ALLIANCE+ fyret fra Panum Instituttet på Københavns Universitet


Fra Panum Instituttet 2011 ved orientering om udlicitering

Et nyt kapitel er skrevet i fortællingen om privatisering af arbejdet indenfor vores velfærdsområder, i dette tilfælde uddannelsesområdet. Nu er ALLIANCE+, der overtog rengøringen for et år siden på Panum Instituttet, fyret fra opgaven.

I de seneste år er rengøringen blevet udliciteret på dele af Københavns Universitet, som det er sket så mange andre steder. På Panum Instituttet blev rengøringen i 2011 sendt i udbud.

Universitetets  rengøringsafdeling (’Rengøringsservice’) bød selv på arbejdet – og afgav det billigste bud i licitationen. ALLIANCE+’s tilbud var 4,2 millioner dyrere over en 5-årig periode end universitetets eget kontrolbud, og alligevel var det dem der endte med at få opgaven.

Den lokale rengøringsafdeling scorede også højest på kvaliteten, men fakultetets ledelse afviste alligevel buddet med påstanden om, at udgifterne til administration var sat for lavt.

Første skridt for ALLIANCE+ var at fyre ni, de resterende 27 rengøringsassistenter blev forvist fra deres normale opholdslokaler til et stort fugtigt rengøringsrum i kælderen.

ALLIANCE+ er nu, et år efter de vandt licitationen, blevet opsagt på grund af det der benævnes ’forskelligt syn på rengøringsstandarden’. Med andre ord har arbejdet ikke kunnet fungere tilfredsstillende efter de nedskæringer udliciteringen medførte.

Ifølge 3F København har medarbejderne følt sig jagtet og kontrolleret. Stress, sygemeldinger og manglende tid til opgaverne har været situationen.

Nye udliciteringer på vej

Jagten efter stadig dårlige standarder fortsætter ufortrødent. Udliciteringsplanerne bredes stadig videre ud – som bekendt et af EU’s krav til stat og kommuner. På endnu en afdeling af Københavns Universitet, ’Science’, sendes rengøringen nu også i EU-udbud.

Kriteriet hedder ’det økonomisk mest fordelagtige bud’. Man må spørge: ’for hvem’?
Rengøringen på Science var nemlig også i udbud for 5 år siden. Her var universitetets egen rengøringsafdeling 3,874 millioner billigere end de private selskabers tilbuds gennemsnit, og dengang beholdt de opgaven.

Sagen er at med udlicitering følger altid et kæmpe bureaukrati af kontrol og styring, der er helt unødvendig for arbejdets udførelse. Endelig lægger det private firma jo også en ’passende’ profit oveni der presses ud af rengøringsstandarden og de ansatte.

Søren Møller, fællestillidsmand for rengøringsassistenterne på KU har regnet sig frem til, at Rengøringsservice har sparet KU for 15-16 millioner kroner siden 2008. Mindst. ’Det er så takken, vi får i dag, at vi lige skal have en udliciteringsrunde til,’ siger han. ’Vi håber ikke, de laver ’en Panum’ på os.’

Vi får se – dog bliver det vel næppe ALLIANCE+, der får muligheden for at profitere på velfærden i denne omgang.

Under alle omstændigheder medfører det fænomen, at offentlige områder i det hele taget bliver udbudt i licitation, et stort pres på løn og arbejdsforhold.

Konkurrencen betyder, at selv når arbejdet forbliver på offentlige hænder er det oftest blevet fastholdt gennem at underbyde egne arbejdsvilkår for at sikre arbejdspladserne.

Øget usikkerhed om, hvor længe jobbet i det hele taget eksisterer, er en anden negativ følge af de tilbagevendende udliciteringsrunder.

Oplysninger til denne artikel bl.a. fra Uniavisen og Fagbladet 3F.

http://universitetsavisen.dk/politik/udlicitering-af-rengoringsfolk-pynter-pa-budgettet

Læs også

Fremtiden uvis for de ansatte
Opdateret historie fra Fagbladet 3f. 10. januar 2013

Kommunalt løntryk:
Lønnen halveret ved udlicitering af rengøring


Netavisen 8. januar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater