Stem Nej! Fyr LO-toppen!

Overenskomst med reallønsnedgang:

Af Arbejderpartiet Kommunisterne – APK

Det er en elendig overenskomst, der er indgået mellem arbejdsgiverne i Dansk Industri og fagorganisationen CO-Industri. Det vil sige: Rigtigt skidt for arbejderne, og rigtig god for arbejdskøberne.

Det er en aftale, som garanterer faktisk lønnedgang, alene fordi prisstigningerne vil æde de småbitte nominelle lønforhøjelser op og æde sig godt ind på reallønnen.

LO og CO-Industri erklærede ved forhandlingernes start og hele vejen igennem, at der ikke var plads til lønfremgang, men at ’Reallønnen skulle forsvares’. Det gjorde de ikke. De solgte den i stedet. Deres udsalg omfatter tilmed hele arbejderklassen, fordi industrioverenskomsterne er ’retningsgivende’ for den private sektor, og også for den offentlige.

Det er et faktum, at fagtoppen under krisen har dekreteret reallønsfald for arbejderne og mere end støtter dens Thorning-regering, som har meddelt, at der kun er plads til ’moderate lønstigninger’ – en moderne omskrivning af nedgang i den reelle løn og dens købekraft.

LO-toppen og socialdemokraternes regering vil gøre arbejderne fattigere. Det sker angiveligt af hensyn til ’konkurrenceevnen’. Samtidig har regeringen opgivet at beskatte de rige, og hare tilmed annonceret en skattereform, der vil give endnu mere til den øverste, snyltende del af befolkningen og øge uligheden.

LO –fagbevægelsen ser med forventning frem til de kommende ’3-parts-forhandlinger’, hvor den efter et langt tiår på den politiske sidelinje atter kan få afsat et fingeraftryk. Hensigten med 3-parts-forhandlingerne er at tvinge danskerne til at arbejde mere – og LO er parat med råd og dåd.

Den socialistiske fagbevægelsens hundred år gamle hovedkampe for højere løn og kortere arbejdstid er for Harald Børsting og den nuværende EU-glade fagtop blevet forvandlet til hjælp til lavere løn og længere arbejdstid.

Det er historisk – og et historisk forræderi.

Det kommer oven i slagtningen af efterlønnen, forhøjelsen af pensionsalderen og forkortelsen af dagpengeperioden, som vil sende mange arbejdere ud i ruin.
LO’s protester har været så spage, at de har lydt som bifald.

Til alt overmål kommer, at LO-toppen blåstempler EU’s nyliberale finanspagt, som baster og binder dansk økonomisk politik i al evighed til finanskapitalens behov. Efter planen i al fald.

Internationalt domineres arbejdernes faglige organiseringer af det socialdemokratiske euro-LO (EFS, ETUC) – det vil sige de fleste hovedorganisationer i EU og omegn – og partnere og på den anden side af den gamle pro-sovjetiske Faglige VerdensFøderation (FTF, WFTU). Efter Sovjets fald fortsætter denne en revisionistisk kurs, nu med et centrum i det græske PAME og forstærket med faglige organisationer fra de latinamerikanske ALBA-lande, det sydafrikanske COSATU og andre.

I Grækenland er arbejderne splittet mellem de største fagforeninger, som er med i EFS, og PAME.

Det danske LO er med i EFS, men står nærmest i en klasse for sig. Hvor EFS fordømmer finanspagten og den 29. februar har opfordret til demonstrationer mod den i alle EU-lande, omfavner LO pagten og vil ikke røre demonstrationer imod den med en ildtang.

En sådan fagtop skal fyres! Hellere før end senere.

Der skal selvfølgelig stemmes nej til reallønsfald og den elendige OK-aftale. De små sukkerkugler, der skal få forræderiet til at glide ned – i form af stort set gratis og ret indholdsløse ’forbedringer’ for natarbejdere, ældre osv. – er værdiløse i sammenligning.

Forkast den nyliberale EU-overenskomst!

Netavisen 15. februar 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater