, at titusindvis af danskere parkeres uden for arbejdsmarkedet. Det er et politisk ansvar, at der findes en løsning!

Hvem skal betale for krisen?

Køen i jobcentrene vokser, mens regeringen sidder på hænderne og håber på at problemerne løser sig selv. Der er ikke råd til velfærden, lyder undskyldningen. Men alligevel er der råd til skattelettelser for de rigeste og milliarder af skattekroner til at redde bankerne efter uansvarlig spekulation.

Mens der gives skattelettelser og bankerne forgyldes, sendes kriseregningen til almindelige lønmodtagere, arbejdsløse, studerende, førtidspensionister, fleksjobbere, handikappede og andre grupper.

Forringelserne på dagpengeområdet er blot endnu et skud på den usolidariske politiske stamme.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at almindelige mennesker skal betale for en krise, som de ikke er skyld i! Det er grundlæggende forkasteligt, usolidarisk og fundamentalt forkert. Regeringen fører blå krisepolitik, og svigter almindelige mennesker.


Et forum for aktiv modstand

Solidaritet eller frit fald er et åbent aktionsnetværk for alle enkeltpersoner, grupper og organisationer, som vil være med til at lægge det nødvendige pres på politikerne, og som sammen vil kæmpe for en solidarisk arbejdsløshedspolitik, samt mod forringelser for fleksjobbere, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, studerende, pensionister og handicappede.

Der er blevet talt så meget – nu skal der handles!

Vi er landsdækkende. I de kommende måneder vil vi bygge lokalgrupper i hele landet.

Netværket er åbent for alle – arbejdsløse som arbejdende – og alle andre der mener at nok er nok.

Vi opfordrer fagbevægelsen til at støtte op om vores aktiviteter, og til at være med i kampen.

Vi finder os ikke i den nedværdigende behandling. Vi finder os ikke i flere tomme løfter. Vi giver ikke op. Vi er overalt og vi er stærke når vi står sammen.

Solidaritet eller frit fald

Favebook: https://www.facebook.com/SolidaritetEllerFritFald

Netavisen 31. januar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater