‘Vi stiller krav til den politik der skal føres i fremtidens Danmark’

Af Jeppe Weng Mikkelsen
Formand for Århus Stilladsarbejder Klub

Tale til 1. maj 2011 Mølleparken Århus

Jppe Weng Mikkelsen 1. maj 1011 i Mølleparken, Århus

Den første maj er en manifestation af modsætningen mellem arbejderklassen og borgerskabet.

I år er det 121 år siden at sammenslutningen af europæiske socialistpartier, også kendt som Internationale, sammen med fagbevægelsen første gang gik på gaden med kravet om en 8 timers arbejdsdag. Det kostede flere liv og hårde kampe før arbejdernes krav blev indfriet, og derfor har dagen i dag også fået navnet, Arbejdernes internationale kampdag.

I Danmark er det heldigvis ikke længere nødvendigt at demonstranter betaler med deres liv for at stå op imod kapitalen, men det er det andre steder i verden og derfor er det ikke bare en god ide at gå på gaden den 1. maj, men simpelthen nødvendig at vi holder kampdagen i hævd og viser vores solidaritet med arbejderne både herhjemme og i andre lande.

Og de har brug for det rundt om i verden. F.eks. kakaofarmerne i Ghana, der ved hårdt arbejde i marken af far, mor og børn tjener en årsløn der svarer til gennemsnits dansker, på samme tid, spiser chokoladebarer for. Eller tekstilarbejderne i Bangladesh der tjener 145 kr. om måneden og meget ofte bliver syge og dør efter få år i branchen pga. de giftige kemikalier der bruges til farvning af stofferne.

Listen over verdens uretfærdigheder er lang, men hvad med vores egen lille andedam? Er det godt nok at vi ikke længere bliver mødt af kampberedt politi? Skal vi stille os tilfreds med den hævdvundne ret til at gå på gaden den 1. maj og lade politikeren på Borgen at køre med klatten? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Siden starten har det været fagbevægelsens intention at bekæmpe udbytning af arbejderne og udbytning foregår den dag i dag.

Det har i mange år stået lysende klart, at hvis vi som arbejdere skulle have en chance for at komme igennem med vores krav, så var det nødvendigt med en stærk organisering. Og netop organiseringen af arbejderne er pt. fagbevægelsens akilleshæl. Vi har i de seneste år oplevet tab af medlemmer så de danske fagforeninger er nede på at organisere cirka 80% af alle danske lønmodtagere. Og det siger sig selv at når fagbevægelsen kun repræsenterer 4 ud af 5 danskere og i øvrigt stadig oplever medlemstab, så er det langt fra godt nok.

Endnu værre ser det ud for de udenlandske arbejdere i Danmark. Her er organiseringsprocenten helt nede på 10. Logisk er det svært at hverve medlemmer blandt fremmedsprogede, der oven i købet har en markant anderledes kultur og ingen tradition for at organisere sig i fagforening. Men hovedet bliver slået på sømmet af EU-parlamentet, der i sidste måned vedtog et direktiv der giver virksomheder i EU lov til at hyre midlertidige arbejdere til under mindstelønnen. Med den slags undergravning af vores overenskomster er det næsten forståeligt at tilflyttere er skeptiske overfor at melde sig i fagforening.

Men så er det vigtigt, at vi, en dag som i dag, husker hinanden på, at vi står på skuldrene af vores kammerater der for mere end hundrede år siden ofrede deres liv i kampen mod udbytterne. Vi har i dag anderledes forhold at kæmpe under, men målet er det samme: stop udbytning af vore kammerater.

I stilladsklubben holder vi skarpt øje med at arbejdsgiverne overholder overenskomst, kurant og lokalaftaler. Og vi har tilmed den frækhed at have en mening om det der foregår i de politiske partier. Den borgerlige regering har i ti år bekæmpet fagbevægelsen med næb og klør, og det siger sig selv at vi ønsker et regeringsskifte hurtigst muligt. Men en ny regering er ikke pr. definition løsningen på samfundets problemer og derfor stiller vi krav til den politik der skal føres i fremtidens Danmark.

For kort tid siden tiltrådte Danmark Europagten. Det er vi, i Stilladsklubben, stærkt imod og har i samme forbindelse udtalt følgende:

“Den danske regering har med støtte fra S, SF og de radikale tilsluttet sig europagten. Det betyder at vi har forpligtet os til at føre en stram økonomisk politik, med uoverskuelige konsekvenser for vores velfærdssamfund.

Helt konkret betyder det at vi skal skære ned på de offentlige udgifter og i den forbindelse er det sandsynligt at efterlønnen, pensionsalderen og dagpengene står for skud.
Derudover forpligter vi os til at begrænse lønstigninger, så de ikke går ud over Danmarks konkurrenceevne.
Vi finder det forkasteligt, at de såkaldte arbejderpartier kan stemme for en pagt, der er så arbejderfjendsk.

At de har fået garanti fra Klaus Hjort om at den danske model står ved magt, gir vi ikke meget for. Hvornår har vi nogensinde kunnet stole på ham?
Noget helt andet er konsekvenserne for de fattige lande i EU. Hvilken ret har vi til at bestemme om de græske arbejdere skal gå ned i løn eller o de spanske offentligt ansatte skal fyres.

Fagbevægelsen i store dele af Europa har sagt nej til pagten, og i mange lande har der været store demonstrationer mod den. I Danmark siger LO og FTF ja til Europagten ligesom der i dele af #F findes tilhængere af pagten.

Hvornår er det blevet fagbevægelsens opgave at arbejde for lønnedgang og forringelse af velfærden?”

Udtalelsen er enstemmigt vedtaget at samtlige stilladsarbejdere i Aarhus, samlet til faglig dag den 5. april.

Et andet aktuelt politisk vildskud er det såkaldte OPP (Offentligt Privat Partnerskab). Aldrig har jeg skidt så tyndt, som da jeg hørte det udtryk første gang. Kort fortalt går det ud på, at det offentlige går sammen med en privat virksomhed om at opføre en bygning, som det offentlige så forpligter sig til at købe efter en årrække – typisk 20 til 30 år – når bygningen alligevel er ved at være godt slidt. Hvorvidt det er værd at satse på i fremtiden forholder jeg mig tvivlende til.

Under alle som omstændigheder vil jeg love at Stilladsklubben vil følge udviklingen og jeg vil opfordre jer til at gøre det samme. For også i dette tilfælde er nogle af partierne i rød blok betænkeligt enige med de borgerlige og det er nødvendigt at nogen råber dem op og stiller krav til fremtidens politik.

Et meget vigtigt fokusområde, når vi taler fremtid, er Finansloven.
Besparelser på finansloven forringer nemlig arbejdsmarkeds politikken og blandt mange andre rammes stilladsarbejderne af disse besparelser.

Stilladsbranchen er en speciel branche. Vores branche er kendt for at tage de ”utilpassede” ind i branchen.
Det være sig,
-folk med plettet straffeattester
-utilpassede unge
-folk med ”skoleproblemer” (ordblinde, ADHD og meget andet)
-folk som ikke har været på det ”ordinære arbejdsmarked”.

Disse personer får en chance i vores branche og de skal blot kunne møde til tiden og passe ders arbejde, så har de fast job. Vi oplever at branchen nyder godt af disse mennesker, som pludselig har fast job i mange år. Vi oplever at disse mennesker vokser og ikke ønsker at vende tilbage til hvad de tidligere har brugt deres liv til.

Der er ikke tvivl om at samfundet sparer masser af penge ved at disse mennesker er i fast job. Ligeledes er der ingen tvivl om at disse mennesker aldrig vil kunne leve op til regeringens mål om hvor mange unge der skal have en uddannelse, til gengæld vil de fylde positivt i statistikkerne når de er 25 år.
Vores branche har for 15 år siden fastlagt et uddannelsesniveau, den 2-årige stilladsuddannelse, som er markant højere end samfundets og arbejdstilsynets krav om 3 ugers “Systemstillads”.

I marts 2009 aftalte Stilladsklubben, sammen med 3F og dansk Byggeri, at den 2-årige stilladsuddannelse skal være obligatorisk for alle nyansatte i stilladsbranchen. Det er en helt unik aftale, som gør at Danmark har det højeste uddannelsesniveau for Stilladsbranchen i hele Europa, og måske i hele verden.

Det har betydet et markant løft i sikkerhed og sundhed for stilladsmontørerne. Det har betydet at montørerne bliver længere i branchen. Og det har betydet at byggebranchen bruger professionelle stilladsfirmaer fra ind- og udland og ikke illegale østeuropæiske arbejdere, som intet ved om stillads og sikkerhed.
Finansloven risikerer at skubbe mange års fremskridt i vores branche tilbage.

Sidst, men ikke mindst, synes vi det er dybt betænkeligt at det nu viser sig at være mere end 800 AMU kurser, som bliver ramt af besparelser på finansloven.
Danmark har hårdt brug for en mere arbejdervenlig politisk kurs. Sæt dit X ved et af partierne i rød blok ved det kommende valg.

Fortsat god første maj!

Netavisen 3. maj 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater